Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld door het mislopen van inkomsten van de kantine. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen. De financiële steun is een tegemoetkoming in de kosten die in het algemeen gewoon doorlopen.

De ondersteuning bestaat uit kwijtschelding van de huur voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De kwijtschelding loopt via de gemeenten, omdat die de huur van de sportverenigingen innen. Hiermee is een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. Amateurverenigingen met een eigen accommodatie krijgen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Hiermee is in totaal € 20 miljoen gemoeid. Let op: deze tegemoetkoming is bedoeld voor verenigingen die geen beroep kunnen doen op de overige steunmaatregelen van het kabinet.

Omdat sportverenigingen met liquiditeitsproblemen niet altijd bij een bank terechtkunnen, ondersteunt het kabinet de Stichting Waarborgfonds Sport met een bedrag van € 10 miljoen. Hiermee kan de stichting waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen, zodat die eerder bij een financiële instelling terechtkunnen voor een krediet.