Heeft u naast een bv ook een eenmanszaak? Dan is de urenregistratie daarbij wel van groot belang.

De voordelen van een eenmanszaak betreffen met name de fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Voor de meeste ondernemers geldt echter wel de eis dat per jaar minstens 1.225 uur in het bedrijf gewerkt wordt, het zogenaamde urencriterium.

Ook een bv heeft voordelen, met name als er veel winst wordt gemaakt. Met een bv kan een ondernemer bijvoorbeeld voorkomen dat hij over deze winst het toptarief in box 1 van (nu) 49,5% aan inkomstenbelasting moet betalen.

In veel gevallen is een eenmanszaak naast een bv een aantrekkelijke optie. Op die manier kan een ondernemer namelijk van de fiscale voordelen van beide rechtsvormen profiteren.
Omdat voor de meeste fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting vereist is dat een ondernemer voldoet aan het urencriterium bij een eenmanszaak, is een urenregistratie vaak onontbeerlijk.

Drijft u naast een eenmanszaak ook een bv, houd dan via een urenregistratie bij welke activiteiten u voor de eenmanszaak en welke u voor de bv verricht. En houd bij hoeveel tijd hiermee gemoeid is. Doe dit dagelijks en dus niet achteraf!

Let op!
Vanwege de coronacrisis mag u er voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.