Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De Belastingdienst kan u als bestuurder moeilijker aansprakelijk stellen als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig aan de Belastingdienst meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. Ondanks deze tijdige melding kan de Belastingdienst u alsnog aansprakelijk stellen als sprake is van onbehoorlijk bestuur. De Belastingdienst moet dit dan bewijzen. In een casus die voorlag bij een rechter, slaagde de Belastingdienst in dit bewijs, omdat de rechter oordeelde dat een redelijk denkend bestuurder niet voor de financieringsstructuur van de bv en de daarmee gepaard gaande risico’s zou hebben gekozen. Er was volgens de rechtbank dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur en de Belastingdienst had de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden.