De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte van uitgaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen loonheffing en premie ingehouden.

In een brief geeft staatssecretaris Vijlbrief aan dat er niet alleen sprake is van controle. De Belastingdienst geeft ook voorlichting en biedt duidelijkheid rond de vraag wanneer een arbeidsrelatie volgens de huidige wet wel of geen dienstbetrekking is.

Bij de sectorspecifieke benadering werkt de Belastingdienst samen met branche- of koepelorganisaties. Omdat een sectorspecifieke benadering een bepaalde kennis van medewerkers van de Belastingdienst vereist, is met een beperkt aantal sectoren gestart, waaronder de bouw.