U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de Belastingdienst onbelast is. Dit kan alleen als uw organisatie niet onder de vennootschapsbelasting valt of daarvan vrijgesteld is of een sportvereniging, een sportstichting of een ANBI is. Verder mag de vrijwilliger niet bij uw organisatie in dienst zijn of de werkzaamheden uitoefenen voor zijn beroep. De vrijwilligersvergoeding mag ook niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat de vrijwilliger voor uw organisatie uitvoert. Wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan kunt u in 2024 per maand maximaal € 210 en per jaar maximaal € 2.100 aan een vrijwilliger vergoeden. In 2023 is dat nog € 190 per maand en € 1.900 per jaar.