Bedrijven met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar hebben een energiebesparingsplicht. Deze bedrijven zijn verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van maximaal vijf jaar hebben. Daarnaast bestaat de plicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Vanaf 1 juli 2023 gelden deze verplichtingen ook voor ETS-ondernemingen (bedrijven die verplicht deelnemen aan het Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu moeten beschikken. Daarnaast worden maatregelen verplicht gesteld die betrekking hebben op de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers). Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas, geldt ook de plicht om alle kosteneffectieve maatregelen te onderzoeken én hiervoor een uitvoeringsplan op te stellen voor maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.