Het wordt voor ondernemers die kosten hebben moeten maken vanwege de Brexit eenvoudiger om een tegemoetkoming, de BAR Bedrijfslevenregeling, aan te vragen voor gemaakte kosten. Er hoeven in veel gevallen minder administratieve bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij het aanvragen van deze tegemoetkoming. De regeling voor nog te maken kosten is inmiddels gesloten. U kunt daar dus geen aanvraag meer voor doen. Onder voorwaarden kan nog wel uiterlijk 31 maart 2023 17.00 uur de subsidie voor gemaakte kosten worden aangevraagd. De voorwaarden vindt u op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Omdat de BAR nogal wat voorwaarden kent, bevat de site van de RVO een Regelhulp. U kunt dan zelf nagaan of u voor de subsidie in aanmerking komt en wat de hoogte van de tegemoetkoming zal zijn.