In 2024 mag nog maar over een salaris tot maximaal € 233.000 de 30%-regeling worden toegepast. Daarnaast geldt vanaf 2024 een afbouw, waarin in de eerste 20 maanden 30% van het salaris, in de volgende 20 maanden 20% en in de laatste 20 maanden 10% onbelast onder de 30%-regeling mag worden uitbetaald. Tot slot vervalt vanaf 2025 de partiële buitenlandse belastingplicht. Deze wijzigingen gelden nog niet als een werknemer onder het overgangsrecht valt. Als een werknemer van werkgever wisselt, blijft het overgangsrecht van toepassing als de periode tussen het einde van de tewerkstelling bij de oude werkgever en de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever maximaal drie maanden is. Daarnaast moeten de nieuwe werkgever en werknemer binnen vier maanden na indiensttreding een verzoek doen. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer bij de oude werkgever enige tijd vrijgesteld was van werkzaamheden.