Onder werktijd vallen de uren die de werknemer werkt in opdracht van de werkgever. Over het feit of het opstarten en inloggen onder de werktijd valt, zijn rechtszaken gevoerd. In een van die zaken lukte het inloggen vaak niet in één keer en werd deze opstarttijd (10 minuten per keer) als werktijd toegewezen. In een andere zaak werd ook de verplichte aanwezigheid voorafgaand aan de start van de normale werktijd gekwalificeerd als arbeidstijd. Bij een werknemer die thuiswerkte en 15 minuten voorafgaand aan de dienst ingelogd moest zijn en zich 10 minuten voor aanvang van de dienst online moest melden bij de supervisor, werd deze tijd echter niet als werktijd aangemerkt. Haar situatie was anders, omdat ze de mogelijkheid had om thuis haar tijd tot aan het aanvangstijdstip van haar dienst vrij in te richten.