Bij een overgang van een onderneming gaan ook de werknemers over naar een nieuwe werkgever. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat het recht op een loonkostenvoordeel (LKV) niet mee overgaat. Een gerechtshof en een advocaat-generaal oordeelden echter dat een LKV wel mee overgaat. Gaat de Hoge Raad hier straks in mee, dan heeft u mogelijk alsnog toch recht op LKV. Om die rechten veilig te stellen moet u mogelijk snel in actie komen. Als u het vinkje voor het LKV niet had aangezet in uw aangifte loonheffingen, kunt u dat voor het jaar 2023 nog corrigeren met een correctiebericht tot en met uiterlijk 1 mei 2024. Voor het jaar 2024 heeft u nog wat langer om correctieberichten in te sturen. Maakte u voor het jaar 2022 bezwaar tegen de beschikking Wtl 2022, dan raadt de Belastingdienst aan de aangiftetijdvakken 2022 te corrigeren. Na de uitspraak van de Hoge Raad kan de Belastingdienst dan sneller uw LKV berekenen. Het oordeel van de Hoge Raad is overigens mogelijk ook van toepassing op contractovernames waarbij de arbeidsovereenkomst door een nieuwe werkgever ongewijzigd wordt voortgezet.