Indien een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, heeft hij/zij een vrije dag minder dan andere werknemers. Compenseert u hem/haar als werkgever hier niet voor, dan maakt u zich schuldig aan ongelijke behandeling. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft herhaaldelijk bepaald dat dit niet is toegestaan. U moet daarom zorgen dat u uw werknemers gelijk behandelt. Dit kan door een pro-rataberekening te maken voor alle parttimers of door een jaar-urensysteem te hanteren.