Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want u wilt in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling.

 

Wat is het te verrekenen bedrag bij een lagere loonsom?

Als u de NOW-regeling aanvraagt (belangrijkste voorwaarde is een omzetverlies van minstens 20%), krijgt u van de overheid maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Daarbij moet worden aangetekend dat er een verschil bestaat tussen loonsom en loonkosten. De loonkosten worden benaderd door de loonsom te verhogen met het forfaitaire percentage voor extra werkgeverslasten van 30.

 

Verrekening

Ongeacht de hoogte van de toegekende subsidie wordt achteraf 90% van de verminderde loonsom ingehouden op het te subsidiëren bedrag op het moment dat de loonsom in de periode maart tot en met mei lager ligt dan de loonsom in januari. Voor elke euro minder loonkosten, krijgt de werkgever € 0,90 minder subsidie.

 

Voorbeeld

Een werkgever heeft een geschat omzetverlies van 50%. Hij ontvangt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Bij een loonsom van € 1.000.000 in januari leidt dat tot een verwachte vaststelling van de subsidie voor de NOW van € 1.755.000 in totaal. Er wordt een voorschot uitgekeerd ter hoogte van 80%: € 1.404.000.

 

In de periode maart tot en met mei is de loonsom € 600.000 lager. Dit zorgt voor een verlaging van de subsidie met € 702.000. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 1.755.000 – € 702.000) = € 1.053.000. Dit betekent dat het toegekende voorschot te hoog was en er moet worden terugbetaald.