De Hoge Raad is van oordeel dat er een wettelijke basis is om eHerkenning verplicht te stellen voor het doen van aangifte. In beginsel is er ook geen bezwaar tegen dat aan deze verplichting kosten verbonden zijn. De Hoge Raad merkt hierbij wel op dat deze niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het na te streven doel. De jaarlijkse kosten van eHerkenning die een belastingplichtige moet maken, bedragen ongeveer € 20 à € 25. De Hoge Raad acht deze kosten voor de aangifte loonheffingen niet onevenredig. De Hoge Raad stelt de Belastingdienst dan ook in het gelijk in een rechtszaak die ging over het indienen van een aangifte loonheffingen met eHerkenning.