Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als u werkzaamheden voor de bv verricht. U mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding, zo besliste eerder het gerechtshof Amsterdam. Dit is ook niet mogelijk bij geringe werkzaamheden. Een startende ondernemer had in plaats van het gebruikelijk loon zichzelf een onkostenvergoeding toegekend. Dat mag niet, aldus het hof. Omdat het in deze zaak ging om een bv die in mei van het jaar gestart was, werd het gebruikelijk loon door het hof wel beperkt tot een bedrag van € 27.500. Startende bv’s kunnen namelijk onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon uitbetalen dan het minimum van € 46.000.