Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector

Vanaf 1 juni 2019 aanmelding nieuwe KOR

Ondernemers kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Als de ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 wanneer de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de...

Lees meer

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

Bron: SRAPublicatiedatum: 07-03-2019 12 maart wordt er in het Britse parlement opnieuw gestemd over het voorlopige akkoord. Wordt het aangenomen of komt er uitstel van de Brexit? Niemand weet het. De gevolgen zijn het grootst als het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29...

Lees meer

Belastingdienst biedt binnen vier uur een baan

Helemaal nieuw is het concept niet, maar de schaal waarop het gebeurt wel: de fiscus ziet ’s ochtends zestien kandidaten, ’s middags zestien en dat soms vijf dagen per week. Elke maand worden honderden mensen aangenomen – ook met minder snelle procedures. Dat moet ook...

Lees meer

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

Bron: SRA - Publicatiedatum: 25-02-2019 Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer? Pensioen in eigen beheer De dga heeft dit jaar voor het laatst...

Lees meer

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 22-02-2019 Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan dient u uw aanslag te controleren. De fiscus houdt...

Lees meer

Vier jaar oude auto is ‘nieuw’ voor BPM

Bron: SRA - Publicatiedatum: 19-02-2019 Bij invoer van een personenauto is BPM verschuldigd. Daarbij is het van belang of de auto nieuw is of gebruikt. Of een auto nieuw is, hangt niet altijd af van het eerste moment van toelating. Soms kan zelfs een vier jaar oude...

Lees meer

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-02-2019 Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie. Fiscale voordelen In een vof is in beginsel ieder der vennoten...

Lees meer

Consumentenvertrouwen voor het eerst in 4 jaar negatief

© CBS / Nikki van Toorn Voor het eerst na februari 2015 is het vertrouwen van consumenten negatief, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in februari 2019 uit op -2. In januari was dat 1. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid...

Lees meer

Checklist inkomstenbelasting 2018 is nu beschikbaar

Deze checklist is te gebruiken om de benodigde informatie bij klanten op te vragen. Net als voorgaande jaren is de checklist door het Register Belastingadviseurs ter beschikking gesteld. Checklist aangifte inkomstenbelasting - checklist-ib-2018Download

Lees meer

Arbeidsmarktwet aangenomen, werkgevers blij met afzwakking

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomenEen meerderheid van  VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemde in met de wet die de rechten van flexwerkers meer in lijn moet brengen met die van werknemers in...

Lees meer

4 succesfactoren voor onboarding van nieuwe medewerkers

Het aannemen van nieuwe medewerkers kost veel tijd, evenals het inwerken van een nieuwe aanwinst voor de organisatie. Het is van groot belang om hier genoeg aandacht aan te besteden. Waarom? Omdat 30 procent van de nieuwe medewerkers die niet op een goede manier...

Lees meer

10 aandachtspunten aangifte IB 2018

De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd. Het gaat om de volgende onderwerpen: 1.Restant persoonsgebonden aftrek...

Lees meer

Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door?

Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-02-2019 De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door. Geen proeftijd van vijf maanden Onlangs bleek al dat een meerderheid van...

Lees meer

Advieswijzer Eigen woning 2019

Bron: SRA - Publicatiedatum: 04-02-2019 Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor...

Lees meer

Een check op de AVG!

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-02-2019 Wat zijn de minimaal noodzakelijke zaken die een mkb-organisatie geregeld moet hebben? Het 10-stappenplan van de AVG-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), helpt u daarbij. De AVG-storm vorig jaar lijkt na 25 mei...

Lees meer

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Bron: SRA - Publicatiedatum: 05-02-2019 Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het...

Lees meer

Special Lonen

Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-01-2019 Heeft u personeel in dienst? U vindt hier actuele wet- en regelgeving en cijfers – per 1 januari 2019 - over onder meer de nieuwe AVG, de Wet DBA, auto van de zaak, het minimumloon, dga-pensioen en het LIV en LKV. Handig en...

Lees meer