U moet als werkgever het anoniementarief van 52% toepassen als een werknemer geen volledige of juiste gegevens aan u verstrekt. Verder houdt u dan ook geen rekening met loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw. Als een werknemer alsnog de volledige/juiste gegevens verstrekt, mag u vanaf dat moment het normale tarief toepassen en rekening houden met loonheffingskorting, maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zvw. Tot en met 2022 mag u dit niet met terugwerkende kracht doen, vanaf 2023 is dat wel toegestaan. Deze terugwerkende kracht is alleen mogelijk in hetzelfde jaar en u moet dan wel correcties van de eerdere aangiften inzenden.