Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze bedraagt maximaal € 50.000 (was € 20.000) voor de komende vier maanden, juni t/m september (was drie maanden). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De tegemoetkoming is alleen beschikbaar voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. De omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling meer toegesneden op specifieke situaties. Dat was niet het geval bij de TOGS-regeling uit het eerste steunpakket, die over de maanden maart tot en met mei gold. Daar gold dat voor elk bedrijf de omzetderving en de vaste lasten minstens € 4.000 moesten zijn. De nieuwe TVL staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.