News

An overview of the latest news
 • Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes
  on 4 Mar, 2021 at 08:10

  Een 55-jarige productiemedewerker wordt betrapt op het wegnemen van een pak koekjes. Na onenigheid over de situatie wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Ook de rechter kent het ontslag toe en legt een schadevergoeding op. De Hoge Raad oordeelt anders. Waarom?

 • Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd
  on 3 Mar, 2021 at 08:10

  De Staat blijft leverancierskredieten herverzekeren tot 1 juli 2021. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Vraag op tijd subsidie SLIM aan
  on 2 Mar, 2021 at 08:07

  De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden.

 • Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL
  on 2 Mar, 2021 at 07:58

  Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Het is nog onduidelijk of ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.

 • Maximale vergoeding TVL omhoog
  on 1 Mar, 2021 at 08:40

  De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten, de TVL, gaat omhoog. Dit hebben de bewindsleden van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Controleer de WOZ-waarde van uw sportcomplex!
  on 1 Mar, 2021 at 08:34

  Heeft u een sportcomplex in uw bezit of huurt u er een? Bekijk dan of u bezwaar kunt maken om zo de WOZ-waarde te verlagen. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van deze zogenaamde ‘incourante niet-woningen’ niet altijd met toepassing van de juiste uitgangspunten vast.

 • Application period for definitive NOW calculation extended
  on 1 Mar, 2021 at 08:21

  Employers are being given more time to submit their definitive application for the payroll costs subsidy under the NOW scheme (Temporary Emergency Bridging Measure for Sustained Employment). Minister Wouter Koolmees has announced that the deadline for applying for definitive determination of the subsidy under NOW 1.0 has been extended until 31 October 2021.

 • De fietsregeling en de investeringsaftrek
  on 26 Feb, 2021 at 07:31

  De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van de zaak kunt krijgen.

 • Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd
  on 24 Feb, 2021 at 08:13

  Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

 • Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort
  on 23 Feb, 2021 at 07:47

  Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

 • Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?
  on 22 Feb, 2021 at 08:17

  Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

 • Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto's
  on 22 Feb, 2021 at 08:09

  Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd.

 • Meldpunt voor achterstallige betalingen
  on 19 Feb, 2021 at 08:19

  Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb.

 • Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk
  on 18 Feb, 2021 at 08:05

  Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.

 • Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?
  on 17 Feb, 2021 at 08:05

  De regeling voor de fiets, die vanaf 2020 geldt, maakt een einde aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak. Daarbij gaan wij uit van een ondernemer die op de eigen bedrijfsactiviteiten geen btw-vrijstelling toepast.

 • Formulier 30%-regeling beschikbaar
  on 16 Feb, 2021 at 08:25

  De Belastingdienst heeft op de site een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kunt u onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.

 • Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?
  on 16 Feb, 2021 at 08:18

  Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start
  on 15 Feb, 2021 at 09:15

  Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen vanaf 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV.

 • TVL aanvragen vanaf 15 februari
  on 15 Feb, 2021 at 09:03

  Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal.

 • Heeft u al een vertrouwenspersoon?
  on 12 Feb, 2021 at 10:58

  Als het aan het kabinet ligt wordt iedere organisatie verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend.

 • Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari
  on 11 Feb, 2021 at 07:42

  De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

 • Personeel thuis vanwege het weer? Mogelijk recht op WW
  on 10 Feb, 2021 at 08:13

  Een werknemer die als gevolg van onwerkbaar weer, zoals vorst, ijzel en sneeuw niet kan werken, heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. In dit verband wordt gesproken over een bijzondere WW-uitkering en deze duurt voor zolang deze omstandigheden spelen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

 • Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin
  on 10 Feb, 2021 at 08:01

  Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden.

 • Rechter vermindert huur vanwege corona
  on 9 Feb, 2021 at 07:58

  Een horecaondernemer hoeft van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen vanwege corona. De rechter heeft begrip voor het feit dat horecagelegenheden als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis minder omzet draaien en dus minder middelen hebben om de huur te voldoen.

 • Actuele rekenmodule waarde going concern agrarische sector
  on 8 Feb, 2021 at 08:11

  De Belastingdienst heeft een rekenmodule gepubliceerd waarmee de waarde van een agrarisch bedrijf kan worden berekend voor de erf- en schenkbelasting. De rekenmodule is een actuele versie van een al bestaande.

 • Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler
  on 8 Feb, 2021 at 08:07

  Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

 • Wat is voor dit jaar de bijtelling eigen woning?
  on 5 Feb, 2021 at 07:48

  De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%.

 • Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar
  on 4 Feb, 2021 at 07:56

  De overheid heeft op de site Ondernemersplein van de KvK de webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 • Is de concernregeling WKR ook voor u voordelig?
  on 2 Feb, 2021 at 08:12

  Als u meerdere bv’s heeft, kunt u ook dit jaar weer gebruikmaken van de concernregeling in de werkkostenregeling, de WKR. Maar is dat wel zo voordelig?

 • Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen
  on 2 Feb, 2021 at 08:07

  Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand. Vanaf 1 februari kan de inkomensondersteuning dus voor de periode vanaf 1 januari worden aangevraagd.

 • Premie Zvw dit jaar fors omhoog
  on 1 Feb, 2021 at 08:17

  De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt.

 • Woning geërfd? Bezwaar WOZ-waarde ook mogelijk
  on 1 Feb, 2021 at 08:09

  Om bezwaar te kunnen maken tegen een WOZ-beschikking moet deze op uw naam zijn gesteld. Daarvoor is vereist dat u belang heeft bij de beschikking. Heeft u zojuist een woning geërfd, dan voldoet u ook aan die voorwaarde, omdat u als erfgenaam erfbelasting betaalt over de waarde van de woning.

 • Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd
  on 29 Jan, 2021 at 08:23

  Heeft u een Nederlands of buitenlands landgoed in bezit, vruchtgebruik of erfpacht? Ga dan na of u het landgoed kunt laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2021 zijn wel de voorwaarden voor rangschikking aangescherpt.

 • Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling?
  on 28 Jan, 2021 at 08:55

  Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag of je hiervoor ook een cafetariaregeling kunt gebruiken.

 • Support package expanded significantly: many changes introduced!
  on 27 Jan, 2021 at 12:31

  Entrepreneurs who have been severely affected by the measures taken to deal with the coronavirus will again be receiving financial compensation. Existing measures are being improved and new ones introduced.

 • Deadline: deze week nog TVL aanvragen
  on 26 Jan, 2021 at 08:22

  U kunt deze week nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 29 januari om 17.00 uur binnen zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), anders krijgt u niets.

 • Belastingdienst lanceert rekentool voor btw auto
  on 26 Jan, 2021 at 08:17

  De Belastingdienst heeft op zijn site sinds kort een rekentool waarmee kan worden berekend wat de btw-bijtelling is van het privégebruik van de auto. De tool is geschikt voor ondernemers met een auto van de zaak en voor de ondernemer die zijn privéauto zakelijk gebruikt.

 • Forse uitbreiding steunpakket: er wijzigt veel!
  on 25 Jan, 2021 at 08:10

  Ondernemers die vanwege de coronamaatregelen fors gedupeerd worden, krijgen opnieuw financiële compensatie. Bestaande maatregelen worden verbeterd en nieuwe geïntroduceerd.

 • Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting
  on 22 Jan, 2021 at 08:18

  Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt aantrekkelijk, maar leidt er ook toe dat u bijvoorbeeld verliezen niet kunt verrekenen. Bij verliezen kan het daarom voor u voordeliger zijn om te kiezen voor belastingplicht.

 • Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist
  on 21 Jan, 2021 at 08:00

  Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende kilometeradministratie is daartoe erg nuttig, maar niet in alle gevallen een vereiste.

 • Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?
  on 20 Jan, 2021 at 07:51

  De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor degenen die het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting of de vrijstelling willen toepassen. Alleen met behulp van deze verklaringen kan de notaris het verlaagde tarief of de vrijstelling toepassen.

 • Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend
  on 19 Jan, 2021 at 08:58

  De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik.

 • Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR
  on 19 Jan, 2021 at 07:46

  Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun je hiervoor ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken?

 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021
  on 18 Jan, 2021 at 08:17

  Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken?

 • Gebruikelijk loon dga verhoogd
  on 18 Jan, 2021 at 08:11

  Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000.

 • Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd
  on 15 Jan, 2021 at 08:10

  De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.

 • Geen mondkapje, geen loon
  on 15 Jan, 2021 at 08:02

  De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij.

 • Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?
  on 14 Jan, 2021 at 07:48

  Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse mogelijkheden die u als werkgever hebt ten aanzien van het fietsgebruik. Niet alle vormen vallen namelijk onder de lage bijtelling.

 • Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever
  on 13 Jan, 2021 at 08:53

  Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de WKR tot coronagerelateerde regelingen. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

 • Subsidiepot elektrische auto alweer leeg
  on 12 Jan, 2021 at 08:17

  De subsidiepot voor particulieren die een nieuwe elektrische auto aanschaffen, is alweer leeg. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert.

 • Nieuwe subsidie zonnepanelen en windturbines
  on 11 Jan, 2021 at 08:30

  Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding van de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

 • Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!
  on 11 Jan, 2021 at 08:22

  Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.

 • Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI
  on 8 Jan, 2021 at 07:40

  Om fraude met giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te voorkomen wordt vanaf dit jaar, 2021, de controle op deze giften strenger.

 • Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten
  on 8 Jan, 2021 at 07:35

  Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van woningen is het nog belangrijker om op te letten dat met waardedrukkende factoren voldoende rekening is gehouden.

 • Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering?
  on 7 Jan, 2021 at 07:49

  Bent u een gepensioneerd dga en staat uw bv er niet goed voor? Dan heeft u wellicht de neiging af te zien van uw pensioen. Dat kan belastingheffing echter niet voorkomen, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 • Meer investeringsvoordelen in 2021
  on 6 Jan, 2021 at 07:55

  Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

 • Subsidie elektrische auto, wees er snel bij!
  on 5 Jan, 2021 at 08:34

  Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Degenen die subsidie voor een nieuwe elektrische auto willen hebben, moeten wel opschieten. Alleen de eerste 277 aanvragen worden gehonoreerd.

 • Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling
  on 5 Jan, 2021 at 08:30

  Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

 • Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022
  on 4 Jan, 2021 at 08:03

  Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt.

 • Zet de shredder maar vast klaar...
  on 31 Dec, 2020 at 07:38

  We staan op de grens van weer een nieuw jaar, wat betekent dat u uw archief kunt opschonen. Let wel op dat u sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heeft u namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht.

 • Reiskosten in de nieuwe fietsregeling?
  on 30 Dec, 2020 at 08:11

  Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. Wat zijn de gevolgen voor de reiskostenvergoeding?

 • Niet naleven hygiënevoorschriften? Zowel werkgever als werknemer mogelijk beboet
  on 29 Dec, 2020 at 07:52

  Zowel een werkgever als een werknemer kunnen een boete krijgen als zij - in ernstige mate - de hygiënische maatregelen niet naleven in verband met de bestrijding van het coronavirus. In een zeer ernstige situatie kan zelfs het werk tijdelijk worden stilgelegd. Dit is het gevolg van een tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 • Controleer uw voorlopige aanslag 2021
  on 28 Dec, 2020 at 07:56

  Heeft u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2021 ontvangen? Controleer deze dan goed want deze aanslag is gebaseerd op uw bij de Belastingdienst bekende gegevens. Die kunnen nogal afwijken van uw huidige situatie.

 • Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
  on 24 Dec, 2020 at 06:50

  Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingschulden aan te vragen tot 1 april 2021. Uitstel is al sinds het begin van de coronacrisis in maart van 2020 mogelijk, reden waarom de mogelijkheden worden verruimd om een overzicht van deze schulden op te vragen.

 • Recht op thuiswerken beter wettelijk verankerd
  on 23 Dec, 2020 at 07:21

  Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil ’wijzigt de Wet flexibel werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek door de werknemer alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om zelf de werkplek te kiezen verstevigd.

 • Extra steun voor innovatie vanwege corona
  on 22 Dec, 2020 at 07:46

  Vanwege de huidige coronacrisis ontvangen innovatieve bedrijven volgend jaar extra financiële ondersteuning. Hiervoor wordt de bestaande WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) gebruikt.

 • Verduidelijking extra steunmaatregelen door lockdown
  on 21 Dec, 2020 at 08:27

  Het kabinet heeft duidelijkheid gegeven omtrent een aantal extra financiële maatregelen die als gevolg van de strenge lockdown zijn opgesteld. We zetten de belangrijkste op een rij.

 • Zorg dat u tijdig uw verlies verrekent
  on 21 Dec, 2020 at 08:21

  In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u verliezen verrekenen. Het verrekenen van verliezen is in de tijd beperkt, dus waak ervoor dat u een verlies uit het verleden niet meer kunt verrekenen. Dit staat bekend als verliesverdamping.

 • Houd rekening met gevolgen einde levensloopregeling
  on 18 Dec, 2020 at 07:17

  De levensloopregeling is in 2012 beëindigd. De nog resterende bedragen aan levenslooptegoed worden uiterlijk in 2021 uitbetaald en tot het inkomen gerekend. Dit kan tot grote, onvoorziene gevolgen leiden voor de ontvanger van het tegoed.

 • Can an employer require an employee to be vaccinated?
  on 17 Dec, 2020 at 10:20

  Can an employer oblige an employee to receive a vaccination? Are you allowed to ask a candidate whether he or she has been vaccinated during a job interview? Can you include an obligation to be vaccinated in the job requirements? Is the answer to this last question different in the case of healthcare personnel?

 • Studiekostenbeding: informeer uw werknemer goed
  on 17 Dec, 2020 at 08:18

  Een werkgever heeft een tijdelijke werknemer niet goed geïnformeerd over de regelgeving rond een studiekostenbeding. Nu heeft de rechter bepaald dat vordering van het volledige bedrag van de studiekosten door de werkgever na ontslag van de werknemer niet terecht is.

 • Vergoeding winkeliers voor niet verkochte voorraad
  on 16 Dec, 2020 at 08:23

  Vanwege de lockdown moeten zogenaamde ‘niet-essentiële winkels’ zeker tot en met 19 januari 2021 hun deuren gesloten houden. Het kabinet werkt aan een regeling om onverkochte voorraden voor deze winkels te compenseren. Deze week wordt meer duidelijkheid over de regeling verwacht.

 • Steunloket NOW weer open tot 27 december 2020
  on 16 Dec, 2020 at 08:12

  Vanwege de nieuwe lockdown door het coronavirus kunnen werkgevers langer de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling aanvragen. Aanvragen zou oorspronkelijk tot 13 december 2020 mogelijk zijn, maar dit is verlengd tot en met 27 december 2020.

 • Hoeveel cash houdt u in uw bedrijf?
  on 15 Dec, 2020 at 07:32

  Met het einde van het jaar in zicht, is het van belang even stil te staan bij de hoeveelheid liquiditeiten, ofwel cash, die u als IB-ondernemer in kas houdt. Liquide middelen die u overbrengt naar privé, zijn op de peildatum 1 januari namelijk bepalend voor de te betalen belasting in box 3.

 • Een verplichte coronatest voor de werknemer, mag dat?
  on 15 Dec, 2020 at 07:23

  Kan een werkgever de werknemer verplichten een coronatest te ondergaan? Mag een werkgever een werknemer met coronaklachten naar huis sturen? En mag een werkgever de temperatuur van een werknemer opnemen? Deze vragen leven op de werkvloer en worden hieronder beantwoord.

 • Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?
  on 14 Dec, 2020 at 07:43

  Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen?

 • Subsidie voor elektrische bestelauto
  on 11 Dec, 2020 at 08:21

  Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Om ondernemers tegemoet te komen, kunnen zij tot en met 2025 subsidie krijgen bij de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelbus.

 • Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren
  on 11 Dec, 2020 at 07:15

  Vanwege de aanhoudende coronacrisis is er vanuit het kabinet opnieuw extra financiële steun beschikbaar gesteld voor de zwaarst getroffen bedrijven. De maatregelen borduren voort op de al bestaande steunpakketten, maar bevatten ook nieuwe regelingen.

 • Kan de werkgever vaccinatie van een werknemer eisen?
  on 10 Dec, 2020 at 07:38

  Kan een werkgever een werknemer verplichten zich te laten inenten? Mag de sollicitant in een sollicitatiegesprek gevraagd worden of hij zich heeft laten inenten? Mag je een vaccinatieverplichting in de functie-eis opnemen? Is het antwoord op die laatste vraag anders voor zorgpersoneel?

 • Einde jaar? Gebruik de werkkostenregeling optimaal
  on 10 Dec, 2020 at 07:26

  Als werkgever kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren via de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling is dit jaar extra verruimd en het loont de moeite deze maximaal te benutten. Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte u nog heeft.

 • Dga, verlaag gebruikelijk loon en betaal minder inkomstenbelasting
  on 9 Dec, 2020 at 07:47

  Als dga bent u verplicht jaarlijks een zogenaamd gebruikelijk loon aan uw bv te onttrekken. U kunt dit gebruikelijk loon echter beperken, door er de bijtelling voor de auto van de zaak en kostenvergoedingen op in mindering te brengen. Zodoende betaalt u minder belasting in box 1.

 • Stuur de hoogte van uw winst over het jaar
  on 8 Dec, 2020 at 09:00

  Het lage tarief van de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar naar 15%. Bovendien betaalt u dit tarief dan over de eerste € 245.000. Nu betaalt u nog 16,5% over de eerste € 200.000. Wellicht kunt u de hoogte van de winst van uw bv nog wat beïnvloeden, zodat u maximaal van het lagere tarief profiteert.

 • Corona 'bijzondere omstandigheid' voor HIR
  on 8 Dec, 2020 at 07:51

  De huidige coronacrisis zal doorgaans worden aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’ voor de herinvesteringsreserve (HIR). Dit betekent dat de HIR vanwege de coronacrisis niet uiterlijk in het derde jaar na de vorming ervan verplicht in de winst hoeft te vallen.

 • Belastingtip! Verminder uw vermogen in box 3
  on 7 Dec, 2020 at 08:01

  Heeft u een bv en beschikt u in privé over een omvangrijk vermogen, dan kan het lucratief zijn een deel van uw vermogen over te hevelen naar uw bv. Dit is met name voordelig als u over uw vermogen niet te veel rendement behaalt.

 • Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting
  on 4 Dec, 2020 at 08:04

  Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de overdrachtsbelasting wordt uitgebreid met een verplichte verklaring. Via deze verklaring wordt duidelijk dat recht bestaat op de vrijstelling of op het verlaagde tarief.

 • Sinterklaas spelen vanuit uw eigen bv?
  on 3 Dec, 2020 at 07:50

  Heeft u een bv, dan kunt u overwegen om nog dit jaar dividend uit te keren. Dit jaar, in 2020, betaalt u namelijk 26,25% belasting in box 2, terwijl deze in 2021 oploopt naar 26,9%. Het loont om te kijken of dit voor u als dga interessant is.

 • Spaar-BV of spaarfonds, ook iets voor u?
  on 3 Dec, 2020 at 07:41

  Als u over veel vermogen beschikt, betaalt u hierover behoorlijk wat belasting in box 3. Via een spaar-BV of fonds voor gemene rekening kunt u dit voorkomen.

 • BIK voor fiscale eenheid onzeker
  on 2 Dec, 2020 at 07:49

  Het is nog niet zeker of ook een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting de BIK kan aanvragen. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede Kamer laten weten. Eerst moet er groen licht komen van de Europese Commissie of dit onderdeel van de BIK geoorloofde steun is.

 • Fiets van de zaak: over bijtelling en woon-werkverkeer
  on 1 Dec, 2020 at 08:33

  Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Wat zijn de regels rondom het gebruik van een zakelijke fiets en het woon-werkverkeer? En geldt de bijtelling ook als je de fiets alleen zakelijk gebruikt?

 • Top 10 year-end tips
  on 1 Dec, 2020 at 08:24

  It has been an extraordinary year. As an entrepreneur, there is a good chance that this year, more than ever before, you could benefit from some useful tax-related and other year-end tips. We have picked out ten for you here.

 • Aanvraagtermijn doelgroepverklaring van 6 naar 3 maanden
  on 30 Nov, 2020 at 07:52

  Heeft u voor een werknemer een doelgroepverklaring nodig, zodat u loonkostenvoordeel (LKV) kunt krijgen? Dan is het van belang dat uw werknemer de doelgroepverklaring tijdig aanvraagt bij het UWV. De aanvraagtermijn is namelijk weer teruggebracht naar 3 maanden in plaats van 6.

 • Extra coronasteun voor de cultuursector
  on 30 Nov, 2020 at 07:36

  Er komt een extra financieel steunpakket voor de cultuursector. Deze extra steun in de coronacrisis is de tweede voor de sector en richt zich op de makers in de branche.

 • WOZ: twee-onder-één-kap of tussenwoning?
  on 27 Nov, 2020 at 07:53

  Over enkele maanden vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Belangrijk daarbij is of uw pand voor het bepalen van de waarde vergeleken is met panden die niet te veel van uw pand afwijken.

 • Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend
  on 26 Nov, 2020 at 08:08

  De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

 • Aanvragen TVL vanaf 25 november 12:00 uur
  on 25 Nov, 2020 at 08:02

  Ondernemers kunnen vanaf 25 november 2020 12:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode oktober tot en met december 2020. Aanvragen dient online te geschieden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

 • Verlenging herverzekering leverancierskrediet
  on 24 Nov, 2020 at 08:25

  Vanwege de coronacrisis herverzekert de overheid leverancierskredieten. Deze herverzekeringen wordt ten minste tot 1 juli 2021 voortgezet. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede Kamer.

 • 175 miljoen euro beschikbaar voor duurzamere landbouw
  on 24 Nov, 2020 at 08:02

  Het kabinet trekt de komende jaren tientallen miljoenen uit om boeren en tuinders om te laten schakelen naar een duurzamere manier van produceren. Hiervoor komen subsidieregelingen en een investeringsfonds beschikbaar. In totaal stelt minister Schouten (LNV) € 175 miljoen beschikbaar voor dit 'Omschakelprogramma duurzame landbouw'.

 • Volgend jaar extra belastingvrij schenken
  on 23 Nov, 2020 at 09:18

  Volgend jaar, in 2021, wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis.

 • Voorstel voor betere bescherming online kopers
  on 23 Nov, 2020 at 07:59

  Consumenten die online kopen, moeten beter worden beschermd. Daarvoor heeft staatssecretaris Keijzer (EZK) een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, waarmee de regels bij online aankopen gemoderniseerd worden en beter kunnen worden gehandhaafd. Het plan wordt binnenkort voorgelegd aan betrokken partijen.

 • Werkkleding winkelpersoneel onbelast vergoeden?
  on 20 Nov, 2020 at 08:16

  Ondernemers in de detailhandel voorzien hun personeel vaak van werkkleding. Kan dit onbelast en onder welke voorwaarden? En hoe zit het als u deze kleding laat reinigen? Kan dat dan ook onbelast?