Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk?

In 2023 spraken het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben. Eind 2022 stond de teller op ruim 81.000 banen. Om werkgevers over de streep te trekken, is het wetsvoorstel Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling ingediend. In dit wetsvoorstel wordt het loonkostenvoordeel (LKV) dat een werkgever kan aanvragen als hij iemand aanneemt uit de doelgroep van de banenafspraak, verruimd en versoepeld. Zo is het de bedoeling dat dit LKV vanaf 2025 niet meer voor maximaal drie jaar geldt, maar structureel. Daarnaast vervalt vanaf 2025 de voorwaarde dat werkgevers en werknemers een speciale verklaring aan moeten vragen bij het UWV. De quotumregeling, die onder meer een heffing inhoudt als niet aan de banenafspraak wordt voldaan, wordt op dit moment nog niet ingevoerd. Het wetsvoorstel is nog niet definitief, de Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen.