News

An overview of the latest news
 • Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021
  on 12 Aug, 2022 at 07:04

  Ongeveer 10 procent van alle mensen die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vergeet dit aan te vragen. Check daarom of u over 2021 recht heeft op deze toeslagen. Is dit het geval, dan kunt u deze nog tot en met 1 september 2022 aanvragen.

 • Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?
  on 11 Aug, 2022 at 07:55

  Wilt u een vakantiewoning aanschaffen? Hoe zit het dan met de btw als u die vakantiewoning verhuurt en ook deels zelf bewoont?

 • Invoering UBO-register vertraagd
  on 11 Aug, 2022 at 07:06

  De invoering van het zogenaamde UBO-register wordt met enkele maanden uitgesteld. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken.

 • Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022
  on 10 Aug, 2022 at 07:37

  Heeft u momenteel een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een bv. Of dit voor u de juiste keuze is, hangt af van tal van aspecten. Welke belangrijke verschillen zijn er?

 • Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?
  on 9 Aug, 2022 at 07:59

  Bv’s en hun dga’s komen met elkaar nogal eens leningen overeen. Hieraan kleven diverse voordelen, zolang maar acht wordt geslagen op de zakelijkheid van de lening. Gebeurt dit niet, dan kan dit vervelende fiscale gevolgen hebben.

 • Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen
  on 9 Aug, 2022 at 07:48

  Het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen. Daarbij wordt ook gedacht aan een belasting op vermogensaanwas. De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om hierbij liquiditeitsproblemen voor belastingplichtigen te voorkomen.

 • Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden
  on 8 Aug, 2022 at 07:21

  Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.

 • Andere optieregeling voor startups vanaf 2023
  on 8 Aug, 2022 at 07:15

  Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.

 • Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd
  on 5 Aug, 2022 at 06:46

  Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is onlangs verlengd naar 31 oktober 2022.

 • Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning
  on 4 Aug, 2022 at 08:02

  Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.

 • Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast
  on 3 Aug, 2022 at 07:30

  De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

 • Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3
  on 2 Aug, 2022 at 11:21

  Heeft u recht op het rechtsherstel box 3? En bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heeft u ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een ‘goedkeuring’ van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.

 • Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?
  on 2 Aug, 2022 at 08:35

  Investeert u als particulier in zonnepanelen voor op uw woning, dan kunt u de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat u op de energie die u aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kunt u een forfait gebruiken.

 • Btw bij korte verhuur woonruimte
  on 1 Aug, 2022 at 07:57

  Is de verhuur van woonruimte voor een korte periode btw-vrijgesteld of btw-belast? Dit hangt af van een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

 • Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout
  on 1 Aug, 2022 at 07:47

  'Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen', zo geeft de Belastingdienst aan, legt deze pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van € 450 aan te betalen belasting.

 • Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract
  on 29 Jul, 2022 at 07:06

  Als een werknemer met een leaseauto van de zaak ontslag neemt, kan het zo zijn dat het leasecontract vroegtijdig moet worden beëindigd. Moet er dan door de werknemer een afkoopsom worden betaald en is die aftrekbaar van de bijtelling?

 • Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming
  on 28 Jul, 2022 at 07:18

  De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.

 • Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?
  on 28 Jul, 2022 at 07:12

  Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is corona niet altijd een reden om die redelijke termijn te verlengen.

 • Meer tijd voor definitieve vaststelling subsidie OVK
  on 27 Jul, 2022 at 07:24

  Land- en tuinbouwbedrijven krijgen meer tijd om de definitieve vaststelling van de subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) aan te vragen. Dit heeft minister Staghouwer bekendgemaakt.

 • Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?
  on 26 Jul, 2022 at 07:21

  U kunt de kosten van tijdelijk verblijf van uw werknemers onder voorwaarden onbelast hen vergoeden of verstrekken. Hiervoor geldt binnen de werkkostenregeling een zogeheten gerichte vrijstelling. Als u hiervan gebruik wilt maken zonder onderliggende bewijsstukken (‘bonnetjes’), kan dit door aan te sluiten bij de vergoedingen aan ambtenaren op dienstreis.

 • Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA
  on 26 Jul, 2022 at 07:00

  Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De regels zijn strikt en er is geen tot nauwelijks ruimte voor coulance. Wat zijn de voorwaarden?

 • Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en verplichtingen
  on 25 Jul, 2022 at 07:18

  De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog een keer de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 • Betaalt de fiscus mee aan de airco in mijn werkkamer thuis?
  on 25 Jul, 2022 at 07:02

  De zomer bereikt dit jaar recordtemperaturen. Misschien lekker als u vakantie viert, maar niet als u moet werken. In dat geval kan een airco wel voor verkoeling zorgen. Is zo’n apparaat in de werkkamer van de ondernemer thuis fiscaal ook aftrekbaar?

 • Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging
  on 22 Jul, 2022 at 08:04

  Het kabinet wil bedrijven de mogelijkheid bieden het bezoekadres van het bedrijf af te schermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook het privéadres van mensen die door hun beroep aan waarschijnlijke dreiging blootstaan, zou afgeschermd moeten kunnen worden. Om dit te bereiken, wordt de wet aangepast.

 • Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden
  on 22 Jul, 2022 at 07:02

  Vanaf 1 augustus 2022 gelden gewijzigde arbeidsrechtelijke regels. Dit is het gevolg van de implementatie van de wet die de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de wet moet implementeren. In deze advieswijzer gaan we nader in op wat dat voor u als werkgever betekent en waar u op moet letten.

 • Houd deadlines TVL in de gaten
  on 21 Jul, 2022 at 07:12

  De coronasubsidies hebben vooralsnog hun langste tijd gehad, maar dit betekent nog niet dat u van alle hiermee samenhangende administratie verlost bent. Zo moet u de komende tijd een aantal deadlines in acht nemen betreft de TVL.

 • Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding
  on 20 Jul, 2022 at 07:30

  Bij echtscheiding valt ouderdomspensioen meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Als (ex-)partners afwijken van deze wet en de standaardverevening willen uitsluiten, is het noodzaak dat die afspraken duidelijk staan beschreven in een overeenkomst.

 • Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen
  on 20 Jul, 2022 at 07:22

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ‘Wet werken waar je wilt’. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor u als werkgever veranderen de wettelijke regels als u een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.

 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022
  on 19 Jul, 2022 at 07:49

  Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

 • Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof
  on 19 Jul, 2022 at 07:39

  Op welke manier verwerkt u de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in de aangifte loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof van uw werknemer? De Belastingdienst heeft daarover nieuwe informatie gepubliceerd.

 • RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit
  on 18 Jul, 2022 at 07:18

  Heeft u bezwaar ingediend bij de RVO inzake de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt uw bezwaar toegewezen. De RVO handelt hiermee in overeenstemming met een uitspraak van de rechter.

 • Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke?
  on 18 Jul, 2022 at 07:09

  De vakantie komt eraan en talloze werknemers gebruiken daarvoor de auto van de zaak. Soms gebruiken ze voor de vakantie juist een andere auto. Wat zijn dan de gevolgen voor de bijtelling?

 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet
  on 15 Jul, 2022 at 07:31

  De SVM, de subsidieregeling voor het mkb voor advies en ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen, is stopgezet in zijn huidige vorm. Er blijkt sprake te zijn van sjoemelende adviseurs die de mkb-ondernemer niet of op een niet correcte wijze adviseerden.

 • Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst)
  on 15 Jul, 2022 at 07:25

  Als uw voormalige eigen woning leegstaat in afwachting van verkoop, kunt u onder voorwaarden de hypotheekrente in aftrek blijven brengen. Dit kan niet als u iemand in de woning laat verblijven, behalve als deze persoon als kraakwacht wordt aangemerkt.

 • Additional obligations relating to on-call workers from August 2022
  on 15 Jul, 2022 at 07:16

  From 1 August 2022 employers will have an additional obligation relating to on-call workers. In the employment contract they will have to specify the days and times when the on-call worker will need to be available.

 • Is speculeren met cryptovaluta belast?
  on 14 Jul, 2022 at 06:48

  Speculeren met cryptovaluta wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Is cryptowinst ook belast en waar hangt dit volgens de rechter dan vanaf?

 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022
  on 14 Jul, 2022 at 06:30

  Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

 • Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030
  on 13 Jul, 2022 at 07:14

  Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen door een systeem van rekeningrijden. Dit betekent dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand.

 • IJsje van de zaak, ook voor thuiswerkers?
  on 13 Jul, 2022 at 07:04

  De zomer is weer begonnen en dus vallen de mussen spreekwoordelijk bij tijd en wijle weer dood van het dak. De airco staat dan wellicht op tien, maar misschien is een extra drankje of ijsje voor uw personeel dan ook geen slecht idee. Hoe zit dat dan fiscaal?

 • Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon
  on 12 Jul, 2022 at 07:19

  Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt per maand vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit per 2024 gaat veranderen en dat het minimumloon dan per uur wordt vastgesteld. Daarmee zou een ieder in de leeftijd van 21 jaar en ouder werkzaam voor het minimumloon dezelfde vergoeding krijgen.

 • Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3
  on 11 Jul, 2022 at 07:47

  Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe, wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt.

 • Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI
  on 11 Jul, 2022 at 07:36

  Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar ANBI’s, Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door een speciale commissie, die ook aanbevelingen heeft gedaan. Welke zijn dit?

 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022
  on 11 Jul, 2022 at 07:13

  Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

 • Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer
  on 8 Jul, 2022 at 07:29

  Vanaf 1 januari 2023 krijgen werknemers geen premiekorting meer bij een collectieve zorgverzekering. Een overgangsregeling is niet van toepassing. Wat is de reden en wat is er eventueel nog wel mogelijk?

 • Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning
  on 7 Jul, 2022 at 07:51

  De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft de Hoge Raad gevraagd uitspraak te doen over de plicht om voor de aangiftes loon- en vennootschapsbelasting eHerkenning te gebruiken.

 • Advieswijzer Scholing en Personeel 2022
  on 7 Jul, 2022 at 07:31

  Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

 • Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?
  on 6 Jul, 2022 at 08:11

  Gebruikt u momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen.

 • Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever
  on 6 Jul, 2022 at 07:46

  Vanaf augustus 2022 geldt voor u als werkgever een verdergaande informatieplicht aan uw werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.

 • Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden
  on 5 Jul, 2022 at 07:34

  Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd naar zeven jaar.

 • Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022
  on 5 Jul, 2022 at 05:12

  Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.

 • Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers
  on 4 Jul, 2022 at 07:19

  Kleine(re) ondernemers hebben nog tot en met 30 november 2022 17.00 uur de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om te digitaliseren. Met deze subsidie kunnen zij advies inwinnen en technologie aanschaffen om te digitaliseren.

 • Invorderingsrente per 1 juli naar 1%
  on 4 Jul, 2022 at 07:11

  De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Vanaf 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente in stappen verder verhoogd naar uiteindelijk 4%.

 • Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling
  on 1 Jul, 2022 at 07:55

  Voor scholieren en studenten die wat willen bijverdienen bestaat een speciale regeling voor de loonheffing. Deze scholieren-en studentenregeling is met name bedoeld voor vakantiewerkers. Het kost u als werkgever niets extra, maar u bespaart de scholier of student een hoop administratief gedoe.

 • Belastingdienst start met rechtsherstel box 3
  on 1 Jul, 2022 at 07:33

  De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.

 • Studiekostenbeding: wat verandert er?
  on 30 Jun, 2022 at 05:53

  Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever?

 • Advieswijzer Verlofregelingen 2022
  on 30 Jun, 2022 at 05:29

  Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze in voor u en uw werknemers?

 • Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe
  on 29 Jun, 2022 at 07:27

  De fiscus heeft jarenlang de aftrek van giften aan culturele instellingen te beperkt toegepast. Dit blijkt uit een juridische analyse, zo schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

 • Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022
  on 28 Jun, 2022 at 06:50

  Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden?

 • Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL
  on 28 Jun, 2022 at 06:38

  Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald, aldus de rechter.

 • Toeslagen voor Oekraïners
  on 27 Jun, 2022 at 07:22

  Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor.

 • Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit
  on 27 Jun, 2022 at 07:15

  De TVL kende specifieke voorwaarden voor starters. Zou u ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over?

 • Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken
  on 24 Jun, 2022 at 07:19

  De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.

 • Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022
  on 24 Jun, 2022 at 07:01

  Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

 • Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie
  on 23 Jun, 2022 at 07:10

  Er komt € 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan de subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

 • Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?
  on 22 Jun, 2022 at 07:13

  Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil?

 • Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers
  on 22 Jun, 2022 at 07:02

  Werkgevers in de zorg kunnen subsidie krijgen als ze zieke werknemers langer dan twee jaar loon willen blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg.

 • Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?
  on 21 Jun, 2022 at 08:25

  De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep te doen op de wtv.

 • Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal
  on 21 Jun, 2022 at 08:19

  Vanaf 1 augustus van dit jaar wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Nu is het al mogelijk een notariële akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet.

 • Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend
  on 20 Jun, 2022 at 07:49

  Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De uurloonbandbreedtes voor 2022 zijn onlangs bekendgemaakt.

 • Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?
  on 20 Jun, 2022 at 07:41

  Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag u ze maar ten dele aftrekken van de winst. U heeft voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Uw keuze mag u herzien, zolang uw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.

 • Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten
  on 17 Jun, 2022 at 06:43

  De meeste specialistische zakelijke dienstverleners hebben de coronacrisis achter zich gelaten en de omzet in 2021 weer boven het niveau van een jaar eerder zien uitkomen. Ook de winstontwikkeling was per saldo positief, maar de onderlinge verschillen binnen de branche waren wat dit punt betreft behoorlijk.

 • Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie
  on 16 Jun, 2022 at 07:17

  Voor de industrie is 2021 een jaar van sterk herstel geweest. Zowel wat betreft omzet als qua toegevoegde waarde heeft de branche de niveaus van voor de coronacrisis overtroffen. Over bijna de hele linie hebben industriële ondernemers geprofiteerd van een robuuste vraag. Wel zorgden schaarste en leveringsproblemen hier en daar voor een rem op de groei, maar tot nu toe heeft de branche de hogere kosten goed kunnen doorberekenen.

 • Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij
  on 16 Jun, 2022 at 07:07

  Ontvangt een werknemer een vergoeding voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht van zijn werkgever? Dan zal deze vaak belastingvrij zijn.

 • BMKB-regeling verlengd
  on 16 Jun, 2022 at 07:01

  De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.

 • Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding
  on 15 Jun, 2022 at 07:21

  Er bestaat recht op compensatie voor de betaling van een transitievergoeding aan werknemers van wie het dienstverband vóór 1 juli 2015 slapend is geworden. De Centrale Raad van Beroep heeft daar uitspraak over gedaan.

 • Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter
  on 15 Jun, 2022 at 07:08

  De coronapandemie heeft de medische zorg ook in 2021 onder druk gezet. De crisis heeft de risico’s (zoals hoge werkdruk en personeelstekort, oplopende zorgkosten, dubbele vergrijzing, inefficiëntie) blootgelegd en hier en daar geleid tot een versnelling van veranderingen. Financieel gezien was het een positief jaar voor de branche. Zowel de omzet- als de winstontwikkeling is in 2021 versneld.

 • De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien
  on 14 Jun, 2022 at 08:14

  De bouw heeft ook in 2021 groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de bouw echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en de bouwkosten inmiddels sterk toegenomen. De netto-omzet is in 2021 met bijna 5% gestegen en de winstgroei is uitgekomen op ruim 7%.

 • Termijn teruggave bpm bij export niet heilig
  on 14 Jun, 2022 at 08:08

  Als u een gebruikte auto of motor exporteert, kunt u onder voorwaarden een deel van de bpm terugkrijgen. Het verzoek om teruggaaf moet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister gedaan worden. Deze termijn is echter niet heilig.

 • Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive
  on 13 Jun, 2022 at 08:37

  De automotive heeft wat betreft winstontwikkeling een uitstekend jaar achter de rug. Door schaarste en leveringsproblemen staat het aantal transacties onder druk. Gemiddeld genomen is de marge per transactie echter toegenomen. Ook de omzetgroei trok aan, maar niet zo sterk als het mkb-cijfer. De verschillen binnen de branche waren echter groot en de complexiteit neemt verder toe.

 • Geen premies werknemersverzekering voor dga holding
  on 13 Jun, 2022 at 08:30

  Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.

 • Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek
  on 10 Jun, 2022 at 07:10

  Voor transport en logistiek werd 2021 gekenmerkt door een sterk herstel, wat is terug te zien in een goede omzetontwikkeling. De onderlinge verschillen tussen ondernemers zijn weliswaar groot, maar over het geheel genomen staat de branche er goed voor. Dat is een prettig uitgangspunt, gegeven de huidige onzekerheid, hoge kosten en personeelsschaarste.

 • Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk
  on 9 Jun, 2022 at 07:53

  Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.

 • Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten
  on 9 Jun, 2022 at 05:26

  De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats. De steunpakketten waren in 2021 veel beter dan in 2020 en deze vertekenen het beeld. Daarnaast is de branche wat betreft omzet nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis en zijn de onderlinge verschillen groot.

 • Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk
  on 9 Jun, 2022 at 05:14

  Als het aan het kabinet ligt, kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf volgend jaar geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen. Dit is een van de voorstellen die gepresenteerd zijn in de Voorjaarsnota.

 • Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen
  on 8 Jun, 2022 at 07:14

  Ondanks opnieuw tijdelijke sluitingen in verband met corona heeft de detailhandel in 2021 over het geheel genomen behoorlijk gepresteerd. De consumentenbestedingen zijn aangetrokken en in veel segmenten van de branche was sprake van een inhaalvraag. De omzet en winst zijn gestegen, maar binnen de detailhandel zijn de verschillen behoorlijk.

 • TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen
  on 8 Jun, 2022 at 07:02

  Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn gestart, kunnen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 TVL aanvragen. Aanvragen kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Het mkb staat voor grote uitdagingen
  on 7 Jun, 2022 at 06:32

  Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie en de kredietwaardigheid staan op grote hoogte. Maar de onderlinge verschillen tussen mkb-ondernemingen zijn groot. Waar sommige ondernemers plussen behalen, zijn er ook bedrijven waar dit nog lang niet het geval is. Bovendien zijn de opgebouwde buffers keihard nodig in het licht van de grote uitdagingen waar het mkb nu voor staat.

 • 30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de balkenendenorm
  on 7 Jun, 2022 at 06:21

  Bij toepassing van de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland 30% van het loon onbelast krijgen ter compensatie van de kosten van het verblijf in Nederland. Het kabinet kondigde aan dat de 30%-regeling vanaf 2024 beperkt wordt tot de balkenendenorm.

 • Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven
  on 3 Jun, 2022 at 07:10

  Ondernemers krijgen een extra laatste kans, uiterlijk 10 juni, om hun werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling van de TVL 1, de TVL Q4 2020, de TVL Q1 2021. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).

 • Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen
  on 2 Jun, 2022 at 09:53

  Het kabinet wil de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s afschaffen. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in de Voorjaarsnota.

 • Zonnepanelen: saldering en btw
  on 1 Jun, 2022 at 07:40

  Het kabinet maakte in de Voorjaarsnota recent een aantal wijzigingen met betrekking tot zonnepanelen bekend. Zo zal de zogeheten salderingsregeling op een later moment worden afgebouwd en gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet.

 • Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen
  on 1 Jun, 2022 at 07:34

  Per 1 juni opent een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector.

 • Hoger loon voor dga vanaf 2023?
  on 31 May, 2022 at 06:59

  Een dga is verplicht een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Hierbij geldt nu een zogeheten doelmatigheidsmarge van 25%, maar het plan is om deze marge vanaf 2023 te verlagen naar 15%. Wat betekent dit voor het gebruikelijk loon?

 • Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger
  on 31 May, 2022 at 06:44

  Het tarief van de overdrachtsbelasting voor beleggings- en bedrijfspanden gaat volgend jaar fors omhoog. Dit stelt het kabinet voor in de onlangs bekend gemaakte Voorjaarsnota.

 • Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?
  on 30 May, 2022 at 06:59

  Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen.

 • Vanaf 2024 twee tarieven voor box 2
  on 30 May, 2022 at 06:42

  Personen met een zogeheten ‘aanmerkelijk belang’, zoals dga’s, krijgen vanaf 2024 te maken met twee tarieven voor hun inkomsten in box 2. Nu is dat nog één tarief van 26,9%. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota die het kabinet 20 mei 2022 presenteerde.

 • Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?
  on 25 May, 2022 at 06:37

  Als ondernemer bent u waarschijnlijk ook af en toe onderweg. Zijn de kosten van uw maaltijden dan aftrekbaar en zo ja, waar hangt dit vanaf?

 • Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB
  on 25 May, 2022 at 06:33

  De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 2023 fors ingekort. Nu nog betalen bedrijven over de eerste € 395.000 winst een tarief van 15%. Vanaf 2023 wordt die grens verlaagd naar de eerste € 200.000. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota.

 • Lever extra info TVL binnen twee weken aan!
  on 24 May, 2022 at 06:40

  Heeft u de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan. Ontvangt men deze info te laat, dan krijgt u de TVL namelijk niet uitbetaald.

 • Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?
  on 23 May, 2022 at 09:12

  Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Wat kunt u nog doen als u het niet eens bent met dat rechtsherstel?