Bron: SRA – Publicatiedatum: 22-06-2015

Het toekennen van Fi-nummers bij nieuwe rechtspersonen en startende ondernemers vindt plaats op het moment dat de onderneming wordt aangemeld bij de KvK, handelsregister. De nummers worden toegekend binnen 5 dagen na aanmelding. De toekenning gebeurt op basis van de beschikbare informatie. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar in sommige gevallen blijkt dat ten onrechte wel of niet een btw-nummer wordt toegekend dan wel dat de begin- en/of einddatum van het eerste boekjaar niet correct is verwerkt of dat zelfs de tenaamstelling niet klopt.

In het DigiCom-overleg is besloten om een pilot in te richten betreffende bestandsbeheer, waarin foutsituaties gemeld kunnen worden die in het proces bij de Belastingdienst en/of in het proces bij de belastingplichtige of zijn adviseur tot ongewenste situaties kunnen leiden. Het gaat dan over fouten in het op- of afvoerproces van ondernemingen of onjuiste tenaamstellingen.

Mocht u een dergelijke situatie kennen dan stuurt u een e-mail aan vaktechniek@sra.nl. U vermeldt wat er volgens u fout is (naam, adres, woonplaats en Fi-nummer). Tevens vermeldt u uw eigen naam en telefoonnummer waar u bereikbaar bent. Wij beoordelen de e-mail en zetten deze door naar de betreffende afdeling waarna deze rechtstreeks contact met u opneemt.