Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2022
  on 28 sep, 2022 at 07:15

  Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

 • Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren?
  on 28 sep, 2022 at 07:06

  Als uw medewerkers gebruikmaken van een zakelijk e-mailadres, mag u dan het e-mailverkeer controleren? Of schendt u dan de privacyrechten van uw personeel?

 • Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel
  on 27 sep, 2022 at 08:22

  Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Staatssecretaris van Rij heeft dit onlangs bevestigd en toegelicht.

 • Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden
  on 27 sep, 2022 at 07:34

  Tijdens de coronacrisis konden ondernemers uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze belastingschulden moeten vanaf 1 oktober van dit jaar worden afgelost. Wellicht is het mogelijk dat er een betaalpauze van een half jaar kan worden ingelast.

 • Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast
  on 26 sep, 2022 at 07:20

  Bezit u een verhuurde woning? Of erft of krijgt u een verhuurde woning geschonken? Dan betaalt u vanaf 2023 meer belasting. Dit komt omdat het kabinet de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen volgend jaar sterk wil verhogen.

 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2022
  on 26 sep, 2022 at 05:18

  What important tax proposals for entrepreneurs did the Minister of Finance, Sigrid Kaag, pull from her briefcase on Prince’s Day 2022? An explanation of the ten most important ones is provided below.

 • Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024
  on 23 sep, 2022 at 08:22

  Vanaf volgend jaar kunnen werkgevers een iets hogere kilometervergoeding geven voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer. De vergoeding die fiscaalvrij mag worden verstrekt, stijgt per 1 januari 2023 van € 0,19 per km naar € 0,21 per km. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.

 • Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag
  on 22 sep, 2022 at 07:55

  De zelfstandigenaftrek wordt de komende vijf jaar zeer sterk verminderd en uiteindelijk teruggebracht naar € 900 in 2027. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 6.310.

 • Volgend jaar tarief box 1 verder omlaag
  on 22 sep, 2022 at 06:27

  Het tarief van de 1e schijf van box 1, de inkomstenbelasting, gaat volgend jaar van 37,07% naar 36,93%. Het tarief zou al verlaagd worden naar 37,05%, maar om de koopkracht enigszins te herstellen, is het tarief met 0,12%-punt extra verlaagd. Dit staat in het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

 • Top 10 Prinsjesdag 2022
  on 21 sep, 2022 at 09:10

  Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

 • Verruimde betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen
  on 20 sep, 2022 at 08:45

  Heeft u de afgelopen jaren te veel toeslag, zoals huur- of zorgtoeslag ontvangen, dan dient u dit te veel ontvangen bedrag terug te betalen. Vanwege corona was de invordering van terug te betalen bedragen tijdelijk opgeschort. De invordering is door de Belastingdienst inmiddels gefaseerd weer opgestart. Dit gaat vergezeld van verruimde betalingsregelingen.

 • Geen aftrek btw zonnepanelen bij onbelaste verhuur
  on 20 sep, 2022 at 05:32

  Als ondernemer kunt u in beginsel de btw op zonnepanelen aftrekken. Dat geldt echter niet als u het gebouw waarop de zonnepanelen bevestigd zijn, onbelast verhuurt en de levering van elektra een bijkomende prestatie is voor de verhuur.

 • Maxima 2023 topinkomens WNT bekend
  on 19 sep, 2022 at 07:47

  De maxima van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2023 zijn bekendgemaakt. Zo is het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 vastgesteld op € 223.000.

 • Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging
  on 19 sep, 2022 at 07:40

  Door de voorgenomen bijzondere minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 stijgt ook de uitkering van uw werknemer die het minimumloon verdient en die aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof opneemt. Houd dit als werkgever in de gaten.

 • 9%, 21% of geen btw bij verhuur opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen
  on 16 sep, 2022 at 07:47

  Welk btw-tarief dienen hotels, pensions en vakantiebestedingsbedrijven te hanteren bij de verhuur van accommodaties aan gemeenten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen? De Belastingdienst heeft uitleg gegeven.

 • Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober
  on 16 sep, 2022 at 07:14

  Wilt u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stopzetten of juist laten starten per 1 januari 2023? Dan moet u vóór 1 oktober a.s. actie ondernemen.

 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan
  on 15 sep, 2022 at 06:27

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2.

 • Tot eind september weer aanvraag SLIM mogelijk
  on 15 sep, 2022 at 06:20

  Tot en met 30 september 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

 • Ook KIA voor Bed & Breakfast?
  on 14 sep, 2022 at 07:04

  Veel Nederlanders verhuren af en toe kamers of een deel van hun woning aan vakantiegangers. Kunt u dan voor dit deel van uw woning ook de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen claimen? En waar hangt dit vanaf?

 • Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona
  on 14 sep, 2022 at 06:59

  Levensvatbare bedrijven met thans financiële problemen mogen hun tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden in zeven in plaats van vijf jaar aflossen. De voorwaarden voor deze verlenging zijn nu door staatssecretaris Van Rij bekendgemaakt.

 • Vakantie is ook 'herhalend ritme' bij bepaling IACK gescheiden partners
  on 13 sep, 2022 at 07:01

  Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar gelijkelijk verdelen, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Een voorwaarde is dat de zorg gelijkelijk verdeeld is, al wijkt men daar van af tijdens vakantie.

 • Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?
  on 13 sep, 2022 at 06:55

  Als dga kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Maar als u een dergelijk pensioen nog heeft, mag u dit dan anders waarderen? En mag u dan een pensioen dat is gewaardeerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel waarderen op basis van het omslagstelsel? De meningen zijn verdeeld, zo bleek onlangs.

 • Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning
  on 12 sep, 2022 at 10:19

  Wie een verhuurde woning erft of geschonken krijgt, betaalt vanaf 2023 fors meer belasting. Het kabinet wil de korting die nu nog geldt voor verhuurde woningen namelijk per 2023 afschaffen.

 • Compensatie voor eHerkenning verlengd
  on 12 sep, 2022 at 10:09

  Ondernemers die uitsluitend voor de belastingaangifte eHerkenning aan moeten schaffen, kunnen hiervoor € 24,20 per jaar aan financiële compensatie krijgen. Deze compensatieregeling wordt verlengd.

 • Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies
  on 9 sep, 2022 at 08:04

  Als landbouwer kon u ook dit jaar subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave. Heeft u dit jaar uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd, dan heeft u van 5 tot en met 26 september 2022 een extra mogelijkheid om het voorschot aan te vragen.

 • Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking
  on 8 sep, 2022 at 06:28

  In de huidige tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt komt het nogal eens voor dat aan een toekomstige werknemer al een auto ter beschikking wordt gesteld nog voordat hij begonnen is. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?

 • Naheffing parkeerbelasting mag niet tegen volledig dagtarief
  on 7 sep, 2022 at 06:44

  Als u uw auto parkeert en geen of te weinig parkeergeld heeft betaald, mag een gemeente u een naheffing parkeerbelasting opleggen. De hoogte van die naheffing mag echter niet gebaseerd zijn op het dagtarief dat geldt voor de betreffende parkeerlocatie, als u maximaal een uur heeft geparkeerd.

 • Box 3-heffing op basis van werkelijke rendement pas in 2026
  on 6 sep, 2022 at 11:51

  In het coalitieakkoord spraken de regeringspartijen af om vanaf 2025 de box 3-heffing te laten plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement. Deze ingangsdatum is verschoven naar 2026.

 • Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie
  on 6 sep, 2022 at 06:31

  Het is, onder voorwaarden, mogelijk om de onderneming van uw bv over te dragen aan een ander lichaam zonder belastingheffing. Als u op tijd actie onderneemt, kan dat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

 • Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3
  on 5 sep, 2022 at 08:12

  Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Diverse media melden dat Haagse bronnen dat bevestigen.

 • Tegemoetkoming bij beroepsziekten per 1 januari 2023
  on 5 sep, 2022 at 06:34

  De Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) treedt per 1 januari 2023 in werking. Slachtoffers van een aantal beroepsziekten komen in aanmerking voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

 • Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw
  on 2 sep, 2022 at 06:47

  Veel ondernemers die een naheffing omzetbelasting krijgen, weten niet wat de reden voor de naheffing is. Daarom gaat iedere naheffing omzetbelasting voortaan vergezeld van een bijsluiter met uitleg.

 • Koopkrachtreparatie in 2023, maar lastenverzwaring voor het mkb
  on 1 sep, 2022 at 07:47

  Het kabinet wil in 2023 zo’n € 15 miljard uitgeven aan maatregelen om de koopkracht te repareren. Dit melden bronnen rond het Binnenhof. De reparatie zou deels gefinancierd moeten worden door verzwaring van de lasten voor de ondernemer.

 • Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog
  on 1 sep, 2022 at 07:41

  In 2022 kan een werkgever € 2 per dag onbelast vergoeden voor kosten die een werknemer maakt tijdens een thuiswerkdag. Dit bedrag wordt per 1 januari 2023 waarschijnlijk verhoogd naar € 2,13 per thuiswerkdag.

 • Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid
  on 31 aug, 2022 at 07:02

  Ondernemers die volgens de letter van de wet geen recht hadden op een subsidie volgens de TLTO, een coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw, kunnen deze toch krijgen als er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist.

 • Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd
  on 30 aug, 2022 at 06:37

  Werknemers die met pensioen gaan, kunnen maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Deze optie zou per 1 januari 2023 ingaan, maar is met een half jaar uitgesteld. De ingangsdatum wordt daardoor 1 juli 2023.

 • Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen?
  on 29 aug, 2022 at 07:34

  Als dga moet u jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Mag u in de huidige crisistijd met af te lossen belastingschulden en hoge energierekeningen ook volstaan met wat minder? Wat zijn hiervoor de voorwaarden?

 • Inspecteur mag verzoek voorlopige aanslag niet zomaar weigeren
  on 29 aug, 2022 at 07:26

  Als u de belastinginspecteur vraagt om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen, kan hij dit niet zomaar weigeren. Zelfs niet als u binnen de daarvoor geldende termijn geen aangifte heeft ingediend.

 • Advieswijzer Eigen woning 2022
  on 26 aug, 2022 at 09:08

  Voor de eigen woning gelden duidelijke en strenge fiscale regels. Alle zaken die u moet weten bij de aanschaf en het bezit van een eigen woning vindt u hier in een notendop.

 • Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar
  on 26 aug, 2022 at 06:49

  Als er een uitspraak is gedaan in een zaak waarbij sprake is van 'collectief bezwaar', hoeft de inspecteur niet meer op het ingediende bezwaar te reageren. Dit besliste het Hof Den Haag onlangs in een zaak die handelde om de heffing in box 3.

 • Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast
  on 25 aug, 2022 at 07:35

  Als echtgenoten uit elkaar gaan, bevat het echtscheidingsconvenant meestal ook een omschrijving van eventueel verschuldigde alimentatie voor de partner en/of de kinderen. Een zorgvuldige vastlegging hiervan is fiscaal van het grootste belang.

 • Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ
  on 24 aug, 2022 at 06:47

  De datum waarop de WOZ-waarde van een pand wordt vastgesteld, wijzigt niet vanwege de coronacrisis. De overheidsmaatregelen vanwege corona zijn niet aan te merken als een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid.

 • Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen?
  on 23 aug, 2022 at 06:36

  Als ondernemer mag u zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door u af te dragen btw. Maar als u uw facturen om welke reden dan ook niet betaalt, wanneer moet u de dan al verrekende btw weer terugbetalen?

 • Belastingplannen voor 2023, wat weten we al?
  on 22 aug, 2022 at 08:47

  Traditiegetrouw horen we de derde dinsdag in september wat het kabinet voor volgend jaar in petto heeft, ook op fiscaal gebied. Wat is nu al bekend voor 2023? Tien belangrijke wijzigingen.

 • Parkeren 'schone' auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper
  on 22 aug, 2022 at 06:48

  Het parkeren van een auto die geen CO2 uitstoot, kan vanaf volgend jaar goedkoper worden. Gemeenten krijgen wellicht de wettelijke mogelijkheid het parkeertarief voor deze auto’s te verlagen.

 • Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?
  on 18 aug, 2022 at 07:16

  Uw gemeente kan een aanslag rioolheffing opleggen vanwege de kosten van verwerking van afvalwater en hemelwater, alsmede om nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater te voorkomen. Kan een gemeente ook een dergelijke aanslag opleggen als uw pand helemaal niet op het riool is aangesloten?

 • Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting
  on 17 aug, 2022 at 05:54

  Als ondernemers gebruikmaken van gemeentegrond, kan een gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Daarbij moet een gemeente de belangen van betrokken ondernemers meewegen anders loopt de gemeente het risico dat de belastingaanslagen worden vernietigd.

 • Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw
  on 16 aug, 2022 at 09:37

  Er komt fors meer budget voor energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw wordt namelijk opgehoogd van € 25 naar € 60 miljoen. Hierdoor kan het overgrote deel van alle aanvragen worden toegekend.

 • Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt
  on 16 aug, 2022 at 05:55

  Een dga die bij zijn eigen bv een hypotheek voor zijn eigen woning heeft afgesloten, kan soms bij het oversluiten ervan geen boeterente in aftrek brengen, als hij zelf de voorwaarden hiervan kan bepalen.

 • Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht
  on 15 aug, 2022 at 07:06

  Vanaf 2023 moeten ook grote energieverbruikende bedrijven verplicht energie besparen. Onderzocht wordt nog of de energiebesparingsplicht ook gaat gelden voor de glastuinbouw. Dit schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer.

 • Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?
  on 15 aug, 2022 at 06:58

  De overdrachtsbelasting van een woning kan 0, 2 of 8% bedragen. Dat geldt ook voor alle aanhorigheden. Wat verstaan we hier precies onder, ofwel, wat hoort allemaal bij een woning?

 • Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021
  on 12 aug, 2022 at 07:04

  Ongeveer 10 procent van alle mensen die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vergeet dit aan te vragen. Check daarom of u over 2021 recht heeft op deze toeslagen. Is dit het geval, dan kunt u deze nog tot en met 1 september 2022 aanvragen.

 • Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?
  on 11 aug, 2022 at 07:55

  Wilt u een vakantiewoning aanschaffen? Hoe zit het dan met de btw als u die vakantiewoning verhuurt en ook deels zelf bewoont?

 • Invoering UBO-register vertraagd
  on 11 aug, 2022 at 07:06

  De invoering van het zogenaamde UBO-register wordt met enkele maanden uitgesteld. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken.

 • Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022
  on 10 aug, 2022 at 07:37

  Heeft u momenteel een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een bv. Of dit voor u de juiste keuze is, hangt af van tal van aspecten. Welke belangrijke verschillen zijn er?

 • Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?
  on 9 aug, 2022 at 07:59

  Bv’s en hun dga’s komen met elkaar nogal eens leningen overeen. Hieraan kleven diverse voordelen, zolang maar acht wordt geslagen op de zakelijkheid van de lening. Gebeurt dit niet, dan kan dit vervelende fiscale gevolgen hebben.

 • Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen
  on 9 aug, 2022 at 07:48

  Het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen. Daarbij wordt ook gedacht aan een belasting op vermogensaanwas. De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om hierbij liquiditeitsproblemen voor belastingplichtigen te voorkomen.

 • Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden
  on 8 aug, 2022 at 07:21

  Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.

 • Andere optieregeling voor startups vanaf 2023
  on 8 aug, 2022 at 07:15

  Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.

 • Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd
  on 5 aug, 2022 at 06:46

  Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is onlangs verlengd naar 31 oktober 2022.

 • Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning
  on 4 aug, 2022 at 08:02

  Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.

 • Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast
  on 3 aug, 2022 at 07:30

  De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

 • Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3
  on 2 aug, 2022 at 11:21

  Heeft u recht op het rechtsherstel box 3? En bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heeft u ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een ‘goedkeuring’ van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.

 • Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?
  on 2 aug, 2022 at 08:35

  Investeert u als particulier in zonnepanelen voor op uw woning, dan kunt u de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat u op de energie die u aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kunt u een forfait gebruiken.

 • Btw bij korte verhuur woonruimte
  on 1 aug, 2022 at 07:57

  Is de verhuur van woonruimte voor een korte periode btw-vrijgesteld of btw-belast? Dit hangt af van een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

 • Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout
  on 1 aug, 2022 at 07:47

  'Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen', zo geeft de Belastingdienst aan, legt deze pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van € 450 aan te betalen belasting.

 • Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract
  on 29 jul, 2022 at 07:06

  Als een werknemer met een leaseauto van de zaak ontslag neemt, kan het zo zijn dat het leasecontract vroegtijdig moet worden beëindigd. Moet er dan door de werknemer een afkoopsom worden betaald en is die aftrekbaar van de bijtelling?

 • Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming
  on 28 jul, 2022 at 07:18

  De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.

 • Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?
  on 28 jul, 2022 at 07:12

  Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is corona niet altijd een reden om die redelijke termijn te verlengen.

 • Meer tijd voor definitieve vaststelling subsidie OVK
  on 27 jul, 2022 at 07:24

  Land- en tuinbouwbedrijven krijgen meer tijd om de definitieve vaststelling van de subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) aan te vragen. Dit heeft minister Staghouwer bekendgemaakt.

 • Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?
  on 26 jul, 2022 at 07:21

  U kunt de kosten van tijdelijk verblijf van uw werknemers onder voorwaarden onbelast hen vergoeden of verstrekken. Hiervoor geldt binnen de werkkostenregeling een zogeheten gerichte vrijstelling. Als u hiervan gebruik wilt maken zonder onderliggende bewijsstukken (‘bonnetjes’), kan dit door aan te sluiten bij de vergoedingen aan ambtenaren op dienstreis.

 • Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA
  on 26 jul, 2022 at 07:00

  Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De regels zijn strikt en er is geen tot nauwelijks ruimte voor coulance. Wat zijn de voorwaarden?

 • Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en verplichtingen
  on 25 jul, 2022 at 07:18

  De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog een keer de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 • Betaalt de fiscus mee aan de airco in mijn werkkamer thuis?
  on 25 jul, 2022 at 07:02

  De zomer bereikt dit jaar recordtemperaturen. Misschien lekker als u vakantie viert, maar niet als u moet werken. In dat geval kan een airco wel voor verkoeling zorgen. Is zo’n apparaat in de werkkamer van de ondernemer thuis fiscaal ook aftrekbaar?

 • Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging
  on 22 jul, 2022 at 08:04

  Het kabinet wil bedrijven de mogelijkheid bieden het bezoekadres van het bedrijf af te schermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook het privéadres van mensen die door hun beroep aan waarschijnlijke dreiging blootstaan, zou afgeschermd moeten kunnen worden. Om dit te bereiken, wordt de wet aangepast.

 • Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden
  on 22 jul, 2022 at 07:02

  Vanaf 1 augustus 2022 gelden gewijzigde arbeidsrechtelijke regels. Dit is het gevolg van de implementatie van de wet die de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de wet moet implementeren. In deze advieswijzer gaan we nader in op wat dat voor u als werkgever betekent en waar u op moet letten.

 • Houd deadlines TVL in de gaten
  on 21 jul, 2022 at 07:12

  De coronasubsidies hebben vooralsnog hun langste tijd gehad, maar dit betekent nog niet dat u van alle hiermee samenhangende administratie verlost bent. Zo moet u de komende tijd een aantal deadlines in acht nemen betreft de TVL.

 • Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding
  on 20 jul, 2022 at 07:30

  Bij echtscheiding valt ouderdomspensioen meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Als (ex-)partners afwijken van deze wet en de standaardverevening willen uitsluiten, is het noodzaak dat die afspraken duidelijk staan beschreven in een overeenkomst.

 • Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen
  on 20 jul, 2022 at 07:22

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ‘Wet werken waar je wilt’. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor u als werkgever veranderen de wettelijke regels als u een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.

 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022
  on 19 jul, 2022 at 07:49

  Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

 • Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof
  on 19 jul, 2022 at 07:39

  Op welke manier verwerkt u de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in de aangifte loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof van uw werknemer? De Belastingdienst heeft daarover nieuwe informatie gepubliceerd.

 • RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit
  on 18 jul, 2022 at 07:18

  Heeft u bezwaar ingediend bij de RVO inzake de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt uw bezwaar toegewezen. De RVO handelt hiermee in overeenstemming met een uitspraak van de rechter.

 • Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke?
  on 18 jul, 2022 at 07:09

  De vakantie komt eraan en talloze werknemers gebruiken daarvoor de auto van de zaak. Soms gebruiken ze voor de vakantie juist een andere auto. Wat zijn dan de gevolgen voor de bijtelling?

 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet
  on 15 jul, 2022 at 07:31

  De SVM, de subsidieregeling voor het mkb voor advies en ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen, is stopgezet in zijn huidige vorm. Er blijkt sprake te zijn van sjoemelende adviseurs die de mkb-ondernemer niet of op een niet correcte wijze adviseerden.

 • Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst)
  on 15 jul, 2022 at 07:25

  Als uw voormalige eigen woning leegstaat in afwachting van verkoop, kunt u onder voorwaarden de hypotheekrente in aftrek blijven brengen. Dit kan niet als u iemand in de woning laat verblijven, behalve als deze persoon als kraakwacht wordt aangemerkt.

 • Additional obligations relating to on-call workers from August 2022
  on 15 jul, 2022 at 07:16

  From 1 August 2022 employers will have an additional obligation relating to on-call workers. In the employment contract they will have to specify the days and times when the on-call worker will need to be available.

 • Is speculeren met cryptovaluta belast?
  on 14 jul, 2022 at 06:48

  Speculeren met cryptovaluta wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Is cryptowinst ook belast en waar hangt dit volgens de rechter dan vanaf?

 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022
  on 14 jul, 2022 at 06:30

  Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

 • Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030
  on 13 jul, 2022 at 07:14

  Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen door een systeem van rekeningrijden. Dit betekent dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand.

 • IJsje van de zaak, ook voor thuiswerkers?
  on 13 jul, 2022 at 07:04

  De zomer is weer begonnen en dus vallen de mussen spreekwoordelijk bij tijd en wijle weer dood van het dak. De airco staat dan wellicht op tien, maar misschien is een extra drankje of ijsje voor uw personeel dan ook geen slecht idee. Hoe zit dat dan fiscaal?

 • Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon
  on 12 jul, 2022 at 07:19

  Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt per maand vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit per 2024 gaat veranderen en dat het minimumloon dan per uur wordt vastgesteld. Daarmee zou een ieder in de leeftijd van 21 jaar en ouder werkzaam voor het minimumloon dezelfde vergoeding krijgen.

 • Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3
  on 11 jul, 2022 at 07:47

  Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe, wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt.

 • Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI
  on 11 jul, 2022 at 07:36

  Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar ANBI’s, Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door een speciale commissie, die ook aanbevelingen heeft gedaan. Welke zijn dit?

 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022
  on 11 jul, 2022 at 07:13

  Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

 • Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer
  on 8 jul, 2022 at 07:29

  Vanaf 1 januari 2023 krijgen werknemers geen premiekorting meer bij een collectieve zorgverzekering. Een overgangsregeling is niet van toepassing. Wat is de reden en wat is er eventueel nog wel mogelijk?

 • Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning
  on 7 jul, 2022 at 07:51

  De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft de Hoge Raad gevraagd uitspraak te doen over de plicht om voor de aangiftes loon- en vennootschapsbelasting eHerkenning te gebruiken.

 • Advieswijzer Scholing en Personeel 2022
  on 7 jul, 2022 at 07:31

  Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

 • Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?
  on 6 jul, 2022 at 08:11

  Gebruikt u momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen.

 • Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever
  on 6 jul, 2022 at 07:46

  Vanaf augustus 2022 geldt voor u als werkgever een verdergaande informatieplicht aan uw werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.

 • Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden
  on 5 jul, 2022 at 07:34

  Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd naar zeven jaar.