De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt verworpen. Het wetsvoorstel ging over het recht op thuiswerken, maar ook over het recht op werken op werklocatie. Door deze wet zou een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats net zo behandeld moeten worden als een verzoek tot wijziging van arbeidsduur of andere werktijden, namelijk ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. De huidige Wet flexibel werken blijft nu onveranderd. Werknemers die ten minste een halfjaar in dienst zijn bij een bedrijf met ten minste tien werknemers, kunnen onder deze wet een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats indienen. U bent als werkgever verplicht het verzoek in overweging te nemen en in overleg te treden met de werknemer. U bent vervolgens echter vrij om het verzoek af te wijzen op welke grond dan ook, maar u zult de afwijzing wel deugdelijk moeten motiveren.