Het beroep van incassodienstverleners wordt vanaf 1 april 2024 gereguleerd. Het doel hiervan is onder meer dat mensen met schulden beter beschermd worden tegen mogelijke wanpraktijken van incassobureaus. De dienstverleners moeten daarom vanaf 1 april voldoen aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. Daarnaast moeten incassodienstverleners die hun werkzaamheden starten op of na 1 april 2024 zich meteen in het incassoregister registreren. Bestaande incassodienstverleners hebben hiervoor tot en met 31 maart 2025 de tijd. Vanaf 1 oktober 2024 gaat bovendien een bepaling in die het stapelen van incassokosten bij terugkerende vorderingen beperkt. Is de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager dan € 266,67, dan mogen vanaf die datum de incassokosten maximaal € 140 per zes maanden zijn.