Het kabinet gaat de reisbranche met een voucher-bank financieel ondersteunen in verband met de vele uitgegeven vouchers. Vouchers worden door reisorganisaties verstrekt als vanwege de coronacrisis vakantiereizen niet door kunnen gaan. Een voucher-bank is een mogelijkheid voor reisorganisaties om bij de overheid deels een lening voor alle vouchers te krijgen. Op die manier kunnen reisorganisaties de consument schadeloos stellen. De kwestie is urgent, omdat consumenten er volgens Europese regelgeving recht op hebben hun geld terug te krijgen. Veel reisorganisaties kunnen echter niet aan die verplichting voldoen, omdat ze anders failliet zouden gaan.