Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!
  on 2 apr, 2020 at 07:00

  Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

 • Uitstel aanvraag en mededeling WBSO
  on 1 apr, 2020 at 07:48

  RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis.

 • Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
  on 31 mrt, 2020 at 16:27

  Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

 • Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona
  on 31 mrt, 2020 at 08:14

  Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt.

 • Compensatie ouders voor kosten kinderopvang
  on 31 mrt, 2020 at 07:34

  Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren.

 • Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?
  on 31 mrt, 2020 at 06:41

  Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan?

 • Ontslag vanwege corona
  on 30 mrt, 2020 at 07:05

  Kun je als werkgever, indien je als gevolg van het coronavirus minder werk hebt, je mensen om die reden ontslaan?

 • Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart
  on 28 mrt, 2020 at 16:40

  Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

 • Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er
  on 28 mrt, 2020 at 16:16

  Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

 • Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er
  on 28 mrt, 2020 at 07:15

  Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander.

 • Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis
  on 27 mrt, 2020 at 07:46

  In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekend gemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

 • Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!
  on 27 mrt, 2020 at 07:34

  De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

 • Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april
  on 26 mrt, 2020 at 08:55

  Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet u de S&O-uren die uw medewerkers in 2019 hebben gerealiseerd, vóór 1 april 2020 doorgeven via rvo.nl.

 • Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?
  on 25 mrt, 2020 at 08:35

  Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?

 • Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
  on 25 mrt, 2020 at 08:27

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Dit heeft minister Carola Schouten (LNV) besloten.

 • Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
  on 24 mrt, 2020 at 07:57

  Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

 • Corona: recht op kortdurend zorgverlof?
  on 24 mrt, 2020 at 07:39

  Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

 • Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
  on 23 mrt, 2020 at 09:23

  Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Maatregelen hiertoe zijn onlangs bekendgemaakt.

 • Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?
  on 23 mrt, 2020 at 08:59

  De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

 • Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona
  on 23 mrt, 2020 at 07:07

  Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling. De aanvullende verklaring van bijvoorbeeld de accountant of financieel adviseur, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

 • Versoepeling transportregels bevoorrading supermarkten en apotheken
  on 20 mrt, 2020 at 12:25

  Het kabinet versoepelt de regels voor vrachtwagenchauffeurs om de aanvoer van levensmiddelen in supermarkten en de aanvoer van medicinale en farmaceutische producten bij apotheken te verzekeren.

 • Versoepeling regels bij bevoorrading supermarkten
  on 20 mrt, 2020 at 12:20

  Het kabinet versoepelt de regels voor vrachtwagenchauffeurs om de aanvoer van levensmiddelen in supermarkten te verzekeren. Enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling zijn hiervoor tijdelijk aangepast.

 • Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken
  on 20 mrt, 2020 at 12:14

  Het kabinet heeft de regels voor sommige vrachtwagenchauffeurs versoepelt om de aanvoer van medicinale en farmaceutische producten, waaronder medische hulpmiddelen zeker te stellen. Enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling zijn hiervoor tijdelijk aangepast.

 • Wijzigingen premiedifferentiatie WW
  on 20 mrt, 2020 at 07:14

  U krijgt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Ook komt er geen herziening van de WW-premie voor werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom corona.

 • Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus
  on 19 mrt, 2020 at 09:06

  Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.

 • Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling
  on 19 mrt, 2020 at 07:30

  Dat het aangaan van een schuld bij de bv ook nu al niet zonder gevaren is, bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank in Den Haag. Een dga stond inmiddels voor bijna € 1,3 miljoen in het krijt bij zijn bv. De inspecteur merkte de toename van de schuld in het laatste jaar aan als dividend.

 • Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte
  on 18 mrt, 2020 at 08:49

  Vanaf dit jaar, 2020, zijn werkgevers verplicht om bij het ontslag van een werknemer de reden ervan te vermelden op de loonaangifte. De maatregel is genomen om uitkeringsfraude tegen te gaan.

 • Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd
  on 17 mrt, 2020 at 11:50

  De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

 • Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!
  on 17 mrt, 2020 at 07:29

  Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn er nieuwe regels rond de voorraad op afroep en de consignatievoorraad.

 • Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv
  on 17 mrt, 2020 at 07:20

  Dga’s met een pensioen-bv moeten oppassen als zij bij deze pensioen-bv een lening afsluiten. Blijken deze namelijk onzakelijk te zijn, dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

 • Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen
  on 16 mrt, 2020 at 07:56

  Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

 • Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?
  on 13 mrt, 2020 at 08:47

  De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van een huis?

 • Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting
  on 12 mrt, 2020 at 14:43

  Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen.

 • Fout in belastingaanslagen percentages box 3
  on 11 mrt, 2020 at 14:25

  Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst.

 • Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
  on 11 mrt, 2020 at 06:43

  Vanaf 1 juli 2020 heeft een partner bij de geboorte van een kind recht op maximaal vijf weken extra verlof. Dit verlof komt dus boven op het betaalde verlof van één week, dat al sinds 2019 bestaat.

 • Wellicht krijgt u toch huurtoeslag
  on 10 mrt, 2020 at 07:46

  Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. U kunt uitrekenen of u ook mogelijk in aanmerking komt.

 • Check berekening LIV en LKV
  on 9 mrt, 2020 at 07:36

  Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de toegekende bedragen. Check deze goed, want u kunt ze indien nodig tot 1 mei 2020 rectificeren.

 • Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan
  on 9 mrt, 2020 at 07:29

  Voor organisaties bestaat er een vrijstelling in de winstbelasting als er de afgelopen vijf jaar niet meer dan € 75.000 winst is behaald. Hof Arnhem is van mening dat deze vrijstelling niet is weggelegd voor organisaties die nog geen vijf jaar bestaan.

 • KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen
  on 6 mrt, 2020 at 07:03

  Scholen die flink investeren of al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn vaak slecht af met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Zij kunnen de btw op de aanschaf niet terugvragen of moeten soms zelfs de reeds ontvangen teruggave van deze btw terugbetalen.

 • Werktijdverkorting vanwege coronavirus?
  on 5 mrt, 2020 at 07:32

  Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

 • Beperk commerciële schade door coronavirus
  on 4 mrt, 2020 at 08:39

  Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken.

 • Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg
  on 3 mrt, 2020 at 08:18

  De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht voor wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte vanuit gaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen loonheffing en premie ingehouden.

 • Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden
  on 2 mrt, 2020 at 08:06

  Steeds meer bedrijven richten zich ook op buitenlandse werknemers bij hun speurtocht naar goed personeel. Wanneer is het toegestaan om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen en hoe gaat u praktisch te werk?

 • Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er
  on 28 feb, 2020 at 07:46

  Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

 • Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten
  on 28 feb, 2020 at 07:42

  De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

 • Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen
  on 27 feb, 2020 at 07:52

  Ondernemers in het mkb kunnen vanaf 2 maart hun aanvragen indienen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor is € 48 miljoen beschikbaar.

 • Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel
  on 27 feb, 2020 at 07:43

  Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd.

 • Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025
  on 26 feb, 2020 at 07:35

  Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.

 • eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte
  on 25 feb, 2020 at 08:09

  Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

 • Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March
  on 24 feb, 2020 at 07:18

  With effect from 1 March 2020, foreign carriers transporting goods in the Netherlands will be under the obligation to report these activities, unless they only transport the goods through the Netherlands, without loading or unloading.

 • Coronavirus: moet u actie ondernemen?
  on 21 feb, 2020 at 09:24

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op zijn site (rvo.nl) antwoord gegeven op tal van vragen inzake het coronavirus die specifiek voor het bedrijfsleven van belang zijn. De vragen zijn met name bestemd voor ondernemers die handeldrijven met China.

 • Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
  on 21 feb, 2020 at 07:14

  Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

 • Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring
  on 20 feb, 2020 at 07:26

  Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter.

 • Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming
  on 19 feb, 2020 at 08:24

  Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?

 • Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten
  on 18 feb, 2020 at 07:52

  De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een samenwerkingsverband van ondernemers de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de deelnemers in het samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Dit blijkt uit een recent advies.

 • Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart!
  on 17 feb, 2020 at 07:52

  Blijft uw omzet dit jaar onder de € 20.000, dan kunt u deelnemen aan de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Als u hiervoor nog niet bent aangemeld, moet u dit alsnog doen en ervoor zorgen dat uw aanmelding uiterlijk 3 maart 2020 bij de Belastingdienst binnen is. U doet dan mee per 1 april 2020.

 • Vanaf 1 maart meldingsplicht buitenlandse transporteur
  on 17 feb, 2020 at 07:38

  Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zonder te laden of te lossen.

 • Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet
  on 14 feb, 2020 at 12:32

  De Belastingdienst heeft de voorlopige teruggave dit jaar voor vele duizenden personen ten onrechte stopgezet. Dit meldt RTL-Nieuws. Daardoor hebben sommigen in januari tot honderden euro’s minder ontvangen.

 • Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden budget?
  on 14 feb, 2020 at 08:02

  De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevaller op.

 • Leg partneralimentatie altijd vast
  on 14 feb, 2020 at 07:16

  Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting, aldus de rechtbank in Den Haag.

 • Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur
  on 13 feb, 2020 at 10:08

  Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo bent u nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wilt u het nultarief toepassen.

 • Vrijstelling BOR tot aanslag vaststaat
  on 13 feb, 2020 at 10:02

  De vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting geldt totdat de aanslag definitief vaststaat. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam onlangs beslist.

 • Ruim 500 miljoen voor stikstofaanpak landbouwsector
  on 12 feb, 2020 at 07:34

  Om de stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken stelt het kabinet honderden miljoenen euro’s beschikbaar. Het grootste gedeelte van het geld is straks beschikbaar voor veehouders die met hun bedrijf willen stoppen en voor boeren die helpen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

 • Is uw WOZ-beschikking wel juist?
  on 11 feb, 2020 at 07:49

  Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer op de mat. Onroerend goed is aanzienlijk in waarde gestegen, dus is het van belang te checken of uw beschikking wel klopt.

 • Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond
  on 11 feb, 2020 at 07:41

  Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2019 fors hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst bekend zijn gemaakt.

 • Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020
  on 10 feb, 2020 at 09:11

  Heeft u personeel dat op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. De belangrijkste worden hieronder beantwoord.

 • Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning
  on 5 feb, 2020 at 23:00

  Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van e-Herkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat u, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020.

 • Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto
  on 5 feb, 2020 at 13:24

  Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Dit meldt RTL-Nieuws. De subsidie was al aangekondigd in het Klimaatakkoord. De subsidie is bedoeld om de particuliere markt met betrekking tot elektrische auto’s te stimuleren.

 • Gratis leasefiets via werkkostenregeling?
  on 5 feb, 2020 at 08:17

  Per 1 januari 2020 bestaat een fiscaal vriendelijke regeling voor de leasefiets. Met behulp van de werkkostenregeling kunt u een dergelijke fiets desgewenst gratis aan uw personeel ter beschikking stellen.

 • Regeling onwerkbaar weer aangepast
  on 4 feb, 2020 at 11:08

  Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

 • Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren
  on 4 feb, 2020 at 11:01

  Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen.

 • Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw?
  on 3 feb, 2020 at 07:59

  Als ondernemer mag u de aan u in rekening gebrachte btw aftrekken. Dat geldt echter niet als een deel van uw prestaties niet belast is met btw of geen economische activiteit betreft. Maar hoe berekent u dan de niet-aftrekbare btw?

 • De Brexit: done deal… voor nu
  on 31 jan, 2020 at 08:54

  Na lang steggelen is het dan eindelijk zo ver: vandaag, om middernacht Nederlandse tijd, vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

 • Zakelijke dienstverleners verwachten sterke groei in 2020
  on 31 jan, 2020 at 08:45

  In het tijdperk van 'verdiensting' blijft de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening sterk. De financiële vooruitzichten voor het komende jaar zijn dan ook florissant, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • Industriële ondernemers gaan uit van sterke winstgroei in 2020
  on 31 jan, 2020 at 08:25

  Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt voor 2020 hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat zien we terug in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

 • Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga
  on 30 jan, 2020 at 07:40

  Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als u werkzaamheden voor de bv verricht. U mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding.

 • BOR bij schenken vastgoed-bv
  on 29 jan, 2020 at 07:49

  De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is.

 • Wijzigingen 2020 Gemeenschappelijk landbouwbeleid
  on 29 jan, 2020 at 07:42

  Ook dit jaar kent het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) weer een aantal wijzigingen. Met dit beleid wil de Europese Unie zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Wat is er veranderd per 2020?

 • Detailhandel rekent op sterkere groei van omzet en winst
  on 29 jan, 2020 at 07:39

  De detailhandel is positief gestemd voor het komende jaar, al zijn de verschillen binnen de branche aanzienlijk. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • Medische zorg voorziet gematigde groei omzet en winst
  on 29 jan, 2020 at 07:34

  Zorgondernemingen zijn gematigd positief over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo sterk als een jaar geleden. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Het zal vooral draaien om een versnelling van de digitalisering.

 • Aanvraag WBSO versoepeld
  on 28 jan, 2020 at 07:32

  Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019.

 • De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020
  on 28 jan, 2020 at 07:29

  Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • Stilte voor de storm in de automotive
  on 28 jan, 2020 at 07:24

  De automotive profiteert van de handel in gebruikte personenauto’s en er is optimisme over de omzetontwikkeling in de branche als geheel. De winstgroeiprognose blijft echter duidelijk achter, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • Niet te veel reserves ANBI
  on 27 jan, 2020 at 09:22

  In een zaak die onlangs voor het gerechtshof in Amsterdam speelde had de inspecteur de ANBI-status ingetrokken omdat de ANBI te veel reserves in kas had gehouden. Voor het hof bleek dat de stichting inderdaad over de nodige reserves beschikte, meer dan nodig was in verband met de continuïteit van de stichting. Dit is niet toegestaan.

 • Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden
  on 27 jan, 2020 at 09:18

  De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • De bouw rekent op bovengemiddelde winstgroei
  on 27 jan, 2020 at 08:58

  Bouwondernemers gaan voor 2020 uit van een verdere groei van de omzet en de winst, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden
  on 24 jan, 2020 at 07:59

  Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!
  on 24 jan, 2020 at 07:54

  Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd?

 • Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar?
  on 23 jan, 2020 at 07:31

  Bij echtscheiding komt het nogal eens voor dat er bij de strijd om alimentatie een advocaat of mediator wordt ingeschakeld. Maar zijn deze kosten ook aftrekbaar?

 • Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten
  on 22 jan, 2020 at 07:45

  Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

 • Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning
  on 21 jan, 2020 at 11:28

  Rechtspersonen moeten sinds dit jaar verplicht belastingaangifte doen met gebruik van e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden, wat tot boze reactie van ondernemers leidt. Dit meldt de NOS.

 • Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?
  on 21 jan, 2020 at 07:04

  Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het meest voordelig?

 • Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!
  on 20 jan, 2020 at 07:28

  Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.

 • Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar
  on 17 jan, 2020 at 07:17

  De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

 • Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte
  on 16 jan, 2020 at 09:07

  Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken.

 • Aanpassing btw-regels fiets van de zaak
  on 16 jan, 2020 at 07:06

  Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.

 • De Brexit: is de no deal van tafel?
  on 15 jan, 2020 at 08:31

  Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk met een deal de Europese Unie per 31 januari 2020 verlaten en is de Brexit een feit. Hoe dan verder? Wat merkt u daar als ondernemer van?

 • Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto
  on 14 jan, 2020 at 07:58

  Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende bijtelling verschuldigd.

 • Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS
  on 14 jan, 2020 at 07:49

  De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek.

 • Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen
  on 13 jan, 2020 at 08:09

  Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.