Tot en met 27 juli 2023 17.00 uur is het voor samenwerkingsverbanden in het mkb én voor het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. De SLIM-subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan onder meer opleidings- of ontwikkelplannen, loopbaan- of ontwikkeladviezen en praktijkleerplaatsen. De subsidiabele kosten voor samenwerkingsverbanden moeten minimaal € 210.000 zijn. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie per samenwerkingsverband is € 500.000 (per samenwerkingspartner maximaal € 200.000). De subsidiabele kosten voor grootbedrijven moeten minimaal € 5.000 zijn. Ook hier bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie is € 200.000. De subsidie voor een praktijkleerplaats is maximaal € 2.700.