De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

 

Let op!

Als de Belastingdienst invorderingsrente vergoedt, blijft de rente op 4% gehandhaafd.

 

Voor voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting die in één keer worden betaald, wordt een betalingskorting verleend. Ook hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment te hanteren invorderingsrente. Wanneer vanwege de tijdelijke verlaging van dit percentage echter nauwelijks meer korting wordt verkregen, kan via een bezwaar alsnog de korting worden verkregen op basis van een rente van 4%.