De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

 

Premies 

 

2020 

2021 

AOW 

Ouderdomsfonds 

17,90% 

17,90% 

ANW 

Nabestaandenfonds 

0,10% 

0,10% 

AWf 

Algemeen Werkloosheidsfonds 

 

 

AWf-laag 

 

2,94% 

2,70% 

AWf-hoog 

 

7,94% 

7,70% 

Ufo 

Uitvoeringsfonds voor Overheid 

0,68% 

0,68% 

SFn/Ufo 

Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 

0,50% 

0,50%

Aof 

Arbeidsongeschiktheidsfonds 

6,77% 

7,03% 

Whk 

Werkhervattingskas 

1,28% 

1,36% 

 

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).