Voor een werknemer die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de werkgever inlevert, mag de werkgever de bijtelling voor de auto van de zaak achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover de werkgever het loon nog moet berekenen. Stelt een werkgever bijvoorbeeld op 1 januari een auto ter beschikking en levert de werknemer pas in mei een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, dan moet de werkgever over januari tot en met april een bijtelling toepassen. Dit is alleen anders als uit de kilometeradministratie blijkt dat de in die maanden gereden privékilometers op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer bedragen. Aan het einde van het jaar kan de werkgever dezelfde controle nogmaals doen en eventueel naar aanleiding daarvan de bijtelling corrigeren. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werknemer zelf bezwaar maken tegen de loonheffing of de bijtelling in de aangifte inkomstenbelasting achterwege laten.