De haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers in de reisbranche worden onderzocht. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.