Ondernemers kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Als de ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 wanneer de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.

Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste 3 jaar.

Gevolgen vrijstelling

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling in een nieuwe regeling waarbij de ondernemer kan kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag zijn omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar. Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw.

Wanneer een ondernemer kiest voor de vrijstelling, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

  • De ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten.
  • De ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • De ondernemer doet geen btw-aangifte meer.

Let op!
De ondernemer moet ondanks de vrijstelling de omzet nog wel bijhouden in de administratie.

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s gebruiken maken van de nieuwe regeling.

Overgang

Wanneer de ondernemer nu een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, hoeft hij zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemer automatisch aan voor de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als hij geen gebruik wil maken van de vrijstelling.