De bestaande regeling inzake werktijdverkorting is eerder al per direct beƫindigd. In plaats hiervan komt er een nieuwe maatregel, de NOW.

 

Let op!

Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik te maken van de nieuwe NOW. Al ingediende verzoeken om werktijdverkorting worden afgehandeld volgens de nieuwe regeling.

 

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Werkgevers kunnen bij een omzetverlies van minstens 20% een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient dan voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag moet u indienen bij het UWV, dat u een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

 

De NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd en voor nogmaals drie maanden worden verlengd. De NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

 

Voorwaarden NOW

Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en het gaat over omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

 

Omvang van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

 

Let op!

U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Vanaf wanneer dit wel mogelijk is, zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. De periode waarover u als werkgever de tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

 

Let op!

Volgens het kabinet zal een dezer dagen de uitwerking van de NOW volgen.