Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?
  on 5 aug, 2020 at 06:46

  Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navordering precies is.

 • In quarantine after holiday: who has to pay the wages?
  on 4 aug, 2020 at 08:48

  The holiday season is approaching again. Is your employee going on holiday to a country with code yellow as travel advisory? What are the consequences if this employee falls ill or has to be quarantined during the holiday?

 • Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?
  on 4 aug, 2020 at 06:03

  Heeft u een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag u deze werknemer niet zomaar ontslaan. U moet met uw werknemer aan de slag om zijn functioneren te verbeteren. Het is dan niet voldoende om alleen een verbetertraject aan te bieden.

 • Check uw beschikking LIV en LKV
  on 31 jul, 2020 at 05:57

  Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel (LIV/LKV) voor een of meerdere werknemers, ontvangen uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. Hierin staat hoeveel LIV en LKV u ontvangt. Check de beschikking goed op eventuele fouten.

 • Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona
  on 30 jul, 2020 at 06:39

  Omdat ook amateursportorganisaties te lijden hebben gehad onder het coronavirus, is er ook voor hen een financiële tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal € 3.500. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 4 oktober van dit jaar.

 • Een webshop, welke verplichtingen zijn er?
  on 29 jul, 2020 at 06:36

  Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop. Vooral nu in deze coronatijd is een webshop interessant, maar houd vooral de rechten van consumenten in de gaten!

 • Overleg over nieuwe meetmethode BPM
  on 27 jul, 2020 at 06:21

  Het kabinet gaat in overleg met de autobranche over de nieuwe meetmethode voor de BPM. Dit heeft staatssecretaris Vijfbrief van Financiën eerder aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik
  on 23 jul, 2020 at 07:11

  Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per 12 maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk.

 • Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding
  on 22 jul, 2020 at 06:26

  Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden van de werknemer binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.

 • UBO-register vanaf 27 september openbaar
  on 21 jul, 2020 at 06:08

  Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

 • Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?
  on 20 jul, 2020 at 06:37

  Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

 • Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte?
  on 16 jul, 2020 at 07:52

  Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

 • Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente
  on 16 jul, 2020 at 07:39

  Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoeft u de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.

 • Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?
  on 15 jul, 2020 at 06:36

  Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

 • NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling
  on 14 jul, 2020 at 07:17

  Als u NOW 2.0 aanvraagt, heeft u als werkgever de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven aan het bij- of omscholen van werknemers die dreigen hun baan te verliezen of al hun baan hebben verloren. Daarvoor heeft het kabinet eerder € 50 miljoen uitgetrokken met ‘NL leert door’. Wat betekent ‘NL leert door’ voor uw werknemer?

 • Langer de tijd voor noodloket flexwerker
  on 13 jul, 2020 at 06:54

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli.

 • Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout
  on 10 jul, 2020 at 06:08

  Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed. Dat geldt ook als de te veel betaalde belasting het gevolg is van een door uzelf gemaakte fout. Dit besliste de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

 • Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?
  on 9 jul, 2020 at 06:33

  Er heerst veel verwarring over de verplichting om een verklaring te overleggen indien een ondernemer gebruikmaakt van de NOW. Om welke verklaringen gaat het?

 • TOFA, let op de deadline van 12 juli
  on 8 jul, 2020 at 07:15

  Flexwerkers met inkomensverlies vanwege corona kunnen nog tot en met 12 juli 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen (TOFA).

 • Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel
  on 8 jul, 2020 at 06:30

  De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf?

 • Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding
  on 7 jul, 2020 at 06:03

  Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

 • NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli
  on 6 jul, 2020 at 06:36

  Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt u op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

 • De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding
  on 6 jul, 2020 at 06:19

  De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

 • Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen
  on 2 jul, 2020 at 06:45

  Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn.

 • Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden
  on 1 jul, 2020 at 06:57

  Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt.

 • Eind augustus besluit over derde steunpakket
  on 1 jul, 2020 at 06:39

  Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder gezegd.

 • Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk
  on 30 jun, 2020 at 06:50

  Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen
  on 29 jun, 2020 at 13:30

  Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

 • Bonus voor zorgpersoneel is echt extra
  on 29 jun, 2020 at 06:57

  Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona.

 • Kabinet wil snellere betaling voor mkb
  on 29 jun, 2020 at 06:46

  Het kabinet wil dat het grootbedrijf facturen van mkb-bedrijven sneller betaalt. Daarom wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dit te regelen.

 • Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan
  on 26 jun, 2020 at 06:22

  Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief werd er in dat plan een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden.

 • Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag
  on 25 jun, 2020 at 07:01

  Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

 • Paar extra aanpassingen NOW 2.0
  on 25 jun, 2020 at 06:53

  Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de begeleidende Kamerbrief nog wel aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen.

 • Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter
  on 24 jun, 2020 at 07:08

  Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. Deze Quick Start dient ter ondersteuning van de Werkwijzer Poortwachter.

 • Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen
  on 24 jun, 2020 at 06:57

  Er komt extra subsidie beschikbaar om overlast veroorzakende varkenshouderijen financieel te kunnen compenseren. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 miljoen extra subsidie uitgetrokken.

 • TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen!
  on 23 jun, 2020 at 06:40

  Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De aanvraag kan vanaf heden bij het UWV worden ingediend.

 • Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona
  on 22 jun, 2020 at 07:21

  Studenten mogen in 2020 onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Sommige studenten werken namelijk in een cruciaal beroep en maken vanwege de coronacrisis vaak meer uren.

 • Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona
  on 22 jun, 2020 at 07:18

  De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor verpleeghuizen.

 • Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni!
  on 19 jun, 2020 at 06:37

  De tegemoetkoming van € 4.000 voor specifieke sectoren die door het coronavirus getroffen zijn, de TOGS, is inmiddels voor flink wat sectoren beschikbaar. Ondernemers moeten wel opschieten met hun aanvraag, want de termijn sluit vrijdag 26 juni om 17.00 uur.

 • Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online
  on 19 jun, 2020 at 06:29

  Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kunt u dit uitstel vanaf 29 juni online verlengen. U ontvangt van de Belastingdienst tijdig een brief dat uw uitstel van betaling afloopt.

 • Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023
  on 18 jun, 2020 at 08:44

  Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

 • Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!
  on 18 jun, 2020 at 06:36

  Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

 • Toch vergoeding kosten eHerkenning
  on 17 jun, 2020 at 07:22

  Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en kan vanaf augustus 2020 bij RVO.nl worden aangevraagd.

 • Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan
  on 16 jun, 2020 at 07:03

  Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan.

 • Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting
  on 16 jun, 2020 at 06:47

  Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020.

 • Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?
  on 15 jun, 2020 at 06:33

  Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de transitievergoeding te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

 • ‘Hypotheekrente is geen alimentatie’
  on 12 jun, 2020 at 06:19

  Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten.

 • NOW-subsidie telt niet mee als omzet
  on 11 jun, 2020 at 06:45

  De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit.

 • Subsidie voor elektrische auto definitief
  on 11 jun, 2020 at 06:22

  De subsidie voor particulieren die een volledig elektrische auto kopen is definitief en gaat gelden voor elektrische auto’s die vanaf 4 juni 2020 zijn gekocht of geleased. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions.

 • Bezitseis BOR? Hoge Raad ander standpunt dan staatssecretaris
  on 10 jun, 2020 at 07:35

  De Hoge raad oordeelt anders dan de staatssecretaris over de bezitseis in het geval dat aandelen zijn geschonken in een bedrijf dat eerder een ander bedrijf overnam. Daarmee zet de Hoge Raad een streep door de strikte uitleg van de staatssecretaris.

 • Wat is de correctie NOW 2.0 bij ontslag?
  on 10 jun, 2020 at 07:30

  Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien.

 • Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve
  on 9 jun, 2020 at 06:42

  Heeft u een bv en verwacht u dit jaar verlies te lijden vanwege de coronacrisis, dan kunt u dit verlies met voorrang verrekenen via de zogenaamde coronareserve. U krijgt dan dit jaar al de belasting over dit verlies terug.

 • Transitievergoeding: wat zijn de regels?
  on 9 jun, 2020 at 06:38

  Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

 • Inkomsten uit Airbnb toch belast?
  on 8 jun, 2020 at 07:09

  Wereldwijd verdienen vele duizenden personen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig centje bij. In Nederland staat daarbij de vraag centraal of deze inkomsten belast zijn. De adviseur van de Hoge Raad vindt van wel, zo bleek onlangs.

 • Toch steunmaatregel voor flexwerkers
  on 5 jun, 2020 at 07:22

  Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten.

 • Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in?
  on 4 jun, 2020 at 06:49

  Op 26 mei jongsleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Uitgangspunt is dat werken moet lonen.

 • Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd
  on 4 jun, 2020 at 06:42

  De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel thuis werken, is verlengd tot en met 30 juni. Dit betekent dat de thuiswerkdagen mogen worden gezien als arbeid in het land waar de grensarbeider normaal gesproken zou werken.

 • Extra steun culturele sector van € 300 miljoen
  on 3 jun, 2020 at 07:43

  Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd.

 • Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto
  on 3 jun, 2020 at 06:47

  Voor bestelauto’s bestaat een aantal fiscale voordelen. Uw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW uw auto als bestelauto heeft aangemerkt, is dan niet van belang.

 • Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet
  on 3 jun, 2020 at 06:37

  De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een belangrijke wijziging in de faillissementswet. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk een schuldsanering door te voeren, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan.

 • Is een papieren schenking straks nog interessant?
  on 2 jun, 2020 at 06:56

  Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?
  on 29 mei, 2020 at 08:26

  Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

 • Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets
  on 28 mei, 2020 at 15:06

  Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling
  on 28 mei, 2020 at 14:37

  Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten.

 • Extra aanpassingen in steunpakket 2.0
  on 28 mei, 2020 at 14:07

  De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

 • Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?
  on 27 mei, 2020 at 06:50

  Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

 • Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW
  on 27 mei, 2020 at 06:46

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei ingestemd met het schrappen van de ontslagboete in de nieuwe Noodregeling Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0), waarbij bedrijven met minstens 20% omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie de ontslagboete toch te handhaven, sneuvelde.

 • The second Dutch support package of € 13 billion: what is changing?
  on 26 mei, 2020 at 11:14

  The second support package intended to help entrepreneurs deal with the coronavirus crisis was announced by the Dutch Government on Wednesday, 20 May. This largely extends the measures for a further three months (from June to August). What changes will the new package introduce?

 • Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten
  on 26 mei, 2020 at 06:37

  Het is een arbeidsongeschikte werknemer toegestaan om, als de werkgever over een verstreken periode het loon niet heeft uitbetaald, de re-integratieverplichting op te schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

 • Vergoeding mondkapje onbelast
  on 25 mei, 2020 at 07:09

  Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

 • Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!
  on 25 mei, 2020 at 06:28

  Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.

 • Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend
  on 23 mei, 2020 at 09:45

  Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

 • Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?
  on 21 mei, 2020 at 09:01

  Het tweede steunpakket is woensdag 20 mei bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de wijzigingen? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers.

 • Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto
  on 20 mei, 2020 at 06:38

  Als een belastingplichtige voor de btw wordt uitgeschreven als ondernemer, wil dat nog niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op de lagere MRB voor bestelauto’s. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden.

 • Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA
  on 19 mei, 2020 at 07:16

  Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld.

 • Corona: btw-gevolgen voor non-profitinstelling
  on 19 mei, 2020 at 07:10

  De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw?

 • 13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt
  on 18 mei, 2020 at 07:10

  Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald.

 • Woning kopen vóór schenking; toch verhoogde schenkvrijstelling?
  on 18 mei, 2020 at 06:50

  De schenkbelasting kent een belangrijke vrijstelling als het een schenking betreft voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Maar is de vrijstelling ook van toepassing als de woning al wordt gekocht of verbouwd, nog voordat de schenking verkregen is?

 • Mondkapjes tijdelijk zonder btw
  on 15 mei, 2020 at 10:29

  Voor mondkapjes zal vanaf 25 mei een btw-tarief gelden van 0%. Het nultarief geldt tot 1 september 2020 en hangt samen met de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

 • Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep
  on 15 mei, 2020 at 07:11

  De partnertoeslag in de AOW gaat niet verloren als de partner van een AOW’er als gevolg van de coronacrisis gaat werken in een cruciaal beroep. De versoepeling blijft van kracht zo lang de noodmaatregelen van het kabinet inzake het coronavirus ook van kracht blijven.

 • Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB
  on 15 mei, 2020 at 07:02

  Dga’s die de afgelopen jaren een pensioen in eigen beheer (PEB) hebben beëindigd, krijgen zes weken extra om het hierbij vereiste informatieformulier naar de Belastingdienst te sturen. Dit is onlangs via wijziging van een Besluit geregeld.

 • Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon
  on 14 mei, 2020 at 07:11

  Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw?

 • Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats
  on 14 mei, 2020 at 07:08

  Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan.

 • Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer
  on 14 mei, 2020 at 07:05

  Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen gratis advies krijgen van de Stichting Ondernemersklankbord. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat stelt hiervoor een extra subsidie van € 240.000 beschikbaar.

 • Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona
  on 13 mei, 2020 at 07:16

  Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

 • Leidt de WAB tot meer zzp’ers?
  on 13 mei, 2020 at 07:09

  Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

 • Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar
  on 12 mei, 2020 at 06:55

  Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.

 • Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona
  on 12 mei, 2020 at 06:48

  Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.

 • Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling
  on 11 mei, 2020 at 07:11

  Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

 • Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen
  on 11 mei, 2020 at 07:07

  Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

 • Four changes to Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme)
  on 8 mei, 2020 at 10:09

  A number of further changes have been made to the NOW scheme. These relate to foreign bank account numbers, the publication of data, clarification of the situation that applies to intra-group secondment operating companies and notification of the wage expenses subsidy.

 • Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen
  on 8 mei, 2020 at 06:59

  De door het kabinet toegezegde steun aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, kan nu al met voorrang worden aangevraagd. Dit betekent dat hiermee niet gewacht hoeft te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven.

 • Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen
  on 7 mei, 2020 at 08:47

  Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

 • Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?
  on 7 mei, 2020 at 06:45

  Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover?

 • Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona
  on 7 mei, 2020 at 06:39

  Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen?

 • Aanpassing NOW-regeling op vier punten
  on 6 mei, 2020 at 07:06

  De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

 • Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven
  on 6 mei, 2020 at 07:00

  Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk.

 • Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders
  on 6 mei, 2020 at 06:57

  België en Nederland hebben een akkoord bereikt over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders. De Telegraaf meldt dat de Belgische minister van Financiën dit heeft bevestigd.

 • Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen
  on 4 mei, 2020 at 12:56

  Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

 • Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?
  on 1 mei, 2020 at 07:47

  Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt.