Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Laag btw-tarief voor parkeren bij meerdaags festival
  on 8 feb, 2023 at 07:03

  Een organisator van een meerdaags muziekfestival bood de bezoekers de mogelijkheid op het festivalterrein te overnachten. Daarnaast kon er eventueel de auto geparkeerd worden. Op het parkeren in deze situatie is het lage btw-tarief van 9% van toepassing, aldus Hof Den Haag.

 • Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR
  on 8 feb, 2023 at 06:58

  Accountants die zich financiële zorgen maken over een onderneming en betwijfelen of de onderneming kan worden voortgezet, moeten hun verklaring vanaf 2023 ook aan de ondernemingsraad sturen. Deze verplichting vloeit voort uit een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden.

 • Is schadevergoeding bij een bedrijfsongeval belast?
  on 7 feb, 2023 at 08:15

  Als u als ondernemer zelf een bedrijfsongeval krijgt, dekt de verzekering vaak de schade. Maar is een dergelijke uitkering ook belast en zo ja, waar hangt dit vanaf?

 • Rechter corrigeert gemeente inzake afvalstoffenheffing
  on 6 feb, 2023 at 10:09

  Voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen kan een gemeente een afvalstoffenheffing invoeren. Wordt voor die heffing uitgegaan van een meerpersoonshuishouden terwijl het grootste deel van het jaar sprake is van een eenpersoonshuishouden, dan kan de rechter de heffing corrigeren op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 • Na vier weken hersteld? Niet altijd nieuwe loonbetaling
  on 6 feb, 2023 at 07:39

  Als een werknemer na een periode van ziekte is hersteld en binnen een periode van vier weken wederom uitvalt waarbij de reden van de uitval niet van belang is, gaat de telling van de 104-weken periode waarin loon is verschuldigd door de werkgever gewoon door.

 • Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro
  on 3 feb, 2023 at 07:44

  Heeft u een teveel aan toeslagen ontvangen van de Belastingdienst, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. De Belastingdienst stopt echter stapsgewijs met het versturen van acceptgirokaarten, wat betekent dat u de betaling op een andere manier moet verrichten.

 • Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk
  on 2 feb, 2023 at 11:29

  Eerder was al bekend dat het mogelijk is om uitstel te vragen voor de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). De Belastingdienst meldt nu dat dit ook telefonisch kan.

 • Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting
  on 2 feb, 2023 at 08:08

  Een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, kan in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag ter grootte van de vrije ruimte in aftrek brengen.

 • Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers
  on 1 feb, 2023 at 09:24

  Buitenlandse werkgevers die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken moeten dit melden. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken. Nederlandse opdrachtgevers zijn verplicht om te controleren of er gemeld is en of de melding juist is.

 • Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023?
  on 31 jan, 2023 at 07:48

  Het plan om het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook in 2023 te verhogen, gaat niet door. Wat worden nu de nieuwe bedragen voor 2023 en wat scheelt dat met 2022?

 • Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar
  on 30 jan, 2023 at 09:59

  De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe milieulijst en de nieuwe energielijst voor 2023 gepubliceerd. Ondernemers die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die op deze lijsten voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu- of energie-investeringsaftrek.

 • Overzicht steunmaatregelen energie
  on 30 jan, 2023 at 09:42

  De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt op een aparte pagina op RVO.nl een overzicht van alle steunmaatregelen die de overheid getroffen heeft vanwege de gestegen energieprijzen.

 • Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines
  on 27 jan, 2023 at 08:04

  Er is in 2023 extra subsidie beschikbaar voor emissieloze vrachtauto’s en bouwmachines. De subsidieregelingen AanZet, SSEB en SEBA zijn hiertoe aangepast.

 • Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens
  on 26 jan, 2023 at 07:49

  De Belastingdienst is begonnen met het verzenden van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023. Betaalt u deze aanslag op tijd in één keer, dan krijgt u een betalingskorting.

 • Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal
  on 25 jan, 2023 at 08:08

  De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?

 • Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing
  on 25 jan, 2023 at 07:45

  Ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Laat dan beoordelen of bezwaar maken zinvol is. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit betekent dat u individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures.

 • Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk
  on 24 jan, 2023 at 08:41

  Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

 • Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing
  on 24 jan, 2023 at 08:21

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017.

 • Let op bij de schenking voor eigen woning
  on 23 jan, 2023 at 10:27

  Schenkt u in 2023 voor een eigen woning of schonk u in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op, vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan.

 • Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari
  on 23 jan, 2023 at 10:23

  Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV.

 • Advieswijzer Auto en fiscus 2023
  on 23 jan, 2023 at 09:50

  Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

 • Landbouwnormen 2022 gepubliceerd
  on 20 jan, 2023 at 08:52

  De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

 • Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven
  on 19 jan, 2023 at 09:12

  Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. Zo’n uitzondering geldt volgens de Belastingdienst in ieder geval niet voor betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers.

 • Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne
  on 19 jan, 2023 at 09:05

  Als u een vluchteling uit de Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

 • Advieswijzer Bestelauto 2023
  on 19 jan, 2023 at 07:49

  Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke (fiscale) regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.

 • Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000
  on 18 jan, 2023 at 09:33

  De maximale transitievergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 89.000. Dit is een verhoging van € 3.000 ten opzichte van het maximum van vorig jaar.

 • Advieswijzer Gebruikelijk loon dga 2023
  on 18 jan, 2023 at 08:16

  Als u werkt voor uw eigen bv, bent u wettelijk verplicht om loon te ontvangen uit uw bv. Voor de hoogte van uw loon gelden regels, het loon moet namelijk gebruikelijk zijn. Wanneer een loon gebruikelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. De regels die hiervoor gelden, zijn vanaf 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.

 • Grens startersvrijstelling naar € 510.000
  on 17 jan, 2023 at 08:35

  Kopers van 18 tot 35 jaar oud kunnen bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal € 440.000 bedraagt. Vanaf 2024 bedraagt deze woningwaardegrens € 510.000.

 • Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken
  on 17 jan, 2023 at 08:28

  Kocht u in 2021 een onroerende zaak of huurde u in 2022 een onroerende zaak? Controleer dan of u mogelijk uiterlijk 28 januari 2023 een melding moet doen aan uw verkoper of verhuurder en aan de Belastingdienst.

 • Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht
  on 16 jan, 2023 at 23:00

  Kantoorpanden moeten sinds 1 januari 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

 • Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022
  on 16 jan, 2023 at 10:19

  Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen.

 • Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%
  on 16 jan, 2023 at 07:51

  De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Medio 2023 volgt nog een verdere stijging.

 • Extra durfkapitaal techsector
  on 13 jan, 2023 at 09:58

  Er komt € 106 miljoen extra durfkapitaal beschikbaar voor startende techbedrijven. Het geld komt beschikbaar via negen zogenaamde Seed Capital-fondsen. Deze fondsen bieden naast kapitaal ook kennis.

 • Top 10 changes for employers and directors/major shareholders in 2023
  on 11 jan, 2023 at 19:26

  On 1 January 2023 numerous changes were once again introduced that affect employers and direc-tors/major shareholders (DGAs). These include the additional increase applied to the work-related expenses scheme and the abolition of the efficiency margin for determining the customary salary of DGAs. Which ten changes stand out in particular?

 • Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga
  on 11 jan, 2023 at 19:05

  Per 1 januari 2023 zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de extra verhoging van de WKR en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

 • Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100
  on 11 jan, 2023 at 08:29

  Gemengde kosten zijn slechts beperkt aftrekbaar van de winst. Ondernemers kunnen kiezen om een percentage van de gemengde kosten of een vast bedrag niet in aftrek te brengen. Het vaste bedrag is gestegen van € 4.800 (2022) naar € 5.100 (2023).

 • Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen
  on 11 jan, 2023 at 08:18

  Burgers, organisaties en juridische professionals kunnen vanaf 30 januari 2023 digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Dit kan via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’.

 • Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?
  on 10 jan, 2023 at 07:51

  Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij.

 • Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023
  on 10 jan, 2023 at 07:45

  Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.

 • Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto
  on 9 jan, 2023 at 09:21

  Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 weer subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 2.950 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte.

 • Extra verhoging uurprijs kinderopvangtoeslag
  on 9 jan, 2023 at 09:16

  De maximumuurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden extra verhoogd. De verhoging is een gevolg van de gestegen inflatie. De nieuwe tarieven gaan gelden vanaf 2023. Wanneer deze actief worden doorgevoerd is nog niet bekend.

 • Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV
  on 6 jan, 2023 at 07:56

  Als u werknemers in dienst heeft met een laag loon, kunt u recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Een belangrijke voorwaarde voor het LIV is dat de werknemer minstens 1.248 uur per kalenderjaar werkt.

 • Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling
  on 5 jan, 2023 at 07:49

  Maakt u gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, dan moet u zorgen dat uw administratie hieromtrent op orde is. Anders loopt u het risico dat datgene wat u daarin onderbrengt, belast wordt bij uw werknemer.

 • Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv
  on 4 jan, 2023 at 07:39

  Als u als dga bij uw bv een forse lening afsluit, kan dat verregaande fiscale gevolgen hebben. Die gevolgen kunnen ook betrekking hebben op uw pensioen.

 • Diverse landbouwnormen 2022 bekend
  on 4 jan, 2023 at 07:29

  Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering ervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.

 • Raadplegen UBO-register nog onzeker
  on 3 jan, 2023 at 08:51

  Het is nog onzeker of het UBO-register kan worden geraadpleegd, wanneer en door wie. Dit antwoordt minister Kaag op Kamervragen naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

 • Geen STAP-aanvragen in januari
  on 3 jan, 2023 at 08:43

  In januari 2023 kunnen geen aanvragen worden ingediend voor het zogenaamde STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat men eerst wil onderzoeken hoe oneigenlijk gebruik en misbruik van de subsidie kan worden tegengegaan.

 • Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023
  on 2 jan, 2023 at 08:17

  Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking was of als ondernemer bij u werkte? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver
  on 30 dec, 2022 at 08:39

  Onder voorwaarden kunnen ondernemers voor de omzetbelasting een fiscale eenheid vormen. Dit heeft voordelen, maar ook het nadeel dat men hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. En die aansprakelijkheid reikt ver.

 • Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast?
  on 29 dec, 2022 at 08:30

  Wilt u een renteloze lening aan een werknemer verstrekken? Dan kan dat onder voorwaarden belastingvrij.

 • Lage AWf-premie corrigeren?
  on 28 dec, 2022 at 08:32

  De Belastingdienst attendeert werkgevers op het herzien van de lage AWf-premie over 2022. De premie moet worden herzien als u werknemers in 2022 meer dan 30% meer uren heeft betaald dan het aantal contracturen voor dit jaar. Dit staat bekend als de zogenaamde 30%-herzieningsregeling. U kunt de premie herzien door de aangiften loonheffingen over 2022 te corrigeren.

 • Zonder rentenadeel geen belastingrente
  on 28 dec, 2022 at 08:29

  Als de Belastingdienst geen rentenadeel leidt, dient bij het opleggen van een aanslag ook geen belastingrente te kunnen worden berekend. Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 bevat hiertoe een bepaling die inspeelt op een eerder arrest van de Hoge Raad hierover.

 • Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling
  on 27 dec, 2022 at 08:59

  Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is in beginsel bijtelling voor privégebruik van toepassing. Alleen als u overtuigend kunt aantonen dat u niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, krijgt u geen bijtelling. Een exacte rittenregistratie is hiervoor niet vereist.

 • Denk na over uw bedrijfsopvolging
  on 23 dec, 2022 at 08:25

  Het kabinet heeft eind 2022 gereageerd op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Uit de reactie komt naar voren dat deze tegemoetkomingen niet volledig worden afgeschaft, maar waar nodig wel worden aangepast.

 • Wanneer mag u arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?
  on 22 dec, 2022 at 07:43

  Wilt u als werkgever een of meerdere wijzigingen doorvoeren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan wat de mogelijkheden zijn.

 • Nieuw borgstellingskrediet glastuinbouw
  on 21 dec, 2022 at 08:39

  Er komt een nieuwe borgstellingskredietregeling voor de glastuinbouw. De regeling is bedoeld om in de kern gezonde glastuinbouw bedrijven te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.

 • Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend
  on 21 dec, 2022 at 08:33

  Het kabinet heeft de hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen.

 • Brexitkosten? Extra tijd voor aanvragen BAR
  on 20 dec, 2022 at 07:06

  Ondernemers die nog kosten moeten maken als gevolg van de Brexit, krijgen meer tijd om de Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling aan te vragen. De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming voor nog te maken kosten is verlengd naar 13 januari 2023 17.00 uur bij RVO.nl.

 • Salariseisen 30%-regeling bekend
  on 20 dec, 2022 at 06:55

  Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u onder voorwaarden 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. De specifieke deskundigheid moet blijken uit de omvang van het salaris. Wat zijn de voorwaarden voor 2023?

 • Hoe zit het met vakantiedagen bij re-integratie?
  on 19 dec, 2022 at 07:46

  Een zieke werknemer die in staat is om te re-integreren is ook in staat om vakantiedagen op te nemen. Hij is dan gedurende de vakantieperiode vrijgesteld van zijn re-integratieverplichting waardoor er invulling kan worden gegeven aan de herstelfunctie van vakantie.

 • Herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?
  on 19 dec, 2022 at 07:42

  Zijn fosfaatrechten een bedrijfsmiddel? Op deze vraag heeft de rechtbank Gelderland onlangs antwoord gegeven in een procedure waarin het ging om toepassing van een herinvesteringsreserve.

 • BOR vervalt niet per definitie door verhuur onderneming
  on 16 dec, 2022 at 08:14

  Met de bedrijfsopvolgingsregeling kunt u uw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij uw overlijden. Na toepassing van regeling vervalt deze met terugwerkende kracht als uw onderneming niet lang genoeg blijft bestaan. Verhuur van uw onderneming laat de regeling echter niet per definitie vervallen, aldus de Hoge Raad.

 • Controleer premiebeschikking Werkhervattingskas bij no-riskpolis
  on 15 dec, 2022 at 07:08

  De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan inzake de no-riskpolis voor een werknemer die in de tweede periode weer in dienst is getreden. Maak tijdig bezwaar bij de Belastingdienst, mocht u vermoeden dat ZW-uitkeringen en eventuele WGA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking aan u als werkgever zijn toegerekend als uitkeringslast.

 • Btw-nultarief op (onbewerkte) groente en fruit?
  on 15 dec, 2022 at 07:00

  Het kabinet streeft ernaar om mogelijk per 1 januari 2024 een 0-tarief in te voeren op groente en fruit. Nader onderzoek is nodig om te bezien of dit te realiseren is.

 • Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona
  on 14 dec, 2022 at 08:06

  Een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was, hoeft geen OZB-gebruikersheffing te betalen. Dit besliste de rechtbank Limburg onlangs. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant.

 • Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023
  on 13 dec, 2022 at 07:07

  Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze worden daarom ook aangepast.

 • Spreid de jubelton over 2022 en 2023
  on 13 dec, 2022 at 07:00

  De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de jubelton, wordt afgeschaft. Als u in 2022 nog in actie komt, kunt u de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023.

 • Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel?
  on 12 dec, 2022 at 08:34

  Nog even en 2022 zit erop. Wellicht leuk om op de jaarwisseling te proosten met uw personeel. Daarbij kan het fiscaal van belang zijn of u kiest voor een oudejaarsborrel of een toost uitbrengt op het nieuwe jaar. Wellicht kiest u zelfs voor beide!

 • Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend
  on 12 dec, 2022 at 07:54

  De Belastingdienst heeft de normbedragen bekendgemaakt die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten. Deze zijn alle hoger dan in 2022.

 • Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning
  on 9 dec, 2022 at 05:46

  De Hoge Raad is van mening dat werkgevers voor hun aangiften loonheffingen verplicht kunnen worden gebruik te maken van eHerkenning. Ook het feit dat hieraan kosten verbonden zijn, is in beginsel geen bezwaar.

 • Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000
  on 8 dec, 2022 at 09:09

  Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de dga bedraagt vanaf 2023 € 51.000. Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Deze twee aanpassingen betekenen dat het voor de dga verstandig is om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast.

 • Advieswijzer Bestelauto 2022
  on 8 dec, 2022 at 08:00

  Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke fiscale regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.

 • Belasting over broodfonds
  on 8 dec, 2022 at 06:25

  Een broodfonds is een particulier initiatief van zelfstandig ondernemers om bij langdurige ziekte elkaar financieel te ondersteunen. Over de vraag of een deelnemer aan een broodfonds belasting verschuldigd is, is meer duidelijkheid verstrekt.

 • Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto
  on 7 dec, 2022 at 09:10

  Voor een nieuwe elektrische auto met een catalogusprijs van € 30.000 of meer gaat vanaf 2023 een hogere bijtelling gelden. Dit komt omdat de lage bijtelling van 16% nog maar gaat gelden tot een catalogusprijs van € 30.000 in plaats van € 35.000 nu. Over het meerdere wordt de bijtelling 22%.

 • Strengere voorwaarden STAP-subsidie
  on 6 dec, 2022 at 07:44

  De voorwaarden voor de zogenaamde STAP-subsidie worden aangescherpt. Op deze manier moet misbruik en oneigenlijk gebruik ervan zoveel mogelijk worden voorkomen.

 • Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw
  on 6 dec, 2022 at 07:40

  Als u een teruggave van btw verwacht over november 2022, dan bestaat de mogelijkheid om deze btw-teruggaaf te laten verrekenen met uw aangifte loonheffingen over november 2022 of de 12e vierwekenperiode. De Belastingdienst verzoekt u om vóór 16 december 2022 een verzoek hiervoor in te dienen.

 • Deadline vaststelling NOW5 verlengd
  on 5 dec, 2022 at 06:50

  Werkgevers krijgen langer de tijd om de definitieve vaststelling van de NOW5, dus over de zevende periode, aan te vragen. De termijn hiervoor is verlengd van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023.

 • Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer
  on 2 dec, 2022 at 07:59

  Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) vervangen door een vorm van rekeningrijden dan wel kilometerheffing, ofwel Betalen naar Gebruik (BnG). Onlangs is een hiertoe opgesteld onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de uitkomsten?

 • Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023
  on 1 dec, 2022 at 06:34

  De nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) mag u als werkgever uit naam van een werknemer rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. U mag daarvoor in 2023 maximaal € 1.649 inhouden op het minimumloon.

 • Vier uw sinterklaasfeest fiscaal vriendelijk
  on 1 dec, 2022 at 06:25

  Sinterklaas is weer in het land! Dit is voor veel werkgevers aanleiding om een leuk feest voor de werknemers, hun partners en kroost te organiseren. Hoe regelt u dit zo fiscaal vriendelijk mogelijk?

 • Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan
  on 30 nov, 2022 at 09:24

  U moet als werkgever het anoniementarief van 52% toepassen als een werknemer geen volledige of juiste gegevens aan u verstrekt. Vanaf 2023 mag u dit tarief terugdraaien met terugwerkende kracht.

 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 in 2023
  on 29 nov, 2022 at 08:26

  De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 1.900 per jaar. Deze bedraagt nu nog € 1.800.

 • Voorlopig geen info meer uit UBO-register
  on 29 nov, 2022 at 08:17

  De Kamer van Koophandel zal voorlopig geen informatie verstrekken uit het zogenaamde UBO-register. De KVK zet deze stap naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

 • Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?
  on 28 nov, 2022 at 08:32

  Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht toch iets anders in elkaar?

 • Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?
  on 25 nov, 2022 at 08:02

  Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit?

 • Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?
  on 24 nov, 2022 at 08:44

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt bedrijven met regelmaat enquêtes toe. Bent u eigenlijk verplicht om dergelijke enquêtes in te vullen?

 • Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger
  on 24 nov, 2022 at 08:26

  De onbelaste vergoeding voor thuiswerken gaat in 2023 omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Dit is een verhoging van 7,5%. Eerder was in het Belastingplan een verhoging naar € 2,13 aangekondigd.

 • Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga
  on 23 nov, 2022 at 08:07

  Als u als werkgever de studiekosten van een kind van een van uw werknemers rechtsreeks aan het kind vergoedt of verstrekt, zal het kind zelf de belasting moeten betalen. Dit is vaak voordeliger dan wanneer u de studiekosten als loon aan de ouder van het kind, uw werknemer, uitkeert. De Belastingdienst maakte onlangs een voorbehoud bekend voor zover het studiekosten van een kind van de dga betreft.

 • Subsidie coronabanen weer aan te vragen
  on 23 nov, 2022 at 07:52

  Zorginstellingen kunnen uiterlijk 6 december 2022 subsidie aanvragen voor de zogenaamde coronabanen. Dit zijn banen in de zorg met een ondersteunende functie. De subsidie heeft betrekking op gerealiseerde coronabanen voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022.

 • Ook transitievergoeding over overuren?
  on 22 nov, 2022 at 10:35

  Bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet u als werkgever een transitievergoeding betalen. Soms bestaat er onduidelijkheid over de wijze van totstandkoming van de hoogte van de transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer veel overuren maakte.

 • Aandachtspunten WW-premie 2023
  on 22 nov, 2022 at 09:55

  Voor wat betreft de hoogte van de WW-premie zijn er diverse aandachtspunten voor het komende jaar. Zo moet u als werkgever opletten als u te maken heeft met BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Dit geldt ook bij tijdelijke urenuitbreiding en bij meerdere arbeidsomvangen.

 • Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend
  on 21 nov, 2022 at 07:55

  Het eigenwoningforfait en de omvang van de arbeidskorting voor volgend jaar zijn onlangs bekendgemaakt. Het vaststellen van deze cijfers en percentages gebeurt aan de hand van wettelijk voorgeschreven regels.

 • Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK)
  on 21 nov, 2022 at 07:49

  The conditions that apply to the Energy Cost Contribution Scheme (TEK) are being relaxed. A company’s energy costs will have to amount to at least 7% of its turnover, instead of the previous level of 12.5%. The consumption threshold has also been removed. As a result, more SMEs will qualify for the TEK.

 • Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag?
  on 18 nov, 2022 at 08:08

  Welke rechter is bevoegd in geval van een scheidingsprocedure of een zaak over ouderlijk gezag? Hiervoor gelden per 1 augustus 2022 nieuwe Europese regels, geregeld in de zogenaamde verordening Brussel IIter.

 • Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023
  on 18 nov, 2022 at 07:55

  Inwoners die te maken hebben met de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg, kunnen tot 1 juni 2023 de subsidie Waardevermeerdering aanvragen.

 • Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang
  on 17 nov, 2022 at 07:03

  Het aantal uren dat een ouder werkt, is vanaf 2023 niet meer bepalend voor de kinderopvangtoeslag. Nu is het recht op kinderopvangtoeslag nog gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt (140 procent). Het besluit waarin dit geregeld is, wordt per 1 januari 2023 gewijzigd.

 • Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd
  on 16 nov, 2022 at 08:46

  De termijn om een vaststellingsverzoek in te dienen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 is verlengd. Oorspronkelijk moest het verzoek uiterlijk op 1 november van dit jaar worden ingeleverd, maar u heeft nu tot 30 november 2022 23.59 uur de tijd.

 • Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige
  on 16 nov, 2022 at 06:33

  Praktijkondersteuners van huisartsen worden door de Belastingdienst in beginsel niet langer aangemerkt als zelfstandige ondernemers. De Modelovereenkomst waarin dit is geregeld, wordt niet verlengd. Bestaande overeenkomsten kunnen nog wel blijven bestaan.

 • Financiële situatie werknemers ook voor werkgevers van belang
  on 15 nov, 2022 at 09:26

  Veel werknemers hebben momenteel financiële problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie. Dit heeft ook zijn effect op de werkvloer.

 • Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3
  on 15 nov, 2022 at 09:20

  De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?