Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

 

Ongewijzigd blijft dat vanaf 1 juli van dit jaar geen belastingschulden meer mogen worden opgebouwd. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Het tijdig voldoen aan de nieuw

opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige

betalingsregeling. Verder is ook is besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

 

Stapsgewijze verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%. Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.