Als de plannen doorgaan, zijn vanaf volgend jaar giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude. Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht als bewezen kan worden dat de gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijkt hiermee echter te worden gefraudeerd en worden ook giften met kwitanties ‘aangetoond’ die nooit bij het goede doel terecht zijn gekomen. De aftrekbeperking van giften in contanten geldt ook voor bedrijven. Zij zullen, net als particulieren, een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als men nog recht op aftrek wil hebben.