Heeft de Belastingdienst nog niet beslist op uw btw-teruggaaf over 2021? Dan heeft u recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2022, als de Belastingdienst uw verzoek tenminste acht weken daarvoor ontving. De belastingrente van 4% vangt aan op 1 april 2022 of, als dat later is, als acht weken verstreken zijn na ontvangst van uw verzoek. Ook voor btw-teruggaven over eerdere jaren moet de Belastingdienst u belastingrente vergoeden als acht weken zijn verstreken na ontvangst van uw verzoek om btw-teruggaaf. Controleer daarom of u mogelijk recht heeft op vergoeding van belastingrente.