Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal.

 

Naast de verlenging van de Tozo is besloten dat deze ‘meer activerend’ dient te zijn. Dit betekent dat de ondersteuning die gemeenten bieden onder meer betrekking gaat hebben op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden.

 

In dat kader is ook besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. Gemeenten kunnen die gebruiken om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de Tozo en wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze deze inrichten.

 

Versoepeling terugbetalingsregeling bedrijfskapitaal

Leningen in het kader van de Tozo voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald, zo is besloten. Oorspronkelijk moest dit al vanaf 1 juli 2021. Tot die tijd hoeven ondernemers over deze leningen geen rente te betalen, vanaf 1 januari 2022 gaat een percentage gelden van 2. Verder mogen deze leningen in een periode van 60 maanden worden afgelost, dit was oorspronkelijk 42 maanden.