De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is bedoeld voor energie-intensieve bedrijven waarbij minimaal 7% van de omzet in 2022 bestond uit energiekosten. Voor de TEK wordt niet uitgegaan van de werkelijke prijs die voor energie betaald werd, maar van zogenaamde modelprijzen. De voorlopige modelprijzen, die in januari 2024 bekend zijn gemaakt, liggen ver onder de modelprijzen waarmee in het voorschot rekening is gehouden. Bij het voorschot werd nog gerekend met een subsidie van € 1 per m3 gas en € 0,30 per kWh elektriciteit. Met de voorlopige modelprijzen wordt dit respectievelijk € 0,085 per m3 gas en € 0,005 per kWh elektriciteit. Gelukkig bedroeg het voorschot maar 35% van de subsidie, maar de verschillen (€ 0,35 tegenover € 0,085 voor gas en € 0,105 tegenover € 0,005 voor elektriciteit) zijn toch nog groot. De kans is daarom aanwezig dat uw voorschot aanzienlijk te hoog was. Let wel, deze berekening is nog gebaseerd op de voorlopig vastgestelde modelprijzen. De definitieve modelprijzen worden pas eind februari 2024 bekend.