Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Donatie aan lokale sportclub of goed doel?
  on 30 okt, 2020 at 07:19

  Wilt u als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u onder voorwaarden uw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet uw gift dan aan voldoen?

 • Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?
  on 29 okt, 2020 at 07:32

  Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid?

 • Opnieuw extra steun getroffen sectoren
  on 28 okt, 2020 at 14:37

  Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen voor bedrijven bekendgemaakt. De uitbreiding van de TVL springt hierbij het meest in het oog.

 • Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld
  on 28 okt, 2020 at 07:36

  Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever kunnen vanaf 1 januari 2021 wel aangevraagd worden.

 • Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever
  on 27 okt, 2020 at 09:50

  Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen.

 • Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv
  on 27 okt, 2020 at 07:30

  Als dga kunt u meestal vrij eenvoudig een lening bij uw bv afsluiten. Op deze manier stelt u belastingheffing uit. Maar denk wel aan de voorwaarden, anders loopt u forse financiële risico’s.

 • Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding
  on 26 okt, 2020 at 07:41

  Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract voor het berekenen van de transitievergoeding.

 • Reclame voor de markt verrekenen via marktgelden?
  on 23 okt, 2020 at 06:34

  Als een gemeente een markt wil promoten, kan men hiervoor een speciale campagne starten. Maar kunnen de hiermee gepaard gaande kosten ook worden gedekt via de heffing van marktgelden? De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt van wel.

 • Franse woning: al een schenking of niet?
  on 22 okt, 2020 at 06:51

  De wet bepaalt over welke bezittingen belasting moet worden betaald. Voor een erfenis kent de wet enkele uitzonderingen, waardoor je geen box 3 belasting hoeft te betalen. Wilt u hier gebruik van maken? Let dan goed op alle voorwaarden.

 • VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021
  on 22 okt, 2020 at 06:32

  The Brexit negotiations are proving difficult. As a result, the risk of a no-deal Brexit (the United Kingdom leaving the EU without any trade agreements) is becoming ever more likely. What will a no-deal Brexit mean for VAT-registered businesses and how can they prepare for it?

 • Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen
  on 21 okt, 2020 at 06:41

  Het kabinet wil de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen beperken. De beperking moet volgend jaar, 2021, ingaan. Dit staat in een wetsvoorstel dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

 • Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag
  on 20 okt, 2020 at 06:56

  Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Waar moet u conform de UWV-richtlijnen op letten?

 • Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021
  on 20 okt, 2020 at 06:40

  Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.648,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen.

 • Dit jaar nog belastingvrij schenken?
  on 19 okt, 2020 at 08:30

  Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting, kunt u belastingbetaling geheel of deels voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2021.

 • Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers
  on 19 okt, 2020 at 07:08

  Dat burgers en ondernemers zich aan de wet moeten houden, spreekt vanzelf. Dat geldt echter ook voor de overheid. Onlangs tikte het gerechtshof in Den Bosch de overheid gevoelig op de vingers toen het Openbaar Ministerie, tegen gemaakte afspraken in, toch informatie verstrekte aan de Belastingdienst.

 • Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar
  on 15 okt, 2020 at 06:39

  De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 drastisch beperkt. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt. Van de beperking worden met name grotere bedrijven de dupe.

 • Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?
  on 14 okt, 2020 at 07:09

  Veel btw-ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning waarin zij met btw-belaste activiteiten uitvoeren. Welke btw mogen zij wel, niet of slechts ten dele aftrekken? Denkt u bijvoorbeeld aan btw die drukt op het meubilair van de werkruimte, de energie- en schoonmaakkosten?

 • Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen
  on 13 okt, 2020 at 07:35

  Om straks met een bestelbus of vrachtwagen in zogenaamde zero-emissiezones te kunnen rijden, komt er voor ondernemers een landelijke overgangsregeling.

 • Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021
  on 13 okt, 2020 at 07:17

  De onderhandelingen omtrent de Brexit verlopen moeilijk, waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden.

 • Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden
  on 12 okt, 2020 at 08:21

  Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de nieuwe wet is een snellere oplossing mogelijk voor degenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen.

 • Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?
  on 12 okt, 2020 at 08:15

  Het UBO-register is sinds 27 september 2021 voor iedereen te raadplegen. Het UBO-register bevat informatie over de UBO’s (ultimate beneficial owner) van een organisatie, ofwel de uiteindelijk belanghebbende.

 • Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt
  on 9 okt, 2020 at 06:56

  Het is binnenkort niet meer mogelijk een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto door te schuiven naar volgend jaar. Koopt u na wijziging van de regeling in 2020 nog een nieuwe elektrische auto, dan krijgt u geen subsidie meer.

 • Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023
  on 8 okt, 2020 at 06:26

  Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen.

 • Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers
  on 7 okt, 2020 at 07:03

  In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. Daarnaast moet u de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald.

 • Verdere voorwaarden BIK bekend
  on 7 okt, 2020 at 06:42

  Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022.

 • Aftrekposten in 2021 verder verlaagd
  on 6 okt, 2020 at 06:36

  Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat de aftrek in 2023 is gemaximeerd op 37,05%.

 • Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA
  on 6 okt, 2020 at 06:25

  Het kabinet heeft de regels rond de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) verduidelijkt. De verduidelijking vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad, waardoor ondernemers met buitenvennootschappelijke investeringen soms meer KIA ontvingen dan oorspronkelijk bedoeld was. De verduidelijking is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

 • Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober
  on 5 okt, 2020 at 06:39

  Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

 • Ook zorgbonus in 2021
  on 2 okt, 2020 at 06:40

  Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.

 • NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?
  on 1 okt, 2020 at 08:28

  De voorwaarden voor de NOW 3.0 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit?

 • Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel
  on 1 okt, 2020 at 06:40

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het voorlopig schrappen van de vermogenstoets bij de Tozo 3.0, de steun voor zelfstandig ondernemers.

 • Versoepeling voor aflossing belastingschulden
  on 30 sep, 2020 at 12:58

  Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is verlengd van 24 naar 36 maanden.

 • Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer
  on 30 sep, 2020 at 07:00

  Het kabinet wil de bestaande scholingsvrijstelling verruimen. Mede in het licht van de huidige coronacrisis moet dit ervoor zorgen dat scholingskosten per 2021 ook onbelast kunnen worden vergoed voor ontslagen werknemers. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

 • Speel in op hogere belasting over innovatiewinst
  on 29 sep, 2020 at 06:37

  Innovatiewinst wordt in de vennootschapsbelasting speciaal belast. Het hierbij behorende tarief stijgt volgend jaar (2021) echter van 7% naar 9%. Dit staat in het Belastingplan 2021. Het is van belang hier zo mogelijk op in te spelen.

 • UBO-register vanaf 27 september open
  on 28 sep, 2020 at 07:08

  Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

 • Let op deadline 1 oktober voor coronamaatregelen
  on 28 sep, 2020 at 07:03

  Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis tal van maatregelen genomen. Voor een aantal daarvan is de datum van 1 oktober aanstaande van belang.

 • Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog
  on 25 sep, 2020 at 06:14

  De premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan volgend jaar met 0,3%-punt omhoog. Dit blijkt uit de voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

 • Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK
  on 24 sep, 2020 at 06:43

  Het kabinet wil vanaf volgend jaar investeringen aanjagen door invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit plan is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Met de BIK is jaarlijks € 2 miljard gemoeid.

 • Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting?
  on 23 sep, 2020 at 06:47

  Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, worden ook volgend jaar weer de schijven, kortingen en tarieven van box 1 aangepast. Dit staat in het Belastingplan 2021. Hoe komen de cijfers van box 1 er in 2021 uit te zien?

 • Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister
  on 22 sep, 2020 at 06:41

  De belasting die bij aanschaf of import van een auto of motor moet worden betaald (bpm), wordt vanaf 1 juli 2021 of 1 januari 2022 gebaseerd op de inschrijving in het kentekenregister. De wetswijziging moet het verschil in behandeling met geïmporteerde auto’s wegnemen. Het voorstel staat in het Belastingplan 2021.

 • Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021
  on 22 sep, 2020 at 06:36

  De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt per 2021 vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Met de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen. Dit staat in het Belastingplan 2021.

 • Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter
  on 21 sep, 2020 at 06:50

  Jonge starters op de woningmarkt betalen vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers op de woningmarkt betalen daarentegen meer overdrachtsbelasting. Dit wetsvoorstel is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

 • Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum
  on 21 sep, 2020 at 06:43

  Voor elektrische auto’s geldt een lage bijtelling tot een maximum cataloguswaarde. Auto’s op waterstof kennen dit maximum niet. En vanaf volgend jaar geldt ook voor auto’s op zonnecellen geen maximum voor de cataloguswaarde. Dit staat in het Belastingplan 2021.

 • Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan
  on 18 sep, 2020 at 12:08

  What proposals and changes in the area of taxation did Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra pull from his briefcase on the third Tuesday of September? The measures set out in the 2021 Tax Plan have been influenced greatly by the coronavirus crisis. A brief explanation of the ten most important proposals and changes is provided below.

 • Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens
  on 18 sep, 2020 at 06:16

  De belastingheffing over sparen en beleggen gaat vanaf volgend jaar degene met een klein vermogen meer ontzien. Dit gebeurt door het vrijgestelde vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 en naar € 100.000 voor degene met een fiscaal partner. Dit staat in het Belastingplan 2021.

 • Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb
  on 17 sep, 2020 at 07:01

  De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021.

 • Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd
  on 17 sep, 2020 at 06:54

  De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager.

 • Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021
  on 16 sep, 2020 at 09:26

  Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

 • Transitievergoeding kan toeslagen verminderen
  on 15 sep, 2020 at 07:54

  Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op Kamervragen.

 • Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete
  on 14 sep, 2020 at 06:29

  Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u erop toeziet dat uw opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt.

 • Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug!
  on 13 sep, 2020 at 22:00

  Als u vorig jaar ergens in de EU goederen of diensten heeft gekocht, kunt u de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit moet vóór 1 oktober gebeuren, anders vist u achter het net.

 • Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend
  on 11 sep, 2020 at 06:40

  Ondernemers met financiële problemen zijn nogal eens gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuldsanering. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt onder welke voorwaarden de instantie hieraan meewerkt.

 • NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?
  on 10 sep, 2020 at 06:36

  Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig?

 • Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?
  on 10 sep, 2020 at 06:31

  Gemeenten zijn verplicht in een bestemmingsplan aan te geven wat de ontwikkelingsplannen van de gemeente zijn. Een bestemmingsplan moet regelmatig worden herzien of verlengd. Zo niet, dan kunt u soms een beroep doen op de legessanctie.

 • Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er
  on 9 sep, 2020 at 07:14

  De cao voor dans- en toneelgezelschappen bevat een bepaling met een minimumtarief voor zzp’ers. Minister Koolmees heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor de gehele bedrijfstak geldt.

 • Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober
  on 8 sep, 2020 at 07:11

  Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.

 • Ook TVL voor recreatieve vliegsector
  on 6 sep, 2020 at 22:00

  De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes en is toegevoegd aan de lijst met SBI-codes.

 • Ook extra steun voor gemeentes en cultuur
  on 4 sep, 2020 at 07:03

  Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanwege corona, komt er ook extra steun voor gemeentes en voor de culturele sector. In totaal gaat het om ruim € 1,25 miljard.

 • Wie betaalt de kosten van thuiswerken?
  on 3 sep, 2020 at 07:32

  Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?

 • Beslagvrije voet nu al naar 95 procent
  on 3 sep, 2020 at 07:28

  Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de Centrale Raad van Beroep, CRvB, beslist dat nu al dient te worden uitgegaan van 95% van het bijstandsniveau.

 • Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen
  on 2 sep, 2020 at 06:17

  U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

 • Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus
  on 2 sep, 2020 at 06:13

  Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure.

 • Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021
  on 1 sep, 2020 at 06:37

  De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Vanaf dan moet altijd het btw-tarief berekend worden van het land waar de afnemer van de goederen woont. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijziging in 2021 precies van kracht wordt.

 • Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen
  on 31 aug, 2020 at 06:42

  Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?

 • Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV
  on 28 aug, 2020 at 06:15

  Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast.

 • Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet
  on 27 aug, 2020 at 07:53

  De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, zij het in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo en TVL?

 • Vraag uiterlijk 31 augustus NOW 2.0 aan!
  on 27 aug, 2020 at 07:19

  Werkgevers met een omzetverlies als gevolg van de coronacrisis kunnen nog tot en met maandag 31 augustus 2020 de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 2.0 aanvragen. Er moet dan in de periode juni tot en met september van dit jaar een omzetverlies van minstens 20% zijn geleden.

 • Voorstellen Milieulijst indienen vóór 1 september
  on 26 aug, 2020 at 06:40

  Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de Milieulijst willen toevoegen, moeten vóór 1 september een voorstel indienen.

 • Zuiveringsheffing recreatiepark doorbelasten inclusief btw?
  on 25 aug, 2020 at 06:48

  Exploitanten van recreatieparken moeten meestal een aanslag zuiveringsheffing betalen. Deze aanslag kunnen zij vervolgens doorberekenen aan hun bezoekers. Maar dient dit in- of exclusief btw te geschieden? Volgens de rechter hangt dit af van de omstandigheden.

 • Gratis loopbaanadvies vanwege corona
  on 25 aug, 2020 at 06:35

  De coronacrisis heeft het leven van veel werknemers en ondernemers drastisch veranderd. Misschien wel zodanig dat zij behoefte hebben aan een loopbaanadvies over hun toekomstige mogelijkheden. Zo’n advies is vanaf 1 augustus 2020 kosteloos.

 • Horecabestemming op het oog? Check de vergunningen
  on 24 aug, 2020 at 06:52

  Bent u van plan om een (nieuwe) bedrijfsruimte te huren voor uw horecaonderneming? Let dan goed op de afspraken die u maakt over de benodigde vergunningen. U bent als huurder namelijk in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het verkrijgen daarvan.

 • Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar
  on 24 aug, 2020 at 06:45

  Er komt een wet waardoor maatschappelijk actieve ondernemingen beter herkenbaar worden. Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog vóór de volgende Kamerverkiezingen van maart 2021 voor advies bij de Raad van State in te dienen.

 • TVL ook aanvragen via intermediair
  on 21 aug, 2020 at 06:08

  Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals uw accountant, gedaan worden.

 • Check op aftrek lijfrente 2018
  on 20 aug, 2020 at 07:38

  De Belastingdienst heeft brieven verstuurd inzake de aftrek van lijfrentes over 2018. Een check wordt gevraagd, als van de bank of verzekeraar geen informatie is verkregen over gestorte premies of bedragen. In dat geval is de aftrek mogelijk onterecht en dient dit gecorrigeerd te worden.

 • Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er?
  on 20 aug, 2020 at 06:36

  Veel zzp’ers hebben, naast hun reguliere werkzaamheden, een extra parttimebaan in loondienst. Soms vallen deze extra inkomsten onder de winst, de absorptietheorie. Wat houdt deze theorie in, wanneer kun je deze toepassen en wat is het voordeel?

 • Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%
  on 19 aug, 2020 at 06:26

  Bij de opbouw van pensioenverplichtingen moeten ondernemers de toekomstige pensioenschuld berekenen tegen een rente van 4%, ook als de werkelijke rente een stuk lager ligt. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam.

 • Maaltijdbezorging: cao horeca of toch contractcatering?
  on 18 aug, 2020 at 06:49

  De coronacrisis had direct grote gevolgen voor de horecabranche. Veel van de normale bedrijfsactiviteiten waren niet meer toegestaan, zodat vele horecaondernemers overstapten op het (tijdelijk) bezorgen van onder meer maaltijden. Welke cao is dan van toepassing?

 • Onzakelijke lening komt dga duur te staan
  on 18 aug, 2020 at 06:29

  Als een dga aan zijn bv een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening in beginsel bij de dga aftrekbaar. Voorwaarde is dan wel dat er sprake moet zijn van een zakelijke lening, anders vervalt de aftrek.

 • NOW terugbetalen of niet? Check het online
  on 17 aug, 2020 at 07:07

  Heeft u als ondernemer in deze coronacrisis de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de NOW, aangevraagd? Dan kunt u zelf online checken of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. U ontvangt de NOW namelijk eerst als voorschot en u ontvangt pas daarna een definitieve berekening.

 • IJsje van de zaak ook voor personeel thuis?
  on 14 aug, 2020 at 07:12

  Nederland gaat nog steeds gebukt onder tropische temperaturen. Natuurlijk wilt u dat uw werknemers het hoofd koel houden. Diegenen die nu bij u op de zaak werken trakteert u misschien wel een op een ijsje van de zaak. En uw medewerkers die thuis aan het werk zijn dan?

 • Aftrek geringe beloning meewerkende partner toestaan?
  on 13 aug, 2020 at 06:16

  Als uw partner meewerkt in uw bedrijf, kunt u de hiervoor betaalde beloning aftrekken van de winst. Dit kan echter niet als de beloning minder is dan € 5.000 per jaar. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad acht deze beperking echter ontoelaatbaar.

 • Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming
  on 12 aug, 2020 at 06:43

  Als u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kunt u onder voorwaarden vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat is er geregeld en voor wie?

 • Fiscale hittegolf: airco voor de thuiswerkende ondernemer?
  on 11 aug, 2020 at 07:51

  Nederland zit midden in de eerste hittegolf. Maar biedt dit ook fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld voor een airco in de werkkamer van de ondernemer thuis?

 • Verstoorde arbeidsrelatie door salarisverlaging vanwege coronacrisis
  on 11 aug, 2020 at 07:05

  Wilt u als werkgever vanwege de coronacrisis een salarisverlaging doorvoeren? Dan moet uw personeel hiermee vrijwillig akkoord gaan. U mag op geen enkele wijze dit salarisvoorstel afdwingen door uw personeel met andere maatregelen onder druk te zetten.

 • Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning
  on 10 aug, 2020 at 06:35

  Organisaties die tot 1 augustus van dit jaar uitstel hebben gekregen voor het indienen van de loonaangifte, krijgen hiervoor extra uitstel tot 1 oktober 2020. Dit meldt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

 • ‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!
  on 7 aug, 2020 at 06:29

  Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor u, pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan geen of weinig belasting, zodat bruto (vrijwel) gelijk is aan netto.

 • Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?
  on 6 aug, 2020 at 06:52

  Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten?

 • Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?
  on 5 aug, 2020 at 06:46

  Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navordering precies is.

 • In quarantine after holiday: who has to pay the wages?
  on 4 aug, 2020 at 08:48

  The holiday season is approaching again. Is your employee going on holiday to a country with code yellow as travel advisory? What are the consequences if this employee falls ill or has to be quarantined during the holiday?

 • Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?
  on 4 aug, 2020 at 06:03

  Heeft u een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag u deze werknemer niet zomaar ontslaan. U moet met uw werknemer aan de slag om zijn functioneren te verbeteren. Het is dan niet voldoende om alleen een verbetertraject aan te bieden.

 • Check uw beschikking LIV en LKV
  on 31 jul, 2020 at 05:57

  Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel (LIV/LKV) voor een of meerdere werknemers, ontvangen uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. Hierin staat hoeveel LIV en LKV u ontvangt. Check de beschikking goed op eventuele fouten.

 • Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona
  on 30 jul, 2020 at 06:39

  Omdat ook amateursportorganisaties te lijden hebben gehad onder het coronavirus, is er ook voor hen een financiële tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal € 3.500. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 4 oktober van dit jaar.

 • Een webshop, welke verplichtingen zijn er?
  on 29 jul, 2020 at 06:36

  Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop. Vooral nu in deze coronatijd is een webshop interessant, maar houd vooral de rechten van consumenten in de gaten!

 • Overleg over nieuwe meetmethode BPM
  on 27 jul, 2020 at 06:21

  Het kabinet gaat in overleg met de autobranche over de nieuwe meetmethode voor de BPM. Dit heeft staatssecretaris Vijfbrief van Financiën eerder aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik
  on 23 jul, 2020 at 07:11

  Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per 12 maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk.

 • Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding
  on 22 jul, 2020 at 06:26

  Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden van de werknemer binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding.

 • UBO-register vanaf 27 september openbaar
  on 21 jul, 2020 at 06:08

  Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

 • Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?
  on 20 jul, 2020 at 06:37

  Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

 • Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte?
  on 16 jul, 2020 at 07:52

  Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

 • Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente
  on 16 jul, 2020 at 07:39

  Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoeft u de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.