Onder fiscalisten is weinig enthousiasme te bespeuren over het wetsvoorstel om vanaf 2022 belasting te heffen over leningen boven de vijf ton bij de eigen bv. Over het fictieve voordeel zouden dga’s straks 26,9% inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd zijn.

Dubbele heffing

Over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap loopt tot 1 april een internetconsultatie. Het FD constateert in een rondgang langs fiscalisten dat er veel weerstand is tegen het voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën. Het wordt als onbegrijpelijk gezien dat Snel ondernemers die meer dan vijf ton van hun bedrijf lenen straks twee keer belasting wil laten betalen over hetzelfde inkomen. Belastingplichtigen krijgen tot 2023 de tijd hun schuld bij de vennootschap te vereffenen. Daarna komt de fiscus twee keer langs bij leningen boven de 500.000 euro. De eerste keer wordt belasting geheven over de lening, de tweede keer voor de uitgekeerde winst waarmee diezelfde lening is gefinancierd. Leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd van de maatregel.

De fiscalisten wijzen er op dat dubbele heffing flagrant in strijd is met de uitgangspunten van het belastingstelsel. RB en NOB spraken zich eerder ook al uit tegen het voornemen. Fiscaal jurist Ewoud de Ruiter zette onlangs op Accountancy Vanmorgen uiteen wat er volgens hem mis is met het wetsvoorstel.