De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte vorig jaar 1,18%. U kon ervoor kiezen om bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen toe te wijzen aan deze vrije ruimte. Dit betekent dat deze niet belast zijn bij uw werknemer, maar onbelast tot het maximum van uw vrije ruimte. Als u in 2021 uw vrije ruimte overschreed, moet u uiterlijk in het tweede loonaangiftetijdvak van 2022 de eindheffing hierover aangeven en betalen. Is uw aangiftetijdvak een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geeft u aan én betaalt u dan uiterlijk 31 maart 2022.