Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft aangedrongen de regeling ruimhartiger toe te passen, omdat er tot dusver minder

aanvragen zijn geweest dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al aangekondigd hun TONK-regeling per 25 mei te gaan verruimen met terugwerkende kracht tot 1 januari. Reeds gedane aanvragen zullen hierbij opnieuw worden beoordeeld.