Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van. Om dit aantal te verhogen, is besloten om in augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50% door te betalen tot het maximumdagloon. De uitkering loopt via het UWV. Het betaalde ouderschapsverlof moet plaatsvinden in het eerste levensjaar van het kind. Daarentegen kan onbetaald ouderschapsverlof worden opgenomen tot het kind acht jaar wordt.

 

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Dit is betaald verlof, maar gemaximeerd op een uitkering via het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het kan zijn dat dit bedrag via een cao (door de werkgever) wordt aangevuld. Het verlof moet binnen de eerste zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.