In 2021 wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd.

 

De vrijstelling van ouders aan kinderen bedraagt voor dit jaar (2020) € 5.515 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 6.604. Voor anderen dan kinderen bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden bij een schenking aan kleinkinderen. De generieke vrijstelling bedraagt dit jaar € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244. Let op: de verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.