Eerder werd voor het gerechtshof in Leeuwarden een zaak behandeld waarbij voor een ondernemer niet het lagere mrb-tarief voor bestelauto’s was toegepast. De reden was dat de ondernemer door de Belastingdienst ambtshalve als ondernemer was uitgeschreven. De man had namelijk al langere tijd geen btw-aangiftes meer ingediend. Uit de uitspraak van het hof valt op te maken dat alleen het feit telt of de belastingplichtige al dan niet ondernemer is voor de btw. Of iemand door de Belastingdienst staat ingeschreven als ondernemer doet dus niet ter zake. De feiten maakten duidelijk dat de man wel degelijk ondernemer was. Dat de man ten onrechte geen btw-aangiftes had gedaan, hing samen met het feit dat hij activiteiten verrichtte waarvoor de btw verlegd was. Dit betekende echter niet dat de man geen recht meer had op de faciliteiten voor ondernemers met een bestelauto. De naheffing met boete werd dan ook geschrapt.