Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Lever extra info TVL binnen twee weken aan!
  on 24 mei, 2022 at 06:40

  Heeft u de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan. Ontvangt men deze info te laat, dan krijgt u de TVL namelijk niet uitbetaald.

 • Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?
  on 23 mei, 2022 at 09:12

  Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Wat kunt u nog doen als u het niet eens bent met dat rechtsherstel?

 • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers
  on 23 mei, 2022 at 09:00

  Maakte u niet op tijd bezwaar tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020? Dan biedt de wet geen mogelijkheden op rechtsherstel in box 3, aldus de Hoge Raad.

 • Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?
  on 23 mei, 2022 at 08:34

  Ondernemers gaan bij hogere winsten meer vennootschapsbelasting betalen en in box 2 worden twee tarieven geïntroduceerd, in plaats van één tarief nu. Deze en andere nieuwe belastingmaatregelen komen uit de plannen van de Voorjaarsnota van 20 mei 2022.

 • Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde
  on 20 mei, 2022 at 06:31

  De waarde van een pand mag met behulp van modellen worden vastgesteld. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

 • Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?
  on 19 mei, 2022 at 06:44

  Buitenlandse werkgevers die aan een in Nederland wonend personeelslid een auto ter beschikking stellen, kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de bpm krijgen. Onlangs heeft de rechter duidelijkheid geschapen rond een van de hiervoor geldende voorwaarden.

 • Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig
  on 18 mei, 2022 at 05:04

  Ondernemers die tijdens de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht kwamen, konden een beroep doen op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Om voor de TOZO in aanmerking te komen, moest een ondernemer met een bedrijf in Nederland, ook in Nederland wonen. Volgens de rechter is deze voorwaarde onrechtmatig.

 • Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend
  on 17 mei, 2022 at 07:10

  Het Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft met name als doel de uitvoeringskosten van kleine pensioenen voor de uitvoerders te beperken.

 • Let op voorwaarden 30%-regeling
  on 17 mei, 2022 at 07:02

  Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Het is daarbij wel van belang dat voldaan wordt aan de gestelde fiscale voorwaarden.

 • Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag
  on 16 mei, 2022 at 07:59

  De vergunningsgrens voor de eurovergunning voor internationaal beroepsgoederenvervoer binnen de EU gaat op 21 mei 2022 omlaag van 3.500 kilogram naar 2.500 kilogram maximummassa.

 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd
  on 16 mei, 2022 at 07:29

  Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog naar € 1756,20 bruto per maand, € 405,30 bruto per week en € 81,61 bruto per dag. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar € 14,00 per uur. Daarover wordt nog overleg gevoerd door het kabinet met de verschillende oppositiepartijen.

 • Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep
  on 13 mei, 2022 at 06:36

  Het ministerie van Financiën gaat dit jaar, 2022, nog onderzoek doen naar de reiskostenvergoedingen van werknemers. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen over de invloed van de gestegen brandstofprijzen op het woon-werkverkeer.

 • Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden
  on 13 mei, 2022 at 06:30

  Gemeentes kunnen extra steun krijgen voor renovatie of nieuwbouw van winkelgebieden. Hierdoor kunnen winkelgebieden aantrekkelijker en meer leefbaar worden gemaakt.

 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022
  on 12 mei, 2022 at 06:47

  Er komt waarschijnlijk een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om actuele financiële redenen, uw leeftijd, vanwege gezondheidsredenen of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

 • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
  on 12 mei, 2022 at 05:47

  De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van UWV als zij ouderschapsverlof opnemen. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

 • TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten
  on 11 mei, 2022 at 06:21

  De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 werd gebaseerd op de SBI-code van een bedrijf. De rechter heeft echter besloten dat voor dit kwartaal rekening gehouden moet worden met de werkelijke activiteiten van een bedrijf als deze afwijken van de SBI-code.

 • Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s
  on 11 mei, 2022 at 06:16

  Gemeenten kunnen vanaf 2025 desgewenst alleen vrachtauto’s en bestelauto’s toelaten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s.

 • Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?
  on 10 mei, 2022 at 07:01

  Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Als u voor nieuwe schulden uitstel van betaling nodig heeft, moet u dus voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2022 worden ingediend, geldt tijdelijk wel mogelijk een langere betalingstermijn.

 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2022
  on 10 mei, 2022 at 06:40

  Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscaal-juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

 • TVL onbelast, maar wel opgeven
  on 9 mei, 2022 at 07:08

  Als u tijdens de coronacrisis omzetverlies heeft geleden, heeft u onder voorwaarden recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. Deze TVL is onbelast. U moet de ontvangen TVL echter wel aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

 • Subsidie COZO voor zorgbanen hervat
  on 9 mei, 2022 at 07:03

  De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt.

 • AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens
  on 6 mei, 2022 at 06:53

  In het verlengde van de invoering van zero-emissiezones in een aantal Nederlandse steden, is er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtwagens, de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks, oftewel AanZET. U kunt deze subsidie vanaf 9 mei 2022 aanvragen.

 • STAP-budget tweede periode alweer op
  on 6 mei, 2022 at 06:48

  Het UWV meldt dat het STAP-budget voor de tweede aanvraagperiode op 3 mei 2022 rond 20.30 uur alweer op was. De derde aanvraagperiode start op 1 juli 2022.

 • Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden
  on 5 mei, 2022 at 07:14

  Voor samenwonende familieleden kan door de zogenoemde samentelregeling een nadelig effect optreden in erf- en schenkbelasting. Door een goedkeuring van de staatssecretaris blijft deze samentelregeling met terugwerkende kracht soms buiten toepassing voor deze familieleden. Voor wie geldt dit precies en wat is het voordeel?

 • Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for employment contracts will enter into force
  on 5 mei, 2022 at 07:04

  As of 1 August 2022, a number of new rights and prohibitions of termination for employment contracts will apply. By that date at the latest, Dutch legislation must comply with the European Directive on transparent and predictable employment conditions.

 • Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd
  on 4 mei, 2022 at 06:53

  Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen vanwege verliezen door corona voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Minister Helder heeft de tegemoetkomingsregelingen TASO en de TVS verlengd.

 • Geen btw voor zonnepanelen op woningen?
  on 4 mei, 2022 at 05:32

  Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen belasten met 0% btw. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond het terugvragen van btw op zonnepanelen fors verminderd. Het is de bedoeling dat het nultarief op 1 januari 2023 ingaat.

 • Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar
  on 4 mei, 2022 at 05:24

  Als u een elektrische auto bezit, kunt u deze op tal van openbare plaatsen opladen. Na het opladen dient u uw auto van de oplaadplaats te verwijderen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete.

 • SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector
  on 3 mei, 2022 at 07:51

  Wilt u emissieloze bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Misschien heeft u een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB.

 • Betere bescherming klanten webshop
  on 2 mei, 2022 at 08:19

  Vanaf 28 mei 2022 komen er regels om klanten van webshops en online platformen beter te beschermen. De nieuwe regels worden tegelijk voor de hele EU ingevoerd, zodat men ook bij online winkelen in andere landen van de EU beter beschermd is.

 • Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register
  on 2 mei, 2022 at 08:16

  Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.

 • Advieswijzer Btw en buitenland 2022
  on 2 mei, 2022 at 07:57

  Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

 • Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via 'spaarvariant'
  on 29 apr, 2022 at 11:17

  De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant.

 • Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in
  on 29 apr, 2022 at 07:34

  Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei.

 • Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen
  on 28 apr, 2022 at 03:51

  Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer als oproepcontract gezien. Hierdoor kunt u mogelijk AWf-premie terugvragen over 2020 en 2021. Dat kan als u door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde.

 • Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022
  on 28 apr, 2022 at 03:35

  Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

 • 2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode
  on 26 apr, 2022 at 07:05

  Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag 2 mei 2022, 10.00 uur een aanvraag indienen voor de tweede periode.

 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2022
  on 26 apr, 2022 at 06:52

  Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

 • Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022
  on 26 apr, 2022 at 06:24

  Als ondernemer krijgt u als het goed is een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2022. Vanwege de coronacrisis leek het er in eerste instantie op dat alle voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 ook onder het bijzondere uitstel van belastingbetaling zouden vallen.

 • TVL terugbetalen, hoe gaat dat?
  on 25 apr, 2022 at 11:51

  Heeft u de afgelopen jaren TVL ontvangen? Als u uw omzetverlies daarvoor te royaal heeft ingeschat, moet u mogelijk deze tegemoetkoming over één of meer periodes deels of helemaal terugbetalen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

 • Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start
  on 25 apr, 2022 at 11:33

  De definitieve vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van 2021 gaat later van start. Zodra bedrijven de benodigde gegevens door kunnen geven, ontvangen ze van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover bericht.

 • Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan
  on 22 apr, 2022 at 09:47

  Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.

 • Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn
  on 22 apr, 2022 at 07:13

  Als de Belastingdienst niet binnen drie jaar een definitieve aanslag inkomstenbelasting oplegt, dan vervalt het recht om dat alsnog te doen. Bij twijfel over de termijn moet de Belastingdienst bewijzen dat de definitieve aanslag inkomstenbelasting op tijd ter post bezorgd is.

 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022
  on 22 apr, 2022 at 07:02

  Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u vanwege corona soms nog extra financieringshulp. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?

 • Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer
  on 21 apr, 2022 at 04:03

  In 2019 hebben sociale partners het Pensioenakkoord gesloten en daarin maatregelen afgesproken inzake de modernisering van pensioenen. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om deze afspraken te realiseren.

 • Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3
  on 21 apr, 2022 at 04:00

  In een brief aan het parlement heeft het kabinet aangegeven hoe het om wil gaan met de belastingheffing over inkomen in box 3 in de periode 2017 tot en met 2022. Het kabinet geeft verder ook aan hoe het de komende jaren vermogensinkomsten in box 3 wil belasten.

 • Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen
  on 20 apr, 2022 at 08:53

  Verenigingen en stichtingen met een relatief geringe winst kunnen vrijgesteld worden van het betalen van vennootschapsbelasting. Onder meer deze vrijstelling is in een recent arrest van de Hoge Raad verruimd voor verenigingen en stichtingen die minder dan vijf jaar bestaan.

 • Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten
  on 20 apr, 2022 at 08:47

  Wie zijn auto parkeert zonder de daarvoor de verschuldigde parkeerbelasting te betalen, riskeert een behoorlijke boete. Een boete die in geen verhouding stond tot het parkeertarief, werd eerder echter door de rechtbank Overijssel vernietigd.

 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?
  on 19 apr, 2022 at 05:35

  Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

 • Terugbetalen toeslagen na coronacrisis
  on 19 apr, 2022 at 05:27

  Vanwege de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.

 • Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld
  on 15 apr, 2022 at 07:35

  Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Hiervoor is een zogenaamde internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.

 • Geen precariobelasting zonder tarief
  on 15 apr, 2022 at 07:07

  Als een gemeente precariobelasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Die verordening moet ook het tarief bevatten. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.

 • Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij
  on 15 apr, 2022 at 06:59

  Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is in principe belast loon. Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.

 • Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3
  on 14 apr, 2022 at 06:24

  Er worden geen invorderingsmaatregelen getroffen als belastingplichtigen met inkomen in box 3 de laatste betaaltermijn van hun voorlopige aanslag voor 2022 overschrijden. Hierover ontvangen betrokkenen op korte termijn een brief.

 • Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden?
  on 14 apr, 2022 at 05:40

  De regering gaat onderzoeken of de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd kan worden. Nu is de termijn maximaal vijf jaar, gekeken wordt of dit voor bepaalde ondernemers langer mag duren.

 • Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding
  on 14 apr, 2022 at 05:23

  Het UWV komt werkgevers vanaf 1 april 2020 tegemoet in de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dit als gevolg van de Wet compensatie transitievergoeding. Wat zijn hierbij de voorwaarden? En wanneer en waar moet u deze regeling aanvragen?

 • Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal
  on 13 apr, 2022 at 08:24

  Ondernemers die nog niet over eHerkenning beschikken, kunnen de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2022 toch nog via het oude ondernemersportaal indienen. Eerder leek het er op dat dit niet meer mogelijk was.

 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?
  on 13 apr, 2022 at 07:09

  Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

 • Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding
  on 12 apr, 2022 at 06:49

  Naast de transitievergoeding zijn er nog diverse andere vergoedingen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen bij ontslag van een werknemer. In deze advieswijzer bespreken wij achtereenvolgens de aanzegvergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding. Wanneer is hiervan sprake? En wat zijn de regels?

 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst
  on 12 apr, 2022 at 06:33

  Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

 • Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne
  on 11 apr, 2022 at 05:07

  Vanwege de oorlog in Oekraïne gelden er tal van handelsbeperkingen. Bent u hierdoor getroffen in uw omzet, dan kunt u subsidie krijgen voor het zoeken naar alternatieve markten.

 • Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024
  on 11 apr, 2022 at 05:01

  Per 1 januari 2024 wil het kabinet het wettelijk minimumloon verhogen met 7,5%. Het betreft hier een buitengewone verhoging. Een wetsvoorstel hiertoe wordt momenteel uitgewerkt.

 • Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend
  on 8 apr, 2022 at 07:04

  Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld? Dan was het volgens de Belastingdienst vanaf 29 juni 2018 niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad zette daar in september 2021 een streep doorheen.

 • Informatieverplichting digitale platformen
  on 8 apr, 2022 at 07:00

  Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee digitale platformen, DAC7 genoemd, verplicht worden informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2023 van kracht worden.

 • Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?
  on 7 apr, 2022 at 06:41

  Het advies om thuis te werken vanwege corona is voorbij. Betekent dit dat uw werknemers de inrichting van de werkkamer thuis weer terug naar kantoor moeten brengen?

 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning
  on 7 apr, 2022 at 06:34

  Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen.

 • Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen
  on 6 apr, 2022 at 08:06

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verkorten van de betaaltermijn voor het grootbedrijf dat afnemer is van het mkb. Een wetsvoorstel dat deze termijn verkort naar 30 dagen, is aangenomen. Wanneer dit ingaat, is nog niet bekend.

 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022
  on 6 apr, 2022 at 07:11

  Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

 • Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027
  on 5 apr, 2022 at 05:19

  De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de invoering van een vrachtwagenheffing per 2027. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022
  on 5 apr, 2022 at 05:10

  Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner.

 • Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente
  on 4 apr, 2022 at 06:35

  Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door op tijd aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het jaar 2021 te doen óf door alvast een voorlopige aanslag Vpb te vragen. Hoe zit dat precies?

 • Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen
  on 4 apr, 2022 at 06:26

  De voorlopig laatste tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW kunt u nog tot en met 13 april 2022 indienen bij het UWV. Deze aanvraag betreft de periode januari tot en met maart 2022.

 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling
  on 1 apr, 2022 at 06:58

  Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.

 • Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden
  on 1 apr, 2022 at 06:46

  Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen betaalden in Nederland én in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, kunnen dedubbel betaalde premies terugvragen. Zij moeten hiermee niet te lang wachten, want deze mogelijkheid staat alleen het eerste halfjaar van 2022 open.

 • Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld
  on 31 mrt, 2022 at 07:39

  Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022.

 • Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst
  on 31 mrt, 2022 at 07:09

  Moet u lang wachten op uw btw-teruggaaf? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.

 • Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug
  on 31 mrt, 2022 at 07:00

  Bedrijven die de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) in voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde accijns terugvragen. Dit vanwege de verlaging van de accijns op deze brandstoffen. U kunt tot uiterlijk 13 april 2022 de accijns terugvragen.

 • Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code
  on 30 mrt, 2022 at 07:20

  Het recht op TVL hangt samen met de bedrijfsactiviteiten zoals die blijken uit de SBI-code waarmee een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wijken de bedrijfsactiviteiten af van deze SBI-code, maar sluiten deze wel aan bij een andere SBI-code? Dan is er toch recht op TVL voor het vierde kwartaal van 2020.

 • Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag
  on 30 mrt, 2022 at 07:02

  Wilt u een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Wanneer is dit het geval? Wat zijn de regels hieromtrent? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?

 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon
  on 29 mrt, 2022 at 06:32

  De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

 • Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning
  on 29 mrt, 2022 at 06:23

  De rechter heeft onlangs beslist dat er geen wettelijke basis bestaat ondernemers te verplichten via eHerkenning aangiftes in te dienen. In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Van Rij aan van mening te zijn dat er wél een wettelijke basis voor is. Hij meent dan ook dat hij ondernemers nog steeds kan dwingen via eHerkenning aangifte te doen.

 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2022
  on 28 mrt, 2022 at 06:53

  Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

 • Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven
  on 28 mrt, 2022 at 06:49

  Er komt een nieuw investeringsfonds dat specifiek gericht is op kennisintensieve bedrijven. Hierdoor moet de technologische kennis van Nederland een boost krijgen om zodoende de concurrentiepositie te verbeteren.

 • Ook dit jaar weer belastingvrij schenken
  on 25 mrt, 2022 at 07:59

  Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.

 • Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022
  on 24 mrt, 2022 at 06:36

  Als ondernemer krijgt u een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022. Ook voor die voorlopige aanslag kunt u uitstel van betaling krijgen en wel over het gehele bedrag. Dit ondanks het feit dat het uitstel van betaling voor belastingschulden als steunmaatregel vanaf 1 april 2022 wordt beëindigd.

 • Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar?
  on 24 mrt, 2022 at 06:29

  De btw op personeelsuitgaven is voor een ondernemer in het algemeen niet aftrekbaar. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder die op huisvesting. Wanneer is die btw wel en wanneer niet aftrekbaar?

 • Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei
  on 23 mrt, 2022 at 09:05

  Vanaf 1 maart 2022 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2021 indienen. Als u geen uitstel aanvraagt, moet deze aangifte vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.

 • Advieswijzer Ontslagrecht 2022
  on 23 mrt, 2022 at 07:54

  In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 maart 2022. Wanneer mag u iemand ontslaan, welke route moet u bewandelen en wat moet u vastleggen?

 • UWV aansprakelijk voor slecht deskundigenoordeel
  on 22 mrt, 2022 at 07:50

  Het UWV is verantwoordelijk voor het geven van deskundig advies over de voortgang van re-integratie. Dit betekent dat de uitkerende instantie onafhankelijk onderzoek moet doen, uitgevoerd door professionals. Gebeurt dit niet, dan kan een oordeel van het UWV worden weerlegd.

 • Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet
  on 22 mrt, 2022 at 07:40

  Overweegt u om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Vanaf 1 januari 2024 betaalt u een hogere terugkeerpremie als u terugkeert naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV. Als u uw eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk per 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u de eerste twee jaar nog de lagere terugkeerpremie.

 • Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld
  on 21 mrt, 2022 at 08:00

  Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Het bedrag is voor 2022 verhoogd en bedraagt € 41,50 bruto per dag.

 • Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan
  on 21 mrt, 2022 at 07:54

  Werkgevers die voor de maanden juni tot en met september 2020 NOW hebben aangevraagd, dienen vóór 1 april 2022 een definitieve berekening aan te vragen. Gebeurt dit niet, dan moet de volledige tegemoetkoming voor die periode worden terugbetaald.

 • Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april
  on 18 mrt, 2022 at 12:48

  Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingschulden. Vanaf 1 april dit jaar moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer voldaan worden.

 • Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten
  on 18 mrt, 2022 at 07:48

  Het aantal flexwerkers, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband, neemt in Nederland steeds verder toe. Om ervoor te zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten is de WOR (Wet op de ondernemingsraden) per 1 januari 2022 op dit punt gewijzigd.

 • Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!
  on 17 mrt, 2022 at 09:04

  Moet u zich inschrijven in het UBO-register, doe dit dan vóór 27 maart van dit jaar. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Inschrijven kan online via de site van de Kamer van Koophandel.

 • Kabinet compenseert hoge energieprijzen
  on 17 mrt, 2022 at 08:43

  Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren. De verwachte daling van de gemiddelde koopkracht met 2,7% wordt op deze manier deels teniet gedaan.

 • Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022
  on 17 mrt, 2022 at 08:24

  Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen - onder voorwaarden - recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

 • Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022
  on 17 mrt, 2022 at 08:02

  Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. U moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving u gebonden bent. Wat moet u regelen, wanneer en door wie? Wat regelt u zelf en wat besteedt u uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen hier aan bod.

 • Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?
  on 16 mrt, 2022 at 08:07

  Sinds dit jaar geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Of een dga ook van deze vrijstelling gebruik kan maken, hangt af van het feit of de dga al een werkplek thuis heeft die fiscaal als werkplek is aangemerkt.

 • Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet
  on 15 mrt, 2022 at 08:54

  Als werkgever kunt u onbelast zaken aan uw personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen via de werkkostenregeling. Bent u eindheffing verschuldigd, dan moet u die uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.