Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer. U mag een dergelijke bril belastingvrij aan uw werknemer verstrekken als dit verstrekken rechtstreeks voortvloeit uit het arbobeleid dat u voert op grond van de Arbowet. Verder moet de werknemer de bril gebruiken op de werkplek. Dit mag ook de werkplek thuis zijn. U mag de werknemer geen eigen bijdrage vragen, tenzij hij een duurdere bril dan standaard wil hebben. Dan is toegestaan dat u hem de meerkosten zelf laat betalen. Voldoet de computerbril aan deze voorwaarden, dan kunt u deze belastingvrij verstrekken. U hoeft hiervoor dan niet uw vrije ruimte te gebruiken.