News

An overview of the latest news
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd
  on 12 May, 2021 at 07:30

  Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren dat de fulltime werkweek binnen uw organisatie bedraagt.

 • Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020
  on 11 May, 2021 at 07:39

  Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor de jaren 2017-2019. Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet u tijdig bezwaar maken.

 • Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits
  on 10 May, 2021 at 07:00

  Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits.

 • Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli
  on 10 May, 2021 at 06:52

  Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben gevraagd en gekregen, wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór 1 juli doen.

 • Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei!
  on 7 May, 2021 at 06:27

  Uw aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van dit jaar kunt u tot 18 mei 17.00 uur indienen. Rond die tijd start ook de aanvraagperiode voor het tweede kwartaal. Houd deze data goed in de gaten, zodat u de tegemoetkoming niet misloopt.

 • Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022
  on 6 May, 2021 at 06:52

  De Belastingdienst meldde eerder dat de bijtelling voor werknemers met meerdere auto’s van de zaak met ingang van dit jaar wordt gewijzigd. Inmiddels is bekendgemaakt dat vanwege ‘diverse praktijkvragen’ de wijziging met een jaar is opgeschort. Deze wordt nu per 2022 van kracht.

 • Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020
  on 5 May, 2021 at 06:43

  Werkgevers die in september 2020 te laat waren met de aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020, krijgen een herkansing. Maar, daarvoor gelden strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.

 • Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug
  on 4 May, 2021 at 06:49

  Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

 • Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?
  on 4 May, 2021 at 06:43

  Als dga van een bv bent u verplicht jaarlijks een zogeheten gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Maar op wie rust de bewijslast als een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk voorgeschreven gebruikelijk loon wordt bepleit?

 • Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start
  on 3 May, 2021 at 07:15

  Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe NOW-steun. Deze steun heeft betrekking op de maanden april tot en met juni 2021.

 • Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen
  on 3 May, 2021 at 07:06

  Een werkgever moet de werknemer tijdig infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doet hij dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet per 1 juli 2021.

 • Geen aanpassing NOW voor amateursport
  on 29 Apr, 2021 at 07:15

  De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet aangepast voor amateursportclubs. Dit antwoordt minister Koolmees (SZW) op Kamervragen. Amateursportclubs kunnen voor hun loonkosten wel een tegemoetkoming krijgen via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties).

 • Belastingdienst zet beslag op loon deels stil
  on 28 Apr, 2021 at 07:24

  De Belastingdienst stopt het beslag op loon of uitkering vanaf april deels. Dat komt omdat de Belastingdienst nog geen rekening heeft gehouden met de wijziging van de beslagvrije voet. Met de beslagvrije voet wordt het minimumbedrag bedoeld dat na beslag op het loon overblijft om in de basiskosten van het levensonderhoud te voorzien.

 • Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct opzeggen
  on 26 Apr, 2021 at 09:11

  Neemt u de opzegtermijn niet goed in acht als u een arbeidsongeschikte werknemer het arbeidscontract opzegt? Dan moet u alsnog het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn vergoeden. Ook al is geen sprake meer van een loondoorbetalingsverplichting.

 • Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!
  on 23 Apr, 2021 at 07:01

  Bent u van plan om deze zomer in Nederland met een camper op vakantie rond te toeren? En wilt u er een aanschaffen of huren? Let dan op de mogelijke fiscale gevolgen die het rijden in een camper een stuk minder leuk kunnen maken. Laat u dus vooraf goed informeren!

 • Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding
  on 22 Apr, 2021 at 07:05

  Hoe moet bij uitzendkrachten het arbeidsverleden worden bepaald voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Die vraag stond onlangs centraal bij een zaak die diende voor de kantonrechter Zaanstad. De uitzendkrachten kregen door de rechtszaak een veel hogere transitievergoeding.

 • Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?
  on 22 Apr, 2021 at 06:58

  Als u als werkgever zaken vergoedt (u betaalt de kosten van bijvoorbeeld een laptop voor uw werknemer) en verstrekt (u koopt het goed en geeft de laptop aan uw werknemer) aan uw personeel, zijn deze kosten voor u in beginsel aftrekbaar van de winst.

 • Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
  on 21 Apr, 2021 at 07:01

  Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? Dan is die vergoeding onbelast als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

 • Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid
  on 20 Apr, 2021 at 07:22

  Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.

 • Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?
  on 20 Apr, 2021 at 07:15

  Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

 • Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?
  on 19 Apr, 2021 at 07:28

  Als aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld, geldt in beginsel ook voor meerdere auto’s de bekende bijtelling. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Als dit het geval is, geldt voortaan de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling.

 • Zonder inschrijving KvK geen Tozo
  on 19 Apr, 2021 at 07:20

  Als u niet als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft u geen recht op de Tozo, aldus de rechtbank in Amsterdam. Er bestaat ook geen mogelijkheid om dan via een hardheidsclausule toch voor de Tozo in aanmerking te komen.

 • Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?
  on 15 Apr, 2021 at 06:58

  Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting wilt overstappen naar een bv, moet u in beginsel met de fiscus afrekenen over de aanwezige reserves en boekwinsten. Dit kunt u onder voorwaarden voorkomen door zogenaamd geruisloos door te schuiven. Maar kunt u ook een verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

 • Verblijfkosten eigen rijders verhoogd
  on 14 Apr, 2021 at 07:50

  Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag.

 • Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld
  on 13 Apr, 2021 at 06:58

  De versoepeling van het urencriterium vanwege corona gaat niet alsnog gelden voor het laatste kwartaal van 2020. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

 • Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag
  on 12 Apr, 2021 at 07:37

  Als u verwacht dat u over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen of moet bijbetalen, bent u misschien ook belastingrente verschuldigd. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

 • Kredietverlening vouchers reisbranche van start
  on 12 Apr, 2021 at 07:28

  Het kabinet is gestart met de kredietverlening voor vouchers in de reisbranche. Voorstellen daartoe zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De kredietverlening geldt voor vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn afgegeven.

 • Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?
  on 9 Apr, 2021 at 06:52

  Als medicus functioneert u vaak volledig zelfstandig. Toch is dit alleen onvoldoende om ook als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden. Daarvoor is meer nodig, aldus de rechtbank in Groningen.

 • Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen
  on 9 Apr, 2021 at 06:46

  Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw op afstandsverkopen.

 • Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling
  on 8 Apr, 2021 at 07:08

  Ondernemers die teveel NOW-subsidie hebben ontvangen, zullen dit terug moeten betalen. Ze kunnen hiervoor desgewenst zelf digitaal een betalingsregeling treffen. Dit meldt het UWV.

 • Belastingvrij fit blijven met personal coach?
  on 7 Apr, 2021 at 07:12

  Corona en de opdracht om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn voor sommigen niet bevorderlijk voor de conditie. Om die op peil te houden kan een personal coach worden ingeschakeld. Zijn die kosten voor zo’n coach belastingvrij te vergoeden?

 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV
  on 6 Apr, 2021 at 06:42

  Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kunt u tot en met 1 mei wijzigen.

 • Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
  on 6 Apr, 2021 at 06:36

  Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. De bedoeling is dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

 • Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL
  on 2 Apr, 2021 at 07:29

  Ondernemers die vanaf 12 april de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan willen vragen en eHerkenning gebruiken, hebben hiervoor eHerkenning nodig met een hoger veiligheidsniveau. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt.

 • Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees geregistreerd
  on 1 Apr, 2021 at 07:33

  Vanaf 1 april 2021 worden strafpunten bij overtredingen inzake vervoerswetgeving Europees geregistreerd. De nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, worden hiertoe gekoppeld. Dit moet leiden tot een betere methode voor het beoordelen van de betrouwbaarheid.

 • Financiële tegemoetkoming preventief testen
  on 1 Apr, 2021 at 07:21

  Vanwege corona adviseert het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Waar dit moeilijk of onmogelijk is of waar in de werksituatie moeilijk een afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden, wordt geadviseerd preventief op corona te testen. Hiervoor is tot eind mei van dit jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk.

 • Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen
  on 31 Mar, 2021 at 07:40

  Ondernemers die vanwege corona in financiële moeilijkheden zijn gekomen, kunnen vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen bij hun gemeente. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kan voorzien in inkomensondersteuning en in een lening voor bedrijfskapitaal.

 • Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april
  on 31 Mar, 2021 at 07:15

  De taxatiewaarde van een woning wordt vanaf 1 april van dit jaar extra van belang. Dit vanwege de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor jongeren bij aankoop van een woning tot € 400.000.

 • Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf?
  on 30 Mar, 2021 at 07:21

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat werknemers de auto van de zaak ook gebruiken voor hun eigen, veelal parttime, bedrijf. Is hier sprake van privégebruik of zakelijk gebruik? En hoe kan men hiermee rekeninghouden bij de winstbepaling van dat eigen bedrijf?

 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli
  on 26 Mar, 2021 at 07:36

  Werkgevers kunnen hun thuiswerkende werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding blijven doorbetalen, tot in ieder geval 1 juli 2021.

 • Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?
  on 25 Mar, 2021 at 07:59

  Vanwege corona werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven? En zo ja, onder welke voorwaarden?

 • 'Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk'
  on 24 Mar, 2021 at 08:08

  Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in beginsel minstens € 47.000 bedragen, maar volgens de rechter is soms zelfs een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon ook mogelijk.

 • Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd
  on 24 Mar, 2021 at 07:58

  Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. Aanvragen moet via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

 • Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg
  on 23 Mar, 2021 at 07:53

  Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het kabinet hoopt door extra banen te creëren de druk op de reguliere zorg te verminderen.

 • WBSO uiterlijk 31 maart melden
  on 23 Mar, 2021 at 07:46

  Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd, dan dient u uiterlijk 31 maart van dit jaar het aantal uren en eventueel de kosten te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u te laat, dan krijgt u een boete.

 • Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen
  on 22 Mar, 2021 at 08:24

  Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege corona worden verboden, kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit schrijven de bewindslieden Keijzer (EZK) en Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer.

 • Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers
  on 22 Mar, 2021 at 08:18

  De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo
  on 19 Mar, 2021 at 07:52

  Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte over 2020 geconfronteerd worden met een belastingheffing bij die partner. Dit is het gevolg van het feit dat de Tozo voor 50% aan die partner wordt toegerekend. De ‘schade’ kan in de honderden euro’s lopen.

 • Extra opletten bij belastingaangifte 2020
  on 18 Mar, 2021 at 08:22

  Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten?

 • TVL rising to 100% in second quarter, TONK expanded
  on 17 Mar, 2021 at 14:39

  The compensation available under the Reimbursement of Fixed Costs for SMEs scheme (TVL) is being increased once again. For the second quarter of this year, i.e. from April to the end of June, compensation amounting to 100% of fixed costs will apply.

 • Geen belastingrente? Dien uw btw-suppletie vóór 1 april 2021 in
  on 17 Mar, 2021 at 08:07

  Heeft u over 2020 alle btw aangegeven en betaald bij de Belastingdienst? Als dat niet zo is, is het verstandig om snel in actie te komen.

 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart
  on 16 Mar, 2021 at 08:03

  Wilt u per 1 juli 2021 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u al eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

 • TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd
  on 15 Mar, 2021 at 07:40

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Ook komt er meer geld vrij voor inkomensondersteuning via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit heeft het kabinet vrijdag 12 maart bekendgemaakt.

 • Vanaf 15 maart 2021 subsidie emissieloze bedrijfsauto
  on 15 Mar, 2021 at 07:25

  Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto. Het beschikbare budget van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor 2021 is € 22 miljoen.

 • Subsidie generieke werkgeversvoorziening per 1 juli verruimd
  on 12 Mar, 2021 at 08:07

  De zogenaamde pilot generieke werkgeversvoorziening is een regeling waarbij werkgevers subsidie kunnen aanvragen voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functionele beperking. Deze subsidieregeling bestaat sinds 1 maart 2020. De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie worden volgens een conceptbesluit met ingang van 1 juli 2021 verruimd.

 • Geen voorschot TVL kleine bedrijven
  on 11 Mar, 2021 at 08:41

  Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, krijgen geen voorschot op de TVL. Dit heeft staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Postcoderoosregeling voor duurzame energie vervangen door subsidieregeling
  on 10 Mar, 2021 at 08:22

  De fiscale Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, oftewel de Postcoderoosregeling, vervalt per 1 april 2021. Daarvoor in de plaats komt de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Reden van de vervanging is dat de oude regeling te ingewikkeld en omslachtig is bevonden.

 • Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW
  on 9 Mar, 2021 at 08:11

  Werkgevers met een omzetverlies door corona kunnen vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indien voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). De oorspronkelijke aanvraagperiode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor de aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022.

 • Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?
  on 9 Mar, 2021 at 08:04

  Omdat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen, kan het lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden.

 • Let op deadline 14 maart voor NOW Q1!
  on 8 Mar, 2021 at 09:13

  Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor de maanden januari t/m maart. De gemiddelde omzetdaling over een periode van drie maanden moet minstens 20% zijn.

 • NL leert door: sectoraal maatwerk mogelijk
  on 8 Mar, 2021 at 09:06

  Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. In 2020 zijn de regelingen ‘NL leert door’ met inzet van ontwikkeladvies en ‘NL leert door’ met inzet van scholing in werking getreden. Binnenkort wordt de derde regeling van kracht: ‘NL leert door’ met inzet van sectoraal maatwerk.

 • Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona?
  on 5 Mar, 2021 at 08:23

  De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor burgers en bedrijven. Met name de horecasector is zwaar de klos door alle beperkende maatregelen. Maar heeft de crisis ook gevolgen voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden?

 • TONK-loketten per 1 maart open
  on 5 Mar, 2021 at 08:12

  Naar verwachting hebben gemeenten de lokketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan worden aangevraagd, per 1 maart geopend. Dat is wel per gemeente verschillend, bij sommige duurt het langer. De TONK kan tot 30 juni 2021 worden aangevraagd.

 • Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes
  on 4 Mar, 2021 at 08:10

  Een 55-jarige productiemedewerker wordt betrapt op het wegnemen van een pak koekjes. Na onenigheid over de situatie wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Ook de rechter kent het ontslag toe en legt een schadevergoeding op. De Hoge Raad oordeelt anders. Waarom?

 • Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd
  on 3 Mar, 2021 at 08:10

  De Staat blijft leverancierskredieten herverzekeren tot 1 juli 2021. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Vraag op tijd subsidie SLIM aan
  on 2 Mar, 2021 at 08:07

  De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden.

 • Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL
  on 2 Mar, 2021 at 07:58

  Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Het is nog onduidelijk of ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.

 • Maximale vergoeding TVL omhoog
  on 1 Mar, 2021 at 08:40

  De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten, de TVL, gaat omhoog. Dit hebben de bewindsleden van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Controleer de WOZ-waarde van uw sportcomplex!
  on 1 Mar, 2021 at 08:34

  Heeft u een sportcomplex in uw bezit of huurt u er een? Bekijk dan of u bezwaar kunt maken om zo de WOZ-waarde te verlagen. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van deze zogenaamde ‘incourante niet-woningen’ niet altijd met toepassing van de juiste uitgangspunten vast.

 • Application period for definitive NOW calculation extended
  on 1 Mar, 2021 at 08:21

  Employers are being given more time to submit their definitive application for the payroll costs subsidy under the NOW scheme (Temporary Emergency Bridging Measure for Sustained Employment). Minister Wouter Koolmees has announced that the deadline for applying for definitive determination of the subsidy under NOW 1.0 has been extended until 31 October 2021.

 • De fietsregeling en de investeringsaftrek
  on 26 Feb, 2021 at 07:31

  De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van de zaak kunt krijgen.

 • Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd
  on 24 Feb, 2021 at 08:13

  Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

 • Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort
  on 23 Feb, 2021 at 07:47

  Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

 • Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?
  on 22 Feb, 2021 at 08:17

  Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

 • Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto's
  on 22 Feb, 2021 at 08:09

  Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd.

 • Meldpunt voor achterstallige betalingen
  on 19 Feb, 2021 at 08:19

  Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb.

 • Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk
  on 18 Feb, 2021 at 08:05

  Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.

 • Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?
  on 17 Feb, 2021 at 08:05

  De regeling voor de fiets, die vanaf 2020 geldt, maakt een einde aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak. Daarbij gaan wij uit van een ondernemer die op de eigen bedrijfsactiviteiten geen btw-vrijstelling toepast.

 • Formulier 30%-regeling beschikbaar
  on 16 Feb, 2021 at 08:25

  De Belastingdienst heeft op de site een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kunt u onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.

 • Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?
  on 16 Feb, 2021 at 08:18

  Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start
  on 15 Feb, 2021 at 09:15

  Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen vanaf 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV.

 • TVL aanvragen vanaf 15 februari
  on 15 Feb, 2021 at 09:03

  Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal.

 • Heeft u al een vertrouwenspersoon?
  on 12 Feb, 2021 at 10:58

  Als het aan het kabinet ligt wordt iedere organisatie verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend.

 • Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari
  on 11 Feb, 2021 at 07:42

  De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

 • Personeel thuis vanwege het weer? Mogelijk recht op WW
  on 10 Feb, 2021 at 08:13

  Een werknemer die als gevolg van onwerkbaar weer, zoals vorst, ijzel en sneeuw niet kan werken, heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. In dit verband wordt gesproken over een bijzondere WW-uitkering en deze duurt voor zolang deze omstandigheden spelen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

 • Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin
  on 10 Feb, 2021 at 08:01

  Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden.

 • Rechter vermindert huur vanwege corona
  on 9 Feb, 2021 at 07:58

  Een horecaondernemer hoeft van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen vanwege corona. De rechter heeft begrip voor het feit dat horecagelegenheden als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis minder omzet draaien en dus minder middelen hebben om de huur te voldoen.

 • Actuele rekenmodule waarde going concern agrarische sector
  on 8 Feb, 2021 at 08:11

  De Belastingdienst heeft een rekenmodule gepubliceerd waarmee de waarde van een agrarisch bedrijf kan worden berekend voor de erf- en schenkbelasting. De rekenmodule is een actuele versie van een al bestaande.

 • Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler
  on 8 Feb, 2021 at 08:07

  Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

 • Wat is voor dit jaar de bijtelling eigen woning?
  on 5 Feb, 2021 at 07:48

  De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%.

 • Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar
  on 4 Feb, 2021 at 07:56

  De overheid heeft op de site Ondernemersplein van de KvK de webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 • Is de concernregeling WKR ook voor u voordelig?
  on 2 Feb, 2021 at 08:12

  Als u meerdere bv’s heeft, kunt u ook dit jaar weer gebruikmaken van de concernregeling in de werkkostenregeling, de WKR. Maar is dat wel zo voordelig?

 • Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen
  on 2 Feb, 2021 at 08:07

  Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand. Vanaf 1 februari kan de inkomensondersteuning dus voor de periode vanaf 1 januari worden aangevraagd.

 • Premie Zvw dit jaar fors omhoog
  on 1 Feb, 2021 at 08:17

  De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt.

 • Woning geërfd? Bezwaar WOZ-waarde ook mogelijk
  on 1 Feb, 2021 at 08:09

  Om bezwaar te kunnen maken tegen een WOZ-beschikking moet deze op uw naam zijn gesteld. Daarvoor is vereist dat u belang heeft bij de beschikking. Heeft u zojuist een woning geërfd, dan voldoet u ook aan die voorwaarde, omdat u als erfgenaam erfbelasting betaalt over de waarde van de woning.

 • Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd
  on 29 Jan, 2021 at 08:23

  Heeft u een Nederlands of buitenlands landgoed in bezit, vruchtgebruik of erfpacht? Ga dan na of u het landgoed kunt laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2021 zijn wel de voorwaarden voor rangschikking aangescherpt.

 • Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling?
  on 28 Jan, 2021 at 08:55

  Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag of je hiervoor ook een cafetariaregeling kunt gebruiken.

 • Support package expanded significantly: many changes introduced!
  on 27 Jan, 2021 at 12:31

  Entrepreneurs who have been severely affected by the measures taken to deal with the coronavirus will again be receiving financial compensation. Existing measures are being improved and new ones introduced.

 • Deadline: deze week nog TVL aanvragen
  on 26 Jan, 2021 at 08:22

  U kunt deze week nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 29 januari om 17.00 uur binnen zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), anders krijgt u niets.

 • Belastingdienst lanceert rekentool voor btw auto
  on 26 Jan, 2021 at 08:17

  De Belastingdienst heeft op zijn site sinds kort een rekentool waarmee kan worden berekend wat de btw-bijtelling is van het privégebruik van de auto. De tool is geschikt voor ondernemers met een auto van de zaak en voor de ondernemer die zijn privéauto zakelijk gebruikt.