Het kabinet heeft voorgesteld de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te herzien. Jongeren tot 35 jaar krijgen een eenmalige vrijstelling bij aanschaf van een eigen woning. De aanschaf van panden die niet gebruikt worden als eigen woning wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting. Dat kopers van een woning recht hebben op de eenmalige vrijstelling dan wel op het lage tarief van 2%, moet blijken uit een verklaring. Iedere koper van de woning moet een dergelijke verklaring aan de notaris verstrekken. Dit kan desgewenst ook via een gevolmachtigde.

 

In de verklaring staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering en toezicht door de Belastingdienst. Dit betreft de gegevens van de verkrijger, zoals naam, geboortedatum, adres op het moment van afgifte van de verklaring, het BSN en het adres van de woning waarop de verklaring betrekking heeft. De koper moet ook verklaren dat hij de woning ‘anders dan tijdelijk als hoofdverblijf’ zal gebruiken. Bij bijvoorbeeld een vakantiewoning is de vrijstelling of het lage tarief van de overdrachtsbelasting namelijk niet van toepassing. Ook moet verklaard worden dat de vrijstelling nog niet eerder is toegepast.