In deze update wordt u op de hoogte gebracht van relevante ontwikkelingen uit het eerste kwartaal van 2018 op het gebied van arbeidsrechtwetgeving.

De volgende negen onderwerpen komen aan bod:

  1. Roadmap vervanging DBA
  2. Voorontwerp Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof
  3. Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen
  4. Europees akkoord over herziene Detacheringsrichtlijn
  5. Voorstel Europese Commissie voor Europese Arbeidsautoriteit
  6. Uitvoeringswet AVG
  7. Wetsvoorstel wijziging Wbfo
  8. Voorontwerp gelijke beloning
  9. Voorontwerp Wet arbeidsmarkt in balans

Klik hier om verder te lezen

Click here to read the English version of the Update Employment Legislation – Q1 2018.