Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil namelijk eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen. Voorlopig blijven aandelenopties daarom belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Het is nog niet bekend wanneer het plan om werknemers ook de keuze te bieden belasting te betalen op het moment waarop de bij uitoefening van de optie verkregen aandelen verhandelbaar zijn dan wel kan ingaan.