Vanaf 2020 geldt een hoge en een lage premie Algemeen Werkloosheidsfond (Awf). Een aantal aangekondigde wijzingen hierin gaat niet door. Zo blijft de goedkeuring dat een tijdelijke urenuitbreiding niet standaard wordt aangemerkt als een tweede, tijdelijke arbeidsovereenkomst bestaan. Dat geldt ook voor de goedkeuring dat een arbeidsovereenkomst waarin met een werknemer meerdere arbeidsomvangen zijn afgesproken niet als een oproepovereenkomst wordt beschouwd. Dit betekent dat u in deze situaties dus ook vanaf 2024 de lage premie kunt toepassen. Daarnaast worden de voorgenomen herzieningssituaties waarin een werknemer binnen een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering krijgt door urenverlies, nog niet ingevoerd. U hoeft dus in deze situaties niet alsnog de hoge premie te betalen. Tot slot gaat er definitief geen lage premie gelden voor seizoensarbeid. De hoge Awf-premie blijft dus in deze situaties van toepassing.