Het coronavirus brengt ook de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Mag een werknemer een verlofaanvraag intrekken?

 

Kan een werknemer een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen? Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Uiteraard mag een werknemer de werkgever wel verzoeken om een inplande vakantie in te trekken. Het is echter aan de werkgever om te besluiten of hij dat verzoek ook honoreert. Een werkgever is niet verplicht hierin mee te gaan. Indien een werkgever veel werk heeft op dit moment, zal het weinig problemen opleveren om akkoord te gaan met het intrekken van het toegekende verlof. Het is echter aan de werkgever hierover een uitspraak te doen.

 

Let wel, het inleveren (terugtrekken) van de vakantie kan op een ander moment in het jaar leiden tot te weinig personeel omdat iedereen dan tegelijk met vakantie gaat.

 

 

Kan een werkgever de verlofaanvraag intrekken?

Een werkgever op zijn beurt kan, mits hij daar zwaarwichtige redenen voor kan aanvoeren (drukte, ziekte collega’s) na overleg met de werknemer het verlof intrekken. Wel moet de werkgever in die situatie de eventuele schade die de werknemer lijdt door de wijziging van het tijdvak van de vakantie, vergoeden. Hierbij valt te denken aan de te maken annuleringskosten.

 

Een werkgever mag niet al te snel overgaan tot het intrekken van de verlofaanvraag. Hij zal moeten kijken of er andere manieren zijn om de plotselinge drukte het hoofd te bieden. Hierbij valt te denken aan de inzet van oproepkrachten.

 

Indien de werknemer door het intrekken van de verlofaanvraag verder niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eventuele nog openstaande tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 vóór 1 juli 2020 op te nemen, komen deze wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. De werknemer moet dan alsnog gelegenheid krijgen deze dagen op een ander moment op te nemen.

 

Samenvattend

Zoals al is aangegeven, is de werknemer leidend waar het gaat om het bepalen wanneer hij vakantie wil opnemen. De werkgever kan de werknemer hiertoe niet verplichten. Uiteraard kan de werkgever het aan de werknemer vragen, maar de werknemer hoeft hier niet op in te gaan.

 

Let op!

Op ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Het is daarom van belang na te gaan wat er schriftelijk is afgesproken over ADV-uren. Mogelijk is schriftelijk bepaald dat de werkgever het recht heeft ADV-uren in te plannen.