Als uw btw-aangifte in 2021 niet juist of volledig was, droeg u in 2021 mogelijk te weinig btw af aan de Belastingdienst. U moet dit verbeteren met een suppletieaangifte btw. Als u deze suppletieaangifte vóór 1 april 2022 indient, berekent de Belastingdienst geen belastingrente. Dient u de suppletieaangifte in vanaf 1 april 2022, dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 4% belastingrente. Is de te weinig af te dragen btw per saldo maximaal € 1.000, dan hoeft u overigens geen suppletieaangifte in te dienen. U corrigeert dit dan in uw eerstvolgende btw-aangifte. De Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen, ook als u de suppletieaangifte vóór 1 april indient. De Belastingdienst doet dit echter niet als het te betalen btw-bedrag op de suppletie maximaal € 20.000 is of als het te betalen btw-bedrag op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die u over heel 2021 per saldo al betaalde dan wel ontving.