Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?
  on 29 mei, 2020 at 08:26

  Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

 • Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets
  on 28 mei, 2020 at 15:06

  Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling
  on 28 mei, 2020 at 14:37

  Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten.

 • Extra aanpassingen in steunpakket 2.0
  on 28 mei, 2020 at 14:07

  De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

 • Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?
  on 27 mei, 2020 at 06:50

  Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

 • Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW
  on 27 mei, 2020 at 06:46

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de nieuwe Noodregeling Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarbij bedrijven met minstens 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie de ontslagboete toch te handhaven, sneuvelde.

 • The second Dutch support package of € 13 billion: what is changing?
  on 26 mei, 2020 at 11:14

  The second support package intended to help entrepreneurs deal with the coronavirus crisis was announced by the Dutch Government on Wednesday, 20 May. This largely extends the measures for a further three months (from June to August). What changes will the new package introduce?

 • Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten
  on 26 mei, 2020 at 06:37

  Het is een arbeidsongeschikte werknemer toegestaan om, als de werkgever over een verstreken periode het loon niet heeft uitbetaald, de re-integratieverplichting op te schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

 • Vergoeding mondkapje onbelast
  on 25 mei, 2020 at 07:09

  Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

 • Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!
  on 25 mei, 2020 at 06:28

  Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.

 • Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend
  on 23 mei, 2020 at 09:45

  Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

 • Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?
  on 21 mei, 2020 at 09:01

  Het tweede steunpakket is woensdag 20 mei bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de wijzigingen? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers.

 • Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto
  on 20 mei, 2020 at 06:38

  Als een belastingplichtige voor de btw wordt uitgeschreven als ondernemer, wil dat nog niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op de lagere MRB voor bestelauto’s. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden.

 • Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA
  on 19 mei, 2020 at 07:16

  Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld.

 • Corona: btw-gevolgen voor non-profitinstelling
  on 19 mei, 2020 at 07:10

  De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw?

 • 13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt
  on 18 mei, 2020 at 07:10

  Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald.

 • Woning kopen vóór schenking; toch verhoogde schenkvrijstelling?
  on 18 mei, 2020 at 06:50

  De schenkbelasting kent een belangrijke vrijstelling als het een schenking betreft voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Maar is de vrijstelling ook van toepassing als de woning al wordt gekocht of verbouwd, nog voordat de schenking verkregen is?

 • Mondkapjes tijdelijk zonder btw
  on 15 mei, 2020 at 10:29

  Voor mondkapjes zal vanaf 25 mei een btw-tarief gelden van 0%. Het nultarief geldt tot 1 september 2020 en hangt samen met de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

 • Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep
  on 15 mei, 2020 at 07:11

  De partnertoeslag in de AOW gaat niet verloren als de partner van een AOW’er als gevolg van de coronacrisis gaat werken in een cruciaal beroep. De versoepeling blijft van kracht zo lang de noodmaatregelen van het kabinet inzake het coronavirus ook van kracht blijven.

 • Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB
  on 15 mei, 2020 at 07:02

  Dga’s die de afgelopen jaren een pensioen in eigen beheer (PEB) hebben beëindigd, krijgen zes weken extra om het hierbij vereiste informatieformulier naar de Belastingdienst te sturen. Dit is onlangs via wijziging van een Besluit geregeld.

 • Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon
  on 14 mei, 2020 at 07:11

  Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw?

 • Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats
  on 14 mei, 2020 at 07:08

  Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan.

 • Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer
  on 14 mei, 2020 at 07:05

  Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen gratis advies krijgen van de Stichting Ondernemersklankbord. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat stelt hiervoor een extra subsidie van € 240.000 beschikbaar.

 • Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona
  on 13 mei, 2020 at 07:16

  Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

 • Leidt de WAB tot meer zzp’ers?
  on 13 mei, 2020 at 07:09

  Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

 • Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar
  on 12 mei, 2020 at 06:55

  Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.

 • Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona
  on 12 mei, 2020 at 06:48

  Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.

 • Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling
  on 11 mei, 2020 at 07:11

  Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

 • Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen
  on 11 mei, 2020 at 07:07

  Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

 • Four changes to Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme)
  on 8 mei, 2020 at 10:09

  A number of further changes have been made to the NOW scheme. These relate to foreign bank account numbers, the publication of data, clarification of the situation that applies to intra-group secondment operating companies and notification of the wage expenses subsidy.

 • Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen
  on 8 mei, 2020 at 06:59

  De door het kabinet toegezegde steun aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, kan nu al met voorrang worden aangevraagd. Dit betekent dat hiermee niet gewacht hoeft te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven.

 • Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen
  on 7 mei, 2020 at 08:47

  Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

 • Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?
  on 7 mei, 2020 at 06:45

  Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover?

 • Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona
  on 7 mei, 2020 at 06:39

  Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen?

 • Aanpassing NOW-regeling op vier punten
  on 6 mei, 2020 at 07:06

  De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

 • Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven
  on 6 mei, 2020 at 07:00

  Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk.

 • Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders
  on 6 mei, 2020 at 06:57

  België en Nederland hebben een akkoord bereikt over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders. De Telegraaf meldt dat de Belgische minister van Financiën dit heeft bevestigd.

 • Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen
  on 4 mei, 2020 at 12:56

  Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

 • Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?
  on 1 mei, 2020 at 07:47

  Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt.

 • Welke juridische regels zijn er voor samenlevers?
  on 1 mei, 2020 at 07:11

  Steeds meer Nederlanders wonen formeel met een samenlevingscontract samen of informeel, zonder dat zij samen formeel iets geregeld hebben. Welke regels gelden er voor beide groepen samenlevers?

 • Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald
  on 30 apr, 2020 at 06:41

  Ouders die ouderschapsverlof opnemen, krijgen dit straks deels betaald. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan. Dit staat in een wetsvoorstel van de bewindslieden Koolmees, Van Engelshoven en Van Ark.

 • Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?
  on 30 apr, 2020 at 06:34

  Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten.

 • Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie
  on 30 apr, 2020 at 06:28

  Als u als werkgever een werknemer herplaatst binnen uw bedrijf of organisatie in een functie met een lager salaris, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Herplaatsing is namelijk geen ontslag, maar juist het voorkomen daarvan. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

 • Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging
  on 29 apr, 2020 at 07:33

  Belastingplichtigen die een DigiD-machtiging hebben aangevraagd, krijgen automatisch uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 tot 1 september. Dit automatische uitstel geldt niet voor ondernemers.

 • In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk
  on 29 apr, 2020 at 07:27

  Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden.

 • TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld
  on 29 apr, 2020 at 07:21

  De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund.

 • Overbruggingskrediet startup en scale-up van start
  on 28 apr, 2020 at 07:11

  Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen.

 • Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers
  on 28 apr, 2020 at 07:08

  Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt.

 • Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers
  on 24 apr, 2020 at 20:03

  Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt.

 • NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS
  on 24 apr, 2020 at 07:46

  De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

 • Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto?
  on 24 apr, 2020 at 06:34

  Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo luidt aldus een wetsvoorstel.

 • NOW-regeling verruimd voor concerns
  on 23 apr, 2020 at 10:18

  De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid woensdag 22 april bekendgemaakt.

 • Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?
  on 23 apr, 2020 at 07:24

  De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen.

 • Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald
  on 23 apr, 2020 at 07:20

  De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020.

 • NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona
  on 23 apr, 2020 at 07:17

  Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen.

 • Garantie Ondernemersfinanciering verlengd
  on 22 apr, 2020 at 07:21

  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar.

 • Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan?
  on 22 apr, 2020 at 07:09

  Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden?

 • Extra steun agrarische en culturele sector
  on 21 apr, 2020 at 12:18

  Het kabinet gaat specifieke sectoren in de agrarische en culturele sector financieel ondersteunen vanwege de problemen door het coronavirus. Voor de agrarische sectoren is in totaal € 650 miljoen beschikbaar, voor de culturele sector bedraagt de steun € 300 miljoen.

 • Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!
  on 21 apr, 2020 at 08:34

  Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want u wilt in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling.

 • Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?
  on 20 apr, 2020 at 07:13

  Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling (tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers), thuiswerkers en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

 • TOGS-uitkering van € 4000 vrij van belastingheffing
  on 20 apr, 2020 at 07:08

  Ondernemers die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van € 4.000. Deze tegemoetkoming is vrij van belasting, zo heeft het kabinet eerder besloten. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021.

 • Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona
  on 17 apr, 2020 at 07:18

  De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april wordt het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen.

 • 'NOW-regeling ruimer voor concerns'
  on 17 apr, 2020 at 07:15

  De Tweede Kamer wil dat de NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Hierdoor kan een concern eerder een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie van deze strekking is donderdag 16 april in de Tweede Kamer aangenomen.

 • Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona
  on 16 apr, 2020 at 12:41

  Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

 • Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast
  on 16 apr, 2020 at 06:39

  Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt.

 • Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren
  on 15 apr, 2020 at 07:27

  Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus.

 • Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie
  on 15 apr, 2020 at 07:15

  Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

 • Akkoord over huuropschorting winkeliers
  on 14 apr, 2020 at 07:08

  Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt.

 • Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?
  on 14 apr, 2020 at 07:03

  Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

 • Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona
  on 10 apr, 2020 at 07:14

  Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

 • Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders
  on 10 apr, 2020 at 06:41

  Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, mogen hiervoor een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag voor 2020 is verhoogd naar € 38,50 per dag.

 • Coronasteun ook voor de dga?
  on 9 apr, 2020 at 07:33

  Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

 • TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven
  on 9 apr, 2020 at 07:28

  Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

 • Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?
  on 8 apr, 2020 at 07:18

  Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

 • Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?
  on 7 apr, 2020 at 07:02

  Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

 • Aanvragen NOW: welk loon telt mee?
  on 7 apr, 2020 at 06:53

  De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

 • Ook financiële hulp zorgverleners door corona
  on 6 apr, 2020 at 13:16

  Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 • Aanvraagloket voor de NOW is open
  on 6 apr, 2020 at 07:48

  Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

 • Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?
  on 5 apr, 2020 at 11:10

  Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling?

 • Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen
  on 3 apr, 2020 at 07:32

  Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

 • Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?
  on 3 apr, 2020 at 06:43

  Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

 • Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek
  on 3 apr, 2020 at 06:24

  Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner.

 • Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!
  on 2 apr, 2020 at 07:00

  Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

 • Uitstel aanvraag en mededeling WBSO
  on 1 apr, 2020 at 07:48

  RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis.

 • Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
  on 31 mrt, 2020 at 16:27

  Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

 • Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona
  on 31 mrt, 2020 at 08:14

  Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt.

 • Compensatie ouders voor kosten kinderopvang
  on 31 mrt, 2020 at 07:34

  Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren.

 • Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?
  on 31 mrt, 2020 at 06:41

  Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan?

 • Ontslag vanwege corona
  on 30 mrt, 2020 at 07:05

  Kun je als werkgever, indien je als gevolg van het coronavirus minder werk hebt, je mensen om die reden ontslaan?

 • Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart
  on 28 mrt, 2020 at 16:40

  Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

 • Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er
  on 28 mrt, 2020 at 16:16

  Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

 • Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er
  on 28 mrt, 2020 at 07:15

  Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander.

 • Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis
  on 27 mrt, 2020 at 07:46

  In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekend gemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

 • Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!
  on 27 mrt, 2020 at 07:34

  De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

 • Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april
  on 26 mrt, 2020 at 08:55

  Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet u de S&O-uren die uw medewerkers in 2019 hebben gerealiseerd, vóór 1 april 2020 doorgeven via rvo.nl.

 • Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?
  on 25 mrt, 2020 at 08:35

  Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?

 • Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
  on 25 mrt, 2020 at 08:27

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Dit heeft minister Carola Schouten (LNV) besloten.

 • Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
  on 24 mrt, 2020 at 07:57

  Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

 • Corona: recht op kortdurend zorgverlof?
  on 24 mrt, 2020 at 07:39

  Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

 • Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
  on 23 mrt, 2020 at 09:23

  Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.