Een vrijwilliger kan, onder voorwaarden, in zijn aangifte inkomstenbelasting giften in aftrek brengen vanwege vrijwilligerswerk. Voorwaarde is dat de vrijwilliger door een regeling van de instelling recht heeft op een vrijwilligersvergoeding en daar vrijwillig van afziet. De instelling moet echter ook bereid én financieel in staat zijn om de vergoeding daadwerkelijk te betalen. De instelling moet verder een anbi zijn en een vrijwilligersverklaring aan de vrijwilliger verstrekken. De kosten die een vrijwilliger maakt, kunnen ook als gift in aftrek komen, als deze niet vergoed kunnen worden of de vrijwilliger hier vrijwillig van afziet. Trekt de vrijwilliger ook het afzien van een vrijwilligersvergoeding als gift af, dan komen de kosten alleen in aanmerking als deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.