De NBA heeft het eerder aangekondigde ‘Dashboard Accountancy’ online gezet. Doel is het permanent zichtbaar maken van prestaties van openbare accountantskantoren.

Het vertrouwen in het werk van de accountant heeft schade opgelopen als gevolg van incidenten en onvoldoende uitkomsten van onderzoeken door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), stelt de NBA. Het dashboard moet laten zien “hoe de sector werkt aan verbetering van haar kwaliteit en de prestaties van accountantskantoren publiekelijk zichtbaar maken”.

Het dashboard is in eerste instantie opgezet samen met de (nu nog negen) accountantsorganisaties met een AFM-vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang (oob’s). Bij de start biedt het dashboard onder meer informatie over uitkomsten van interne inspecties, de rol van toezichthouders en het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties. Ook zijn alle transparantieverslagen van de oob-kantoren over de afgelopen vijf jaar te vinden. Daarnaast komen maatschappelijk belanghebbenden aan het woord. Zo bevat het dashboard interviews met vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie en de Autoriteit Woningcorporaties.

Bedoeling is om steeds meer content aan het nieuwe dashboard toe te voegen, benadrukt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een opiniebijdrage op Accountant.nl. Het dashboard moet uiteindelijk ook gegevens gaan bevatten van mkb-, AiB- en intern en overheidscollega’s, aldus de voorzitter. “Dit moet een dashboard van ons allemaal worden.”